Vis studentum.no som: Mobil

NTNU

NTNU – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik.

NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet 


Utdanninger

Årsstudium Sted
Allmenn litteraturvitenskap - Årsstudium Trondheim
Biologi og kjemi, realfag Trondheim
Bioteknologi og kjemiingeniørfag - Årsstudium Trondheim
BygningsInformasjonsModellering Nettstudier
Drama og teater - Årsstudium Trondheim
Engelsk Trondheim
Filmvitenskap Trondheim
Filosofi Trondheim
Fransk Trondheim
Fransk med didaktikk - Årsstudium Trondheim
Kirkemusikk Trondheim
Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger - Årsstudium Trondheim
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) Trondheim
Kunsthistorie Trondheim
Latin Trondheim
Likestilling og mangfold Trondheim
Matematiske fag Trondheim
Medievitenskap Trondheim
Medisinske og biologiske fag - Årsstudium Ålesund
Musikkvitenskap Trondheim
Nordisk språk og litteratur - Årsstudium Trondheim
Pedagogikk Trondheim
Psykologi Trondheim
Religionsvitenskap, årsstudium Trondheim
Samfunnsøkonomi Trondheim
Shippingledelse - Årsstudium Ålesund
Sosialantropologi, årsstudium Trondheim
Sosiologi - Årsstudium Trondheim
Spansk, årsstudium Trondheim
Statsvitenskap Trondheim
Tegnspråk - Årsstudium Trondheim
Teknologidesign og ledelse - Årsstudium Gjøvik
Tysk, årsstudium Trondheim
Økonomi og ledelse - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Bachelor
Allmenn litteraturvitenskap - Bachelor Trondheim
Antikkens kultur og klassiske fag - Bachelor Trondheim
Arkeologi - Bachelor Trondheim
Arkiv og samlingsforvaltning - Bachelor Trondheim
Audiologi (audiograf) - Bachelor Trondheim
Barnevern - Bachelor Trondheim
Bevegelsesvitenskap - Bachelor Trondheim
Billedkunst - Bachelor Trondheim
Bioingeniør - Bachelor Flere studiesteder (2)
Biologi - Bachelor Trondheim
Biomarin innovasjon - Bachelor Ålesund
Bioteknologi - Bachelor Ålesund
Byggingeniør - Bachelor Flere studiesteder (3)
Byggingeniør - Bachelor Gjøvik
Dataingeniør - Bachelor Flere studiesteder (3)
Digital forretningsutvikling - Bachelor Trondheim
Digital infrastruktur og cybersikkerhet - Bachelor Flere studiesteder (2)
Drama og teater - Bachelor Trondheim
Drama og teater - Master Trondheim
Elektroingeniør - Bachelor Gjøvik
Elkraftsystemer - Bachelor Ålesund
Engelsk - Bachelor Trondheim
Ergoterapi - Bachelor Flere studiesteder (2)
Europastudier - Bachelor Trondheim
Film- og videoproduksjon - Bachelor Trondheim
Filmvitenskap - Bachelor Trondheim
Filosofi - Bachelor Trondheim
Fornybar energi - Bachelor Flere studiesteder (2)
Fransk - Bachelor Trondheim
Fremmedspråk - Bachelor Trondheim
Fysikk - Bachelor Trondheim
Fysioterapi - Bachelor Trondheim
Geografi - Bachelor Trondheim
Geografi - Årsstudium Trondheim
Geologi - Bachelor Trondheim
Geomatikk - Bachelor Gjøvik
Grafisk design - Bachelor Gjøvik
Havbruksingeniør - Bachelor Trondheim
Historie - Bachelor Trondheim
Historie, årsstudium Trondheim
Humanistiske fag, årsstudium Trondheim
Informatikk - Bachelor Trondheim
Informatikk, informasjonsbehandling - Bachelor Trondheim
Interaksjonsdesign - Bachelor Gjøvik
Kjemi - Bachelor Trondheim
Kjemiingeniør - Bachelor Trondheim
Klassiske fag - Bachelor Trondheim
Kulturminneforvaltning - Bachelor Trondheim
Kunsthistorie - Bachelor Trondheim
Logistikk - Bachelor Gjøvik
Logistikkingeniør - Bachelor Trondheim
Markedsføring og ledelse - Bachelor Ålesund
Maskiningeniør - Bachelor Flere studiesteder (2)
Matematiske fag - Bachelor Trondheim
Materialteknologi - Bachelor Trondheim
Matteknologi - Bachelor Trondheim
Medievitenskap - Bachelor Trondheim
Musikkteknologi - Bachelor Trondheim
Musikkvitenskap - Bachelor Trondheim
Nautikk - Bachelor Ålesund
Nordisk språk og litteratur - Bachelor Trondheim
Norsk som andrespråk - Bachelor Trondheim
Pedagogikk - Bachelor Trondheim
Psykologi - Bachelor Trondheim
Radiografi - Bachelor Flere studiesteder (2)
Religionsvitenskap - Bachelor Trondheim
Rådgivning og voksnes læring - Bachelor Trondheim
Samfunns- og idrettsvitenskap - Bachelor Trondheim
Samfunnsøkonomi - Bachelor Trondheim
Shipping management - Bachelor Ålesund
Skipsdesign - Bachelor Ålesund
Sosialantropologi - Bachelor Trondheim
Sosiologi - Bachelor Trondheim
Sosionom - Bachelor Trondheim
Spansk - Bachelor Trondheim
Statsvitenskap - Bachelor Trondheim
Sykepleie - Bachelor Flere studiesteder (3)
Teknologidesign og ledelse - Bachelor Gjøvik
Tysk - Bachelor Trondheim
Utøvende musikk - Bachelor Trondheim
Vernepleier - Bachelor Trondheim
Webutvikling - Bachelor Gjøvik
Yrkesfaglærerutdanning - Bachelor Trondheim
Økonomi og administrasjon - Bachelor Flere studiesteder (3)
Master, 2 år
Allmenn litteraturvitenskap - Master Trondheim
Applied Computer Science - Master Gjøvik
Arbeids- og organisasjonspsykologi - Master Trondheim
Arkeologi - Master Trondheim
Arkitektur - Master Trondheim
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning - Master Trondheim
Barnevern - Master Trondheim
Biologi - Master Trondheim
Bioteknologi - Master Trondheim
Bygg og miljøteknikk - Master Flere studiesteder (2)
Chemical Engineering - Master Trondheim
Childhood Studies - Master Trondheim
Circular Economy - Master Trondheim
Coastal and Marine Engineering and Management - Master Trondheim
Cold Climate Engineering - Master Trondheim
Color in Science and Industry - Master Gjøvik
Communication Technology - Master Trondheim
Computational Colour and Spectral Imaging - Master Gjøvik
Dance Knowledge, Practice and Heritage - Master Trondheim
Dance Studies - Master Trondheim
Datateknologi - Master Trondheim
Digital samhandling - Master Trondheim
Eiendomsutvikling og -forvaltning - Master Trondheim
Eiendomsutvikling og -forvaltning - Master, deltid Trondheim
Electric power engineering - Master Trondheim
Electric Systems and Instrumentation - Master Trondheim
Electric Systems Design - Master Trondheim
Embedded Computing Systems - Master Trondheim
Energi og miljø Trondheim
Engelsk - Master Trondheim
Engelsk og fremmedspråkdidaktikk - Master Trondheim
English Linguistics and Language Acquisition - Master Trondheim
Entrepreneurship - Master Trondheim
Entreprenørskap - Master Trondheim
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn - Master Trondheim
Environmental Engineering - Master Trondheim
Environmental Toxicology and Chemistry - Master Trondheim
European Studies - Master Trondheim
Fagdidaktikk - Master Trondheim
Farmasi - Master Trondheim
Fedme og helse - Master Trondheim
Film- og medievitenskap Trondheim
Film- og videoproduksjon - Master Trondheim
Filosofi - Master Trondheim
Finansiell økonomi - Master Trondheim
Fine art - Master Trondheim
Folkehelse - Master Flere studiesteder (2)
Fransk - Master Trondheim
Funksjonshemming og samfunn - Master Trondheim
Fysisk planlegging - Master Trondheim
Geografi - Master Trondheim
Geologi - Master Trondheim
Geotechnics and Geohazards - Master Trondheim
Global Health - Master Trondheim
Global Manufacturing Management - Master Trondheim
Globalisation and Sustainable Development - Master Trondheim
Helse, miljø og sikkerhet - Master Trondheim
Helseinformatikk - Master, deltid Trondheim
Helseledelse - Master Flere studiesteder (3)
Historie - Master Trondheim
Hydropower Development - Master Trondheim
Idrettsvitenskap - Master Trondheim
Industrial Design - Master Trondheim
Industrial Ecology - Master Trondheim
Industriell kjemi og bioteknologi - Master Trondheim
Industriell kybernetikk - Master Trondheim
Informasjonsikkerhet - Master Gjøvik
Informatikk - Master Trondheim
Information Security - Master Gjøvik
Innovative Sustainable Energy Engineering - Master Trondheim
Interaction Design - Master Gjøvik
International Business and Marketing - Master Ålesund
Jordmorfag - Master Trondheim
Kjemi - Master Trondheim
Klassiske fag - Master Trondheim
Klinisk helsevitenskap - Master Trondheim
Klinisk sykepleie - Master Gjøvik
Kulturminneforvaltning - Master Trondheim
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - Master Trondheim
Kunstfagdidaktikk - Master Trondheim
Kunsthistorie - Master Trondheim
Kybernetikk og robotikk - Master Trondheim
Ledelse av krevende maritime operasjoner - Master Ålesund
Ledelse av teknologi - Master Trondheim
Likestilling og mangfold - Master Trondheim
Logopedi - Master Trondheim
Lærerspesialist - Master Trondheim
Læring – hjerne, atferd, omgivelser - Master Trondheim
Læring i arbeidsliv og samfunn - Master Trondheim
Marin teknikk - Master Trondheim
Maritime Engineering - Master Trondheim
Master of Science in Molecular Medicine (Molekylærmedisin) Trondheim
Mat og teknologi - Master Trondheim
Materials Science and Engineering - Master Trondheim
Mathematical Sciences - Master Trondheim
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - Master Trondheim
MPA- Master of Public Administration Trondheim
Music, Communication and Technology - Master Trondheim
Musikkteknologi - Master Trondheim
Musikkvitenskap - Master Trondheim
Natural Gas Technology - Master Trondheim
Natural Resources Management - Master Trondheim
Naturfagdidaktikk - Master Trondheim
Neuroscience - Master Trondheim
Nordisk språk og litteratur - Master Trondheim
NTNUs Entreprenørskole - Master Trondheim
Ocean Resources - Master Trondheim
Pedagogikk - Master Trondheim
Petroleum Engineering - Master Trondheim
Petroleumsfag - Master Trondheim
Physics - Master Trondheim
Polymer Technology - Master Trondheim
Produkt- og systemdesign - Master Ålesund
Produktutvikling og produksjon - Master Trondheim
Project Management - Master Trondheim
Psykisk helse - Master Gjøvik
Psykologi - Master Trondheim
Regnskap og revisjon - Master Trondheim
Reliability, Availability, Maintainability and Safety - Master Trondheim
Religionsvitenskap - Master Trondheim
Renewable Energy in the Marine Environment - Master Trondheim
Rådgivningsvitenskap - Master Trondheim
Samfunnsfag - Master Trondheim
Samfunnsøkonomi - Master Trondheim
Security and Cloud Computing - Master Trondheim
Skipsdesign - Master Ålesund
Sosialantropologi - Master Trondheim
Sosialt arbeid - Master Trondheim
Sosiologi - Master Trondheim
Spesialpedagogikk - Master Trondheim
Statsvitenskap - Master Trondheim
Sustainable Architecture - Master Trondheim
Sustainable energy - Master Trondheim
Sustainable Manufacturing - Master Gjøvik
Tysk - Master Trondheim
Undervannsteknologi - Master Trondheim
Urban Ecological Planning - Master Trondheim
Utøvende musikk - Master Trondheim
Wind Energy - Master Trondheim
Økonomi og administrasjon, Siviløkonom - Master Trondheim
Master, 5 år
Arkitektur - Master Trondheim
Bioteknologi - Master Trondheim
Datateknologi - 5-årig master Trondheim
Elektronisk systemdesign og innovasjon - Femårig Master Trondheim
Grunnskolelærer 1.-7. trinn Trondheim
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Trondheim
Kybernetikk og robotikk - Siv.ing. Trondheim
Lektorutdanning i geografi Trondheim
Lektorutdanning i historie Trondheim
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - Master (5år) Trondheim
Lektorutdanning i realfag Trondheim
Lektorutdanning i samfunnsfag Trondheim
Lektorutdanning i språkfag Trondheim
Samfunnsøkonomi Trondheim
Sivilingeniør - Ingeniørvitenskap og IKT Trondheim
Sivilingeniør - Bygg og miljøteknikk Trondheim
Sivilingeniør - Energi og miljø Trondheim
Sivilingeniør - Fysikk og matematikk Trondheim
Sivilingeniør - Industriell design Trondheim
Sivilingeniør - Industriell kjemi og bioteknologi Trondheim
Sivilingeniør - Industriell økonomi og teknologiledelse Trondheim
Sivilingeniør - Kommunikasjonsteknologi Trondheim
Sivilingeniør - Marin teknikk Trondheim
Sivilingeniør - Materialteknologi Trondheim
Sivilingeniør - Nanoteknologi Trondheim
Sivilingeniør - Petroleumsfag Trondheim
Sivilingeniør - Produktutvikling og produksjon Trondheim
Sivilingeniør - Tekniske geofag Trondheim
Profesjonsstudium
Medisin Trondheim

Vis alle

Kontakt skolen

NTNU

7491 Trondheim

Tlf: 73 59 50 00
Fax 73 59 53 10


Omtaler

Gjennomsnittsrangering: 4,4

Basert på 22 omtaler

Arazay Herrera Velez
(5)
Min opplevelse som Sosionom var fantastisk på grunn av at jeg fikk mye enfaring i den jobb. Itilleg kunne jeg å jobbe med mye forskjellige situasjoner som hjalp meg for å være en bedre person. Av den årsak ønsker jeg så mye å forssette den jobb har i Norge.
Mikkel
(5)
Veldig fornøyd med universitetet og studiet! Jeg går ITBU på Kalvskinnet, et fullstendig nyoppusset bygg, som er veldig luftig og moderne. Foreleserne våre har et genuint ønske om at alle skal lære så mye som mulig, og er tilgjengelige mer eller mindre hele tiden. De tar også veldig til seg tilbakemeldinger på undervisningen. Trondheim er genere...
Vis hele omtalen
Mikkel
(5)
Jeg hadde lyst til å studere noe innenfor økonomi, men ettersom IT-studier ble mer og mer ettertraktet, ønsket jeg å få kompetanse innenfor teknologi også. Jeg er nå på andre året av IT-støttet bedriftsutvikling (ITBU) på NTNU, og er kjempe fornøyd! Fagene er en veldig spennende blanding av relevante IT-fag som programmering og databaser, og øko...
Vis hele omtalen
OMTALER
Omtale av skolen
(4,4)
Basert på 22 omtaler