Vis studentum.no som: Mobil
studenter på bibliotek

Ta opp fag

Vil du ta eksamen i fag du ikke har fra før av? Eller vil du forbedre karakterer i fag du har tatt eksamen i tidligere? Da kan du ta opp fag som privatist.

Du kan ta privatisteksamen i fag i videregående skole (yrkesfag og studieforberedende) samt ved universiteter og høgskoler. Skal du ta fag på videregående, melder du deg opp via privatistweb.no. Skal du ta fag på høgskole- og universitetsnivå, må du kontakte det gjeldende lærestedet.

Finn fag du kan ta som privatist her 

Slik blir du privatist

Du kan melde deg opp til privatisteksamen to ganger i året. Du velger selv hvor mange fag du vil melde deg opp i. 

For å melde deg opp til eksamen, går du til privatistweb.no. Privatistweb åpner for oppmelding cirka 14 dager før oppmeldingsfristen. 

På privatistweb finner du også nyttig informasjon fra ditt fylke om fag, eksamensavgifter, tilrettelegging m.m.

Søknadsfrister

Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføring av privatisteksamen. Eksamen skjer altså ikke på privatistskolen du eventuelt får undervisning ved.

  • Fristen for oppmelding til høsteksamen er 15. september
  • Fristen for oppmelding til våreksamen er 1. februar

Hvem kan jeg kontakte for å finne ut hvilke fag jeg trenger?

Hvis du er usikker på hvordan nye fag og karakterer vil påvirke vitnemålet ditt, må du ta kontakt med den skolen du har gått på tidligere, privatistkontoret eller fylkeskommunen.

Her finner du kontaktinformasjon som gjelder for ditt fylke 

Jeg har ikke vitnemål/kompetansebevis fra før

Hvis du ikke har vitnemål/kompetansebevis, og ikke har en skole du kan spørre, må du ta kontakt med fylkeskommunen. De kan også gi informasjon om andre muligheter enn privatisteksamen for deg som ikke har vitnemål. 

Andre muligheter for deg som ikke har studiekompetanse

Hvis du ikke har generell studiekompetanse, kan du få opptak på bakgrunn av realkompetanse. Til ingeniørutdanninger finnes det også flere alternative veier.

Les mer om realkompetanse og alternative veier hos Samordna opptak 

Voksenopplæring

Hvis du er 25 år eller eldre og har fullført grunnskole, men ikke videregående, kan du ha rett til videregående opplæring gratis. Fylkeskommunen har mer informasjon om retten til videregående opplæring for voksne.

Det er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring.

Kontakt fylkeskommunen for nærmere opplysninger.

Privatistordning i yrkesfag

Privatister som tar yrkesfag på Vg1 og Vg2 trenger ikke ta eksamen i fag de tidligere har bestått. 

Det er ikke lenger et krav at privatisten må ta eksamener i alle enkeltprogramfag, i tillegg til tverrfaglig eksamen, dersom det bare mangler karakter i enkelte av disse programfagene eller tverrfaglig eksamen.

Se oversikt over eksamener i de ulike programfagene på Utdanningsdirektoratets nettsider 

Sist oppdatert 26.03.2021
Kilder: utdanning.no, privatistweb.no, udir.no, samordnaopptak.no