Vis studentum.no som: Mobil

NTNU

NTNU – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik.

NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet 


Utdanninger

Avansert sykepleie Trondheim
Kardiologisk sykepleie Trondheim
Videreutdanning i anestesisykepleie Flere studiesteder (3)
Videreutdanning i barnesykepleie Trondheim
Videreutdanning i helsesykepleie Flere studiesteder (2)
Videreutdanning i intensivsykepleie Flere studiesteder (3)
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Trondheim
Videreutdanning i operasjonssykepleie Flere studiesteder (3)
Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase Gjøvik
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Trondheim
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Trondheim
Årsstudium
Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium Trondheim
Biologi og kjemi, realfag - årsstudium Trondheim
Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium Gjøvik
Drama og teater - årsstudium Trondheim
Engelsk - årsstudium Trondheim
Filmvitenskap - årsstudium Trondheim
Filosofi - årsstudium Trondheim
Fleksibel PPU for allmennfag Trondheim
Fleksibel PPU for yrkesfag Trondheim
Fransk - årsstudium Trondheim
Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium Trondheim
Geografi - årsstudium Trondheim
Historie - årsstudium Trondheim
Humanistiske fag - emnestudier Trondheim
Kirkemusikk - ettårig studium Trondheim
Kunsthistorie - årsstudium Trondheim
Latin - årsstudium Trondheim
Likestilling og mangfold - årsstudium Trondheim
Matematiske fag - årsstudium Trondheim
Medievitenskap - årsstudium Trondheim
Medisinske og biologiske fag - årsstudium Ålesund
Musikkvitenskap - årsstudium Trondheim
Nordisk språk og litteratur - årsstudium Trondheim
Pedagogikk - årsstudium Trondheim
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid Trondheim
Psykologi - årsstudium Trondheim
Religionsvitenskap - årsstudium Trondheim
Samfunnsøkonomi - årsstudium Trondheim
Sosialantropologi - årsstudium Trondheim
Sosiologi - årsstudium Trondheim
Spansk - årsstudium Trondheim
Statsvitenskap - årsstudium Trondheim
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - årsstudium Trondheim
Tegnspråkutdanning Trondheim
Tysk - årsstudium Trondheim
Webdesign - årsstudium Gjøvik
Årsstudium i medisinsk og biologisk kjemi Trondheim
Årsstudium i teknologidesign og ledelse Gjøvik
Årsstudium i økonomi og administrasjon Flere studiesteder (2)
Årsstudium i økonomi og ledelse Ålesund
Bachelor
Arkeologi - bachelorstudium Trondheim
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Trondheim
Bachelor i audiologi (audiograf) Trondheim
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Trondheim
Bachelor i bioingeniørfag Flere studiesteder (2)
Bachelor i Biomarin Innovasjon Ålesund
Bachelor i Bioteknologi Ålesund
Bachelor i digital forretningsutvikling Trondheim
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Flere studiesteder (2)
Bachelor i Elektrifisering og digitalisering Trondheim
Bachelor i engelsk Trondheim
Bachelor i ergoterapi Flere studiesteder (2)
Bachelor i fysioterapi Trondheim
Bachelor i informasjonsbehandling Trondheim
Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign Ålesund
Bachelor i ingeniørfag, automatisering og intelligente systemer Ålesund
Bachelor i ingeniørfag, bygg Flere studiesteder (3)
Bachelor i ingeniørfag, data Flere studiesteder (3)
Bachelor i ingeniørfag, elektro Flere studiesteder (3)
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Flere studiesteder (3)
Bachelor i ingeniørfag, geomatikk Gjøvik
Bachelor i ingeniørfag, havbruk Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, kjemi Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, logistikk Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, maskin Flere studiesteder (3)
Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Trondheim
Bachelor i logistikkledelse Gjøvik
Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse Ålesund
Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft Trondheim
Bachelor i nautikk Ålesund
Bachelor i norsk tegnspråk Trondheim
Bachelor i programmering Gjøvik
Bachelor i radiografi Flere studiesteder (2)
Bachelor i Shipping management Ålesund
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Trondheim
Bachelor i sykepleie Flere studiesteder (3)
Bachelor i teknologidesign og ledelse Gjøvik
Bachelor i vernepleie Trondheim
Bachelor i webutvikling Gjøvik
Bachelor i økonomi og administrasjon Flere studiesteder (3)
Bachelor i økonomi og administrasjon, deltid Gjøvik
Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium Trondheim
Billedkunst - bachelorstudium Trondheim
Biologi - bachelorstudium Trondheim
Drama og teater - bachelorstudium Trondheim
Europastudier - bachelorstudium Trondheim
Film- og videoproduksjon - bachelorstudium Trondheim
Filmvitenskap - bachelorstudium Trondheim
Filosofi - bachelorstudium Trondheim
Fremmedspråk - bachelorstudium Trondheim
Fysikk - bachelorstudium Trondheim
Geografi - bachelorstudium Trondheim
Geologi - bachelorstudium Trondheim
Grafisk design - bachelorstudium Gjøvik
Historie - bachelorstudium Trondheim
Informatikk - bachelorstudium Trondheim
Interaksjonsdesign - bachelorstudium Gjøvik
Kjemi - bachelorstudium Trondheim
Kulturminneforvaltning - bachelorstudium Trondheim
Kunsthistorie - bachelorstudium Trondheim
Matematiske fag - bachelorstudium Trondheim
Medievitenskap - bachelorstudium Trondheim
Musikk, utøvende - bachelorstudium (3-årig) Trondheim
Musikkteknologi - bachelorstudium Trondheim
Musikkvitenskap - bachelorstudium Trondheim
Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium Trondheim
Paramedisin Gjøvik
Pedagogikk - bachelorstudium Trondheim
Psykologi - bachelorstudium Trondheim
Religionsvitenskap - bachelorstudium Trondheim
Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium Trondheim
Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudium Trondheim
Samfunnsøkonomi - bachelorstudium Trondheim
Sosialantropologi - bachelorstudium Trondheim
Sosiologi - bachelorstudium Trondheim
Statsvitenskap - bachelorstudium Trondheim
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium Trondheim
Master, 2 år
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium Trondheim
Arkeologi - masterstudium Trondheim
Arkitektur - masterstudium (2-årig) Trondheim
Biology (Master's Programme) Trondheim
Biotechnology (Master's Programme) Trondheim
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) Flere studiesteder (2)
Chemistry (Master's Programme) Trondheim
Childhood Studies (Master's Programme) Trondheim
Cold Climate Engineering (Nordic Master's Programme) Trondheim
Communication Technology (Master's Programme) Trondheim
Creative Music Technology (Master’s programme) Trondheim
Dance Knowledge, Practice and Heritage (Master's Programme) Trondheim
Dance Studies - Master's Programme Trondheim
Datateknologi - masterstudium (2-årig) Trondheim
Drama og teater - masterstudium Trondheim
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Trondheim
Electric Power Engineering (Master's Programme) Trondheim
Electronic Systems Design (Master's Programme) Trondheim
Embedded Computing Systems (Master's Programme) Trondheim
Energi og miljø - masterstudium (2-årig) Trondheim
Engelsk - masterstudium Trondheim
English Linguistics and Language Acquisition (Master's Programme) Trondheim
Environmental Engineering (Master's Programme) Trondheim
Environmental Toxicology and Chemistry (Master's Programme) Trondheim
European Studies (Master's Programme) Trondheim
Experience-based Master in Information Security Gjøvik
Farmasi - masterstudium Trondheim
Film- og medievitenskap - masterstudium Trondheim
Film- og videoproduksjon - masterstudium Trondheim
Filosofi - masterstudium Trondheim
Finansiell økonomi - masterstudium Trondheim
Fine Art (Master's Programme) Trondheim
Folkehelse - masterstudium Trondheim
Fransk - masterstudium Trondheim
Funksjonshemming og samfunn - masterstudium Trondheim
Fysisk planlegging - masterstudium Trondheim
Geografi - masterstudium Trondheim
Geologi - masterstudium Trondheim
Geotechnics and Geohazards (Master's Programme) Trondheim
Global Health (Master's Programme) Trondheim
Global Manufacturing Management (Master's Programme) Trondheim
Globalisation and Sustainable Development (Master's Programme) Trondheim
Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium Trondheim
Helseinformatikk - master Trondheim
Historie - masterstudium Trondheim
Hydropower Development (Master's Programme) Trondheim
Idrettsvitenskap - masterstudium Trondheim
Industrial Design (Master's Programme) Trondheim
Industrial Ecology (Master's Programme) Trondheim
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Trondheim
Innovative Sustainable Energy Engineering (Nordic Master's Programme) Trondheim
Klinisk helsevitenskap - masterstudium Trondheim
Kulturminneforvaltning - masterstudium Trondheim
Kunsthistorie - masterstudium Trondheim
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) Trondheim
Likestilling og mangfold - masterstudium Trondheim
Logopedi - erfaringsbasert masterstudium Trondheim
Marin teknikk - masterstudium (2-årig) Trondheim
Maritime Engineering (Nordic Master's Programme) Trondheim
Master - lærerspesialist Trondheim
Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning Trondheim
Master i barnevern Trondheim
Master i fagdidaktikk Trondheim
Master i helseledelse Ålesund
Master i industriell innovasjon og digital sikkerhet Gjøvik
Master i innovasjon, entreprenørskap og samfunn Trondheim
Master i jordmorfag Trondheim
Master i klinisk sykepleie Flere studiesteder (3)
Master i ledelse av teknologi Trondheim
Master i læring i arbeidsliv og samfunn Trondheim
Master i matvitenskap, teknologi og bærekraft Trondheim
Master i medisinsk bildeteknologi Trondheim
Master i operativ maritim ledelse Ålesund
Master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid Trondheim
Master i Produkt og systemdesign Ålesund
Master i rådgivning for barn og ungdom Trondheim
Master i simulering og visualisering Ålesund
Master i skoleutvikling og utdanningsledelse Trondheim
Master i språk og kommunikasjon i profesjoner Trondheim
Master i teknologiledelse og digital omstilling Trondheim
Master i økonomi og administrasjon Trondheim
Master in Applied Computer Science Gjøvik
Master in Interaction Design Gjøvik
Master in International Business and Marketing Ålesund
Master in Marine and Maritime Intelligent Robotics (MIR) Trondheim
Master in Sustainable Manufacturing Gjøvik
Master of Public Administration Trondheim
Master of Science in Circular Economy Trondheim
Master of Science in Health Management in Aquaculture Trondheim
Master of Science in Informatics Trondheim
Master of Science in Naval Architecture Ålesund
Master of Science in Physical Activity and Health Trondheim
Master of Science in Sustainable Chemistry and Biochemical Engineering Trondheim
Master's Programme in Computational Colour and Spectral Imaging Gjøvik
Mastergradsstudium i Digital samhandling Trondheim
Materials Science and Engineering (Master's Programme) Trondheim
Mathematical Sciences (Master's Programme) Trondheim
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - masterstudium Trondheim
Molecular Medicine (Master's Programme) Trondheim
Music Performance (Master’s programme) Trondheim
Music, Communication and Technology - (Master's Programme) Trondheim
Musikkvitenskap - masterstudium Trondheim
Natural Gas Technology (Master's Programme) Trondheim
Natural Resources Management (Master's Programme) Trondheim
Neuroscience (Master's Programme) Trondheim
Nordisk språk og litteratur - masterstudium Trondheim
NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig) Trondheim
Ocean Resources (Master's Programme) Trondheim
Organisasjon og ledelse - masterstudium Trondheim
Pedagogikk - masterstudium Trondheim
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium Trondheim
Petroleum Engineering (Master's Programme) Trondheim
Petroleum Geosciences (Master's Programme) Trondheim
Petroleumsfag - masterstudium (2-årig) Trondheim
Physics (Master's Programme) Trondheim
Polymer Technology (Nordic Master's Programme) Trondheim
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (2-årig) Trondheim
Project Management (Master's Programme) Trondheim
Psykisk helse - masterstudium Trondheim
Psykologi - masterstudium Trondheim
Regnskap og revisjon - masterstudium Trondheim
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) (Master's Programme) Trondheim
Religionsvitenskap - masterstudium Trondheim
Renewable Energy in the Marine Environment (Master's Programme) Trondheim
Rådgivningsvitenskap - masterstudium Trondheim
Samfunnsøkonomi - masterstudium Trondheim
Security and Cloud Computing (Master's Programme) Trondheim
Sosialantropologi - masterstudium Trondheim
Sosialt arbeid - masterstudium Trondheim
Sosiologi - masterstudium Trondheim
Spesialpedagogikk - masterstudium Trondheim
Statsvitenskap - masterstudium Trondheim
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudium Trondheim
Sustainable Architecture (Master's Programme) Trondheim
Sustainable Energy (Master's Programme) Trondheim
Technology Management - Master Programme Trondheim
Tysk - masterstudium Trondheim
Undervannsteknologi - masterstudium (2-årig) Trondheim
Urban Ecological Planning (Master's Programme) Trondheim
Veg og jernbane - masterstudium Trondheim
Wind Energy (Master's Programme) Trondheim
Master, 5 år
Bioteknologi (5-årig) - masterstudium Trondheim
Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (5-årig) Trondheim
Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) Trondheim
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig) Trondheim
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig) Trondheim
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig) Trondheim
Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig) Trondheim
Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) Trondheim
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet - masterstudium (5-årig) Trondheim
Lektorutdanning i geografi - masterstudium (5-årig) Trondheim
Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig) Trondheim
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig) Trondheim
Lektorutdanning i realfag - masterstudium (5-årig) Trondheim
Lektorutdanning i samfunnsfag - masterstudium (5-årig) Trondheim
Lektorutdanning i språkfag - masterstudium (5-årig) Trondheim
Materialteknologi - masterstudium (5-årig) Trondheim
Nanoteknologi - masterstudium (5-årig) Trondheim
Tekniske geofag - masterstudium (5-årig) Trondheim
Profesjonsstudium
Medisinstudiet Trondheim

Vis alle

Kontakt skolen

NTNU

7491 Trondheim

Tlf: 73 59 50 00
Fax 73 59 53 10


Omtaler

Gjennomsnittsrangering: 4,4

Basert på 22 omtaler

Arazay Herrera Velez
Min opplevelse som Sosionom var fantastisk på grunn av at jeg fikk mye enfaring i den jobb. Itilleg kunne jeg å jobbe med mye forskjellige situasjoner som hjalp meg for å være en bedre person. Av den årsak ønsker jeg så mye å forssette den jobb har i Norge.
Mikkel
Veldig fornøyd med universitetet og studiet! Jeg går ITBU på Kalvskinnet, et fullstendig nyoppusset bygg, som er veldig luftig og moderne. Foreleserne våre har et genuint ønske om at alle skal lære så mye som mulig, og er tilgjengelige mer eller mindre hele tiden. De tar også veldig til seg tilbakemeldinger på undervisningen. Trondheim er genere...
Vis hele omtalen
Mikkel
Jeg hadde lyst til å studere noe innenfor økonomi, men ettersom IT-studier ble mer og mer ettertraktet, ønsket jeg å få kompetanse innenfor teknologi også. Jeg er nå på andre året av IT-støttet bedriftsutvikling (ITBU) på NTNU, og er kjempe fornøyd! Fagene er en veldig spennende blanding av relevante IT-fag som programmering og databaser, og øko...
Vis hele omtalen
OMTALER
Omtale av skolen
(4,4)
Basert på 22 omtaler