Master

Fagdidaktikk - studieretning naturfagdidaktikk

NTNU, i Trondheim
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Fagdidaktikk - studieretning naturfagdidaktikk

Master i naturfagdidaktikk er studiet for deg med bakgrunn i naturfag, fysikk, kjemi, biologi, geofag eller teknologi og forskningslære, som ønsker en solid faglig og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfaget naturfag. Studiet gir deg en fordypning både i faget og i fagets didaktikk. 

Master i naturfagdidaktikk er studiet for deg med bakgrunn i naturfag, fysikk, kjemi, biologi, geofag eller teknologi og forskningslære, som ønsker en solid faglig og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfaget naturfag. Studiet gir deg en fordypning både i faget og i fagets didaktikk. Masterstudiet gir deg anledning til å fordype deg både i faget ditt og i rollen som formidler og profesjonsutøver. Studiet styrker dine kvalifikasjoner for undervisningsarbeid og annet undervisningsrelatert arbeid i skole, høgskole, forlag, forvaltning og administrasjon. Studiet vil også kvalifisere for formidling av naturfagene i andre sammenhenger, blant annet i vitensentre og museer. Det brukes varierte undervisnings- og evalueringsformer, og det vektlegges aktiv studentdeltakelse. Som masterstudent vil du få ansvar for å presentere fagstoff som utgangspunkt for faglige diskusjoner. Deler av studiet har en praktisk tilnærming og foregår i laboratorium og felt.

En master i fagdidaktikk gir deg mange jobbmuligheter. Studiet styrker dine kvalifikasjoner for undervisningsarbeid og annet undervisningsrelatert arbeid i skole, høgskole, forlag, forvaltning og administrasjon. Studiet vil også kvalifisere for formidling av naturfagene i andre sammenhenger, blant annet i vitensentre og museer. Kombinert med lærerutdanning gir masteren i fagdidaktikk deg et godt grunnlag for å drive undervisning i skole og på andre arenaer. Masterstudiet gir deg kompetanse til å ta del i og drive utviklingsarbeid i skolen og andre kunnskapsinstitusjoner. Med en master i fagdidaktikk kan du også bli kvalifisert for arbeid i offentlig administrasjon og forvaltning, i universitets- og høgskolesektoren, og i forlag.

NTNU
7491 Trondheim

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke...

Les mer og vis alle utdanninger ved NTNU

Highlights