Master

Fagdidaktikk – studieretning kunstfagdidaktikk

NTNU, i Trondheim
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Fagdidaktikk – studieretning kunstfagdidaktikk

Masterprogrammet i kunstfagdidaktikk er flerkunstfaglig og orientert mot kunstfagenes muligheter og utfordringer på samtidens utdanningsfelt. Kunstfagdidaktikk fokuserer på forholdet mellom meningsskaping, læring og undervisning i kunstfagene.

På masterprogrammet i kunstfagdidaktikk undersøker du kritisk praksiser, teorier og spørsmål som du finner personlig og profesjonelt utfordrende og simulerende. Samtidig som du utvikler avansert kunnskap i kunstfagdidaktikk, får du også teoretiske og praktiske ferdigheter som ruster deg til arbeidsmarkedet, globalt borgerskap og samfunnsengasjement.

En master i fagdidaktikk gir deg mange jobbmuligheter. Kombinert med lærerutdanning gir masteren i fagdidaktikk deg et godt grunnlag for å drive undervisning i skole og på andre arenaer. Masterstudiet gir deg kompetanse til å ta del i og drive utviklingsarbeid i skolen og andre kunnskapsinstitusjoner. Med en master i fagdidaktikk kan du også bli kvalifisert for arbeid i offentlig administrasjon og forvaltning, i universitets- og høgskolesektoren, og i forlag. Master i fagdidaktikk gir ikke alene godkjent lærerutdanning.

NTNU
7491 Trondheim

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke...

Les mer og vis alle utdanninger ved NTNU

Highlights