Vis studentum.no som: Mobil
mann med laptop

Opptakskrav for fagskole, høyskole og universitet

Er du usikker på hva som kreves for å søke høyere utdanning? Lurer du på hva som skiller opptakskravene til fagskolestudier fra opptakskravene til høyskole- og universitetsstudier? Vi guider deg gjennom de ulike begrepene.

Fagskole

Høyere yrkesfaglig utdanning.

De fleste fagskolestudier krever at du enten har fag-/svennebrev eller treårig yrkesfaglig opplæring som er relevant for studiet du skal søke på. Alternativt kan du søke med realkompetanse. Det kan også være andre tilleggskrav.

Hva er fag-/svennebrev

Du får fagbrev eller svennebrev når du har fullført og bestått et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift. Etter endt opplæring i bedrift tar du en svenneprøve eller fagprøve. Når du har bestått denne, får du fag- eller svennebrev. Du kan også få fag-/svennebrev etter fullført og bestått alternativt Vg3 i skole. 

Du kan også ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat (privatist i yrkesfag med yrkespraksis).

Fagskolene avgjør selv hvilke fag- og svennebrev som er relevante for et studium. Samme studium kan derfor ha ulike krav ved ulike fagskoler. 

Hva er yrkeskompetanse

Noen yrkesfaglige utdanningsprogram fører til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. Yrkesutdanningen er normalt lagt opp som tre års opplæring i skole. I løpet av disse årene har du ofte praksis i bedrift. Etter endt utdanning er du kvalifisert til å jobbe i det bestemte yrket.

Helsesekretær, Agronom og Utstillingsdesign er eksempler på utdanningsløp som gir yrkeskompetanse.

Fagskolene avgjør selv hvilken yrkeskompetanse som er relevant for et studium. Samme studium kan derfor ha ulike krav ved ulike fagskoler. 

Hva er realkompetanse

Hvis du fyller 23 år eller mer i opptaksåret og har relevant arbeidserfaring, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

Eksempler på realkompetanse til et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring.

Realkompetansevurdering kan ikke foretas for opptak til fagskoleutdanninger der fagskolen har stilt som et opptakskrav at studenten har yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Generell studiekompetanse

Du kan også dekke opptakskravet til noen fagskolestudier med generell studiekompetanse (les mer om dette nedenfor), men de fleste fagskolestudier krever at du enten har relevant fag-/svennebrev eller 3-årig yrkesfaglig videregående opplæring.

Spesielle opptakskrav

Det kan i tillegg være andre krav til enkelte fagskolestudier. Dette kan for eksempel være krav om at du må bestå en opptaksprøve, ha en spesiell type sertifisering og lignende.

Les mer om fagskoleutdanning her  

Universitet og høyskole

Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler. Vanlige veier til generell studiekompetanse er:

a) Fullført 3-årig videregående

Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

B) Yrkesfag med påbygging

Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.

C) 23/5-regelen

Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis. 

Du kan også få generell studiekompetanse hvis du har:

  • Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen
  • Fullført en godkjent fagskoleutdanning
  • Fullført en godkjent utenlandsk utdanning
  • Fullført et universitets- eller høgskolestudium

Spesielle opptakskrav

Flere studier krever at du har tatt bestemte fag, hatt relevant praksis eller bestått opptaksprøver. Les mer om spesielle opptakskrav på Samordna opptak sine hjemmesider og sjekk hvilke krav som gjelder for studiet du skal søke.

Har du ikke generell studiekompetanse?

Selv om du ikke har generell studiekompetanse, eller mangler spesielle opptakskrav, kan du likevel komme inn på høyere utdanning på en av disse måtene:

A) Realkompetanse

Du fyller minst 25 år i søknadsåret og har relevant erfaring innen fagfeltet du ønsker å studere.

B) Alternative opptak til enkelte studier

Du kan også komme inn på noen studier gjennom forkurs, tre-semesterordning, realfagskurs, Y-veien eller teknisk fagskole.
Les mer om alternative opptak på Samordna opptak sine hjemmesider.

Les mer om universitet og høyskole her 

Kilde: samordnaopptak.no
Sist oppdatert 27.04.21