4,4 (22 Omtaler)

NTNU

i Trondheim (+ 10 studiesteder)

NTNU

NTNU

NTNU – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik.

NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet 


Utdanninger

Forkurs Sted
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Trondheim
Realfagskurs 1/2 årig Trondheim
Årsstudium
Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium Trondheim
Bevegelsesvitenskap Trondheim
Biologi og kjemi, realfag - årsstudium Trondheim
Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium Gjøvik
Drama og teater - årsstudium Trondheim
Engelsk - årsstudium Trondheim
Etikk Trondheim
Filmvitenskap - årsstudium Trondheim
Filosofi - årsstudium Trondheim
Fleksibel PPU for allmennfag Trondheim
Fleksibel PPU for yrkesfag Trondheim
Fransk - årsstudium Trondheim
Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium Trondheim
Geografi - årsstudium Trondheim
Historie - årsstudium Trondheim
Humanistiske fag - emnestudier Trondheim
Kirkemusikk - ettårig studium Trondheim
Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS Trondheim
Kunsthistorie - årsstudium Trondheim
Latin - årsstudium Trondheim
Likestilling og mangfold - årsstudium Trondheim
Matematiske fag - årsstudium Trondheim
Medievitenskap - årsstudium Trondheim
Medisinske og biologiske fag - årsstudium Ålesund
Musikkvitenskap - årsstudium Trondheim
Nasjonal Paramedic-utdanning for ambulansepersonell Gjøvik
Nordisk språk og litteratur - årsstudium Trondheim
Pedagogikk - årsstudium Trondheim
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid Trondheim
Psykologi - årsstudium Trondheim
Religionsvitenskap - årsstudium Trondheim
Samfunnsøkonomi - årsstudium Trondheim
Sosialantropologi - årsstudium Trondheim
Sosiologi - årsstudium Trondheim
Spansk Trondheim
Statsvitenskap - årsstudium Trondheim
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn Trondheim
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - årsstudium Trondheim
Tegnspråkutdanning Trondheim
Tysk - årsstudium Trondheim
Webdesign - årsstudium Gjøvik
Årsstudium i medisinsk og biologisk kjemi Trondheim
Årsstudium i produktdesign og teknologi Gjøvik
Årsstudium i økonomi og administrasjon Trondheim
Årsstudium i økonomi og ledelse Ålesund
Bachelor
Allmenn litteraturvitenskap - bachelor Trondheim
Antikkens kultur og klassiske fag Trondheim
Arkeologi - bachelorstudium Trondheim
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Trondheim
Bachelor i audiologi (audiograf) Trondheim
Bachelor i automatisering og intelligente systemer Flere studiesteder (2)
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Trondheim
Bachelor i bioingeniørfag Trondheim
Bachelor i Biomarin Innovasjon Ålesund
Bachelor i Bioteknologi Ålesund
Bachelor i digital forretningsutvikling Trondheim
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Trondheim
Bachelor i Elektrifisering og digitalisering Trondheim
Bachelor i engelsk Trondheim
Bachelor i ergoterapi Trondheim
Bachelor i fysioterapi Trondheim
Bachelor i informasjonsbehandling Nettstudier
Bachelor i ingeniørfag - Bygg- Nettbasert Gjøvik
Bachelor i ingeniørfag - maskin-nettbasert Gjøvik
Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign Ålesund
Bachelor i ingeniørfag, automatisering og intelligente systemer Ålesund
Bachelor i ingeniørfag, bygg Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, data Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, elektro Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, geomatikk Gjøvik
Bachelor i ingeniørfag, havbruk Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, kjemi Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, logistikk Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, maskin Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, maskin Gjøvik
Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Trondheim
Bachelor i logistikkledelse Gjøvik
Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse Ålesund
Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft Trondheim
Bachelor i nautikk Ålesund
Bachelor i norsk tegnspråk Trondheim
Bachelor i produktdesign og teknologi Gjøvik
Bachelor i programmering Gjøvik
Bachelor i Shipping management Ålesund
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Trondheim
Bachelor i sykepleie Flere studiesteder (3)
Bachelor i tradisjonelt bygghandverk Trondheim
Bachelor i vernepleie Trondheim
Bachelor i webutvikling Gjøvik
Bachelor i økonomi og administrasjon Trondheim
Bachelor i økonomi og administrasjon, deltid Gjøvik
Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium Trondheim
Billedkunst - bachelorstudium Trondheim
Biologi - bachelorstudium Trondheim
Byggingeniør Flere studiesteder (3)
Byggingeniør (deltid) Gjøvik
Drama og teater - bachelorstudium Trondheim
Elektronisk systemingeniør Trondheim
Europastudier - bachelorstudium Trondheim
Film- og videoproduksjon - bachelorstudium Trondheim
Filmvitenskap - bachelorstudium Trondheim
Filosofi og etikk - bachelorstudium Trondheim
Fransk - bachelor Trondheim
Fremmedspråk - bachelorstudium Trondheim
Fysikk - bachelorstudium Trondheim
Geografi - bachelorstudium Trondheim
Geologi - bachelorstudium Trondheim
Grafisk design - bachelorstudium Gjøvik
Historie - bachelorstudium Trondheim
Informatikk - bachelorstudium Trondheim
Interaksjonsdesign - bachelorstudium Gjøvik
Kjemi - bachelorstudium Trondheim
Kulturminneforvaltning - bachelorstudium Trondheim
Kunsthistorie - bachelorstudium Trondheim
Matematiske fag - bachelorstudium Trondheim
Medievitenskap - bachelorstudium Trondheim
Mekatronikk og produktdesign Ålesund
Musikk, utøvende - jazz - bachelorstudium (3-årig) Trondheim
Musikkteknologi - bachelorstudium Trondheim
Musikkvitenskap - bachelorstudium Trondheim
Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium Trondheim
Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk Trondheim
Paramedisin Gjøvik
Pedagogikk - bachelorstudium Trondheim
Psykologi - bachelorstudium Trondheim
Radiografi Flere studiesteder (2)
Religionsvitenskap - bachelorstudium Trondheim
Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium Trondheim
Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudium Trondheim
Samfunnsøkonomi - bachelorstudium Trondheim
Sosialantropologi - bachelorstudium Trondheim
Sosiologi - bachelorstudium Trondheim
Spansk Trondheim
Statsvitenskap - bachelorstudium Trondheim
Tysk - bachelor Trondheim
Utøvende musikk - klassisk Trondheim
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium Trondheim
Økonomi og administrasjon Nettstudier
Master
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium Trondheim
Applied Computer Science Gjøvik
Arbeids- og organisasjonspsykologi Trondheim
Arkeologi - masterstudium Trondheim
Arkitektur - masterstudium (2-årig) Trondheim
Biology (Master's Programme) Trondheim
Biotechnology (Master's Programme) Trondheim
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) Trondheim
Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse Trondheim
Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse - masterstudium Trondheim
Chemistry (Master's Programme) Trondheim
Childhood Studies (Master's Programme) Trondheim
Circular Economy Trondheim
Cold Climate Engineering (Nordic Master's Programme) Trondheim
Creative Music Technology (Master’s programme) Trondheim
Dance Knowledge, Practice and Heritage (Master's Programme) Trondheim
Datateknologi - masterstudium (2-årig) Trondheim
Digital Infrastructure and Cyber Security (Master's Programme) Trondheim
Digital samhandling Trondheim
Drama og teater - masterstudium Trondheim
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Trondheim
Electric Power Engineering (Master's Programme) Trondheim
Electronic Systems Design (Master's Programme) Trondheim
Embedded Computing Systems (Master's Programme) Trondheim
Energi og miljø - masterstudium (2-årig) Trondheim
Engelsk - masterstudium Trondheim
English Linguistics and Language Acquisition (Master's Programme) Trondheim
Environmental Contamination and Toxicology Trondheim
Environmental Engineering (Master's Programme) Trondheim
Environmental Toxicology and Chemistry (Master's Programme) Trondheim
European Studies (Master's Programme) Trondheim
Experience-based Master in Information Security Gjøvik
Fagdidaktikk - studieretning matematikk Trondheim
Fagdidaktikk - studieretning naturfagdidaktikk Trondheim
Fagdidaktikk - studieretning norsk Trondheim
Fagdidaktikk – studieretning kunstfagdidaktikk Trondheim
Fagdidaktikk – studieretning samfunnsfagdidaktikk Trondheim
Fagdidaktikk – studieretning yrkesdidaktikk Trondheim
Farmasi - masterstudium Trondheim
Film- og medievitenskap - masterstudium Trondheim
Film- og videoproduksjon - masterstudium Trondheim
Filosofi - masterstudium Trondheim
Finansiell økonomi - masterstudium Trondheim
Fine Art (Master's Programme) Trondheim
Folkehelse - masterstudium Trondheim
Fransk - masterstudium Trondheim
Funksjonshemming og samfunn - masterstudium Trondheim
Fysisk planlegging - masterstudium Trondheim
Geografi - masterstudium Trondheim
Geologi - masterstudium Trondheim
Geoscience and Georesources Trondheim
Geotechnics and Geohazards (Master's Programme) Trondheim
Global Health (Master's Programme) Trondheim
Global Manufacturing Management (Master's Programme) Trondheim
Globalisation and Sustainable Development (Master's Programme) Trondheim
Helseinformatikk - master Trondheim
Historie - masterstudium Trondheim
Hydrogen Systems and Enabling Technologies Trondheim
Hydropower Development (Master's Programme) Trondheim
Idrettsvitenskap - masterstudium Trondheim
Industrial Design (Master's Programme) Trondheim
Industrial Ecology (Master's Programme) Trondheim
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Trondheim
Klassiske fag Trondheim
Klinisk helsevitenskap - masterstudium Trondheim
Krig og samfunn Trondheim
Kulturminneforvaltning - masterstudium Trondheim
Kunsthistorie - masterstudium Trondheim
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) Trondheim
Likestilling og mangfold - masterstudium Trondheim
Logopedi - erfaringsbasert masterstudium Trondheim
Marin teknikk - masterstudium (2-årig) Trondheim
Marine Technology (Master's Programme) Trondheim
Maritime Engineering (Nordic Master's Programme) Trondheim
Master - lærerspesialist Trondheim
Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning Trondheim
Master i avansert klinisk allmennsykepleie Flere studiesteder (2)
Master i barnevernsarbeid Trondheim
Master i fagdidaktikk Trondheim
Master i helseledelse Ålesund
Master i helsesykepleie Trondheim
Master i industriell innovasjon og digital sikkerhet Gjøvik
Master i Innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling Trondheim
Master i jordmorfag Trondheim
Master i klinisk sykepleie Trondheim
Master i ledelse av teknologi Trondheim
Master i læring i arbeidsliv og samfunn Trondheim
Master i matvitenskap, teknologi og bærekraft Trondheim
Master i medisinsk bildeteknologi Trondheim
Master i operativ maritim ledelse Ålesund
Master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid Trondheim
Master i pedagogikk for lærere Trondheim
Master i rådgivning for barn og ungdom Trondheim
Master i simulering og visualisering Ålesund
Master i skoleutvikling og utdanningsledelse Trondheim
Master i teknologiledelse og digital omstilling Trondheim
Master i økonomi og administrasjon Trondheim
Master in Applied Computer Science Gjøvik
Master in Information Security Gjøvik
Master in Interaction Design Gjøvik
Master in International Business and Marketing Ålesund
Master in Marine and Maritime Intelligent Robotics (MIR) Trondheim
Master in Sustainable Manufacturing Gjøvik
Master of Public Administration Trondheim
Master of Science - Product and System Engineering Ålesund
Master of Science in Circular Economy Trondheim
Master of Science in Health Management in Aquaculture Trondheim
Master of Science in Informatics Trondheim
Master of Science in Naval Architecture Ålesund
Master of Science in Physical Activity and Health Trondheim
Master of Science in Sustainable Chemistry and Biochemical Engineering Trondheim
Master's Programme in Computational Colour and Spectral Imaging Gjøvik
Mastergradsstudium i Digital samhandling Trondheim
Materials Science and Engineering (Master's Programme) Trondheim
Mathematical Sciences (Master's Programme) Trondheim
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - masterstudium Trondheim
Molecular Medicine (Master's Programme) Trondheim
MSc in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM+) Trondheim
Music Performance (Master’s programme) Trondheim
Musikkvitenskap - masterstudium Trondheim
Natural Resources Management (Master's Programme) Trondheim
Neuroscience (Master's Programme) Trondheim
Nordisk språk og litteratur - masterstudium Trondheim
NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig) Trondheim
Ocean Resources (Master's Programme) Trondheim
Organisasjon og ledelse - masterstudium Trondheim
Pedagogikk - masterstudium Trondheim
Pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst Trondheim
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium Trondheim
Petroleum Engineering (Master's Programme) Trondheim
Petroleum Geosciences (Master's Programme) Trondheim
Physics (Master's Programme) Trondheim
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (2-årig) Trondheim
Project Management (Master's Programme) Trondheim
Psykisk helse - masterstudium Trondheim
Psykologi - masterstudium Trondheim
Regnskap og revisjon - masterstudium Trondheim
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) (Master's Programme) Trondheim
Religionsvitenskap - masterstudium Trondheim
Renewable Energy in the Marine Environment (Master's Programme) Trondheim
Rådgivningsvitenskap - masterstudium Trondheim
Samfunnsøkonomi - masterstudium Trondheim
Security and Cloud Computing (Master's Programme) Trondheim
Simulation and Visualization Ålesund
Sosialantropologi - masterstudium Trondheim
Sosialt arbeid - masterstudium Trondheim
Sosiologi - masterstudium Trondheim
Spesialpedagogikk - masterstudium Trondheim
Spesialsykepleie Flere studiesteder (3)
Språk og kommunikasjon i profesjoner Trondheim
Statsvitenskap - masterstudium Trondheim
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn Trondheim
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudium Trondheim
Sustainable Architecture (Master's Programme) Trondheim
Sustainable Energy (Master's Programme) Trondheim
Technology Management - Master Programme Trondheim
Tysk - masterstudium Trondheim
Undervannsteknologi - masterstudium (2-årig) Trondheim
Urban Ecological Planning (Master's Programme) Trondheim
Veg, jernbane og transport - masterstudium Trondheim
Wind Energy (Master's Programme) Trondheim
Integrert Master
Arkitektur - masterstudium (5-årig) Trondheim
Bioteknologi (5-årig) - masterstudium Trondheim
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) Trondheim
Datateknologi - masterstudium (5-årig) Trondheim
Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (5-årig) Trondheim
Energi og miljø - masterstudium (5-årig) Trondheim
Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) Trondheim
Georessurser og geoteknologi Trondheim
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig) Trondheim
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig) Trondheim
Industriell design - masterstudium (5-årig) Trondheim
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig) Trondheim
Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig) Trondheim
Ingeniørgeologi Trondheim
Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) Trondheim
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet - masterstudium (5-årig) Trondheim
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (5-årig) Trondheim
Lektorutdanning i geografi for trinn 8 − 13 Trondheim
Lektorutdanning i historie for trinn 8 – 13 Trondheim
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13 Trondheim
Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13 Trondheim
Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13 Trondheim
Lektorutdanning i språkfag for trinn 8 – 13 Trondheim
Marin teknikk - masterstudium (5-årig) Trondheim
Maskin- og energiteknologi Trondheim
Master i økonomi og administrasjon Trondheim
Materialteknologi - masterstudium (5-årig) Trondheim
Nanoteknologi - masterstudium (5-årig) Trondheim
Petroleumsfag - masterstudium (5-årig) Trondheim
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig) Trondheim
Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium Trondheim
Tekniske geofag - masterstudium (5-årig) Trondheim
Profesjonsstudium
Medisinstudiet Trondheim
Psykologutdanning Trondheim
Videre- og etterutdanning
Aldring og eldres helse Trondheim
Anestesisykepleier Flere studiesteder (3)
Avansert sykepleie Trondheim
Kardiologisk sykepleie Nettstudier
Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldres helse Trondheim
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Trondheim
Videreutdanning i anestesisykepleie Trondheim
Videreutdanning i barnesykepleie Trondheim
Videreutdanning i intensivsykepleie Trondheim
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Trondheim
Videreutdanning i operasjonssykepleie Trondheim
Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase Gjøvik
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Trondheim
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Trondheim
Doktorgrad
Arkitektur - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Biologi - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Datateknologi og informatikk - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Design - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Elektronikk og telekommunikasjon - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Elkraftteknikk - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Estetiske fag - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Fysikk - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Historie og kulturfag - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Ingeniørvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Kjemi - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Kjemisk prosessteknologi - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Kunstnerisk utviklingsarbeid - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Matematiske fag - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Materialteknologi - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Medisin og helsevitenskap - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Medisinsk teknologi - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Nautiske operasjoner - doktorgrad (ph.d.) Ålesund
Samfunnsvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Språkvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Teknisk kybernetikk - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Tverrfaglige kulturstudier - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Utdanningsvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Trondheim
Økonomi og ledelse - doktorgrad (ph.d.) Trondheim

Kontakt skolen

NTNU

7491 Trondheim

Tlf: 73 59 50 00
Fax 73 59 53 10


Omtaler

Gjennomsnittsrangering: 4,4

Basert på 22 omtaler
Skriv en skoleomtale
5/5
Arazay Herrera Velez
16 aug 2019
Bachelør som sosionom

Min opplevelse som Sosionom var fantastisk på grunn av at jeg fikk mye enfaring i den jobb. Itilleg kunne jeg å jobbe med mye forskjellige situasjoner som hjalp meg for å være ...

Vis hele omtalen
5/5
Mikkel
23 aug 2018

Veldig fornøyd med universitetet og studiet! Jeg går ITBU på Kalvskinnet, et fullstendig nyoppusset bygg, som er veldig luftig og moderne. Foreleserne våre har et genuint ønske ...

Vis hele omtalen
5/5
Mikkel
23 aug 2018
Fornøyd med informatikk- og økonomikombinasjonen

Jeg hadde lyst til å studere noe innenfor økonomi, men ettersom IT-studier ble mer og mer ettertraktet, ønsket jeg å få kompetanse innenfor teknologi også. Jeg er nå på andre år...

Vis hele omtalen
Highlights