Vis studentum.no som: Mobil

Samfunnsfag - Master

NTNU
Sammendrag
Heltid
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Trondheim
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Samfunnsfag - Master

Samfunnsfagdidaktikk er refleksjoner over forholdet mellom hva samfunnsfagene er i skole, utdanning, kultur og samfunnsliv og hva de kunne eller burde være. Samfunnsfagdidaktikk handler om formidling og læring av samfunnsfag fra og til ulike brukere av samfunnsfagene. Det handler både om vårt og om andre samfunn fra fjern fortid via beskrivelser og vurderinger av nåtiden til synspunkter på framtidig samfunnsutvikling.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav til Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, studieretning samfunnsfag, er

  • bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning 5-10 med fordypning tilsvarende 60 studiepoeng i samfunnsfaglige emner, eller 
  • fullført allmenn- eller grunnskolelærerutdanning, eller andre typer lærerutdanning som er minst faglig likeverdig med første punkt, for eksempel bachelor- eller cand.mag.-grad med minimum 60 studiepoeng innen de sentrale vitenskapsfagområdene innenfor skolens samfunnsfag + praktisk-pedagogisk utdanning, eller
  • bachelorgrad i kulturminneforvaltning/museumsfag, journalistikk/mediefag eller bachelorgrad i relevante humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag (for eksempel sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, geografi, historie, filosofi, samfunnskunnskap, religionsvitenskap) og hvor de samfunnsfaglige emnene utgjør til sammen minst 80 studiepoeng, eller
  • bachelorgrad som inneholder minst 80 studiepoeng samfunnsvitenskapelige fag innenfor området internasjonalt arbeid

Søkere som tas opp etter tredje eller fjerde punkt, må ta praktisk-pedagogisk utdanning eller annen likeverdig utdanning for å få godkjent lærerutdanning. Masterstudiet i samfunnsfagdidaktikk gir i seg selv ikke lærerkompetanse. 

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, studieretning samfunnsfag.

120 studiepoeng.

NTNU

NTNU

NTNU – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik.

NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet 

Vis alle utdanninger fra NTNU

Kontaktinformasjon til NTNU

NTNU

7491 Trondheim

Tlf: 73 59 50 00

Beskrivelse og bosted

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!