Vis studentum.no som: Mobil
medisinstudenter

Studere medisin i utlandet

Vil du studere medisin, men kommer ikke inn på medisinstudiet ved norske universiteter? Da kan medisinstudier i utlandet være et alternativ. 

For å ha tilstrekkelig antall leger til helsetjenestene, er Norge i dag avhengig av at mange ungdommer velger å ta medisinutdanning i utlandet. De fleste norske medisinstudenter i utlandet studerer i Polen, Ungarn og Slovakia, og da ofte på engelskspråklige studier dominert av utenlandske studenter.

Profesjonsstudiet i medisin

Profesjonsstudiet i medisin går over 6 år etter normert tid. I løpet av disse årene lærer du om hva sykdommer kommer av og hvordan du kan forebygge, diagnostisere og behandle pasienter. Du vil opparbeide deg grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å arbeide som lege i og utenfor sykehus. En lege kan jobbe på alle nivåer i helsetjenesten, også innen forskning, undervisning og administrasjon.

Finn en medisinutdanning i utlandet her  

Opptakskrav for medisinstudier i utlandet

Opptakskravene til medisinstudier varierer mellom ulike land og læresteder, både i og utenfor EU/EØS. Som oftest må du ha realfag, for eksempel biologi, kjemi og fysikk. Flere læresteder har krav om opptaksprøve, og noen har også et intervju som del av opptaksprosessen. Noen land opererer med kvoter for utenlandske studenter. 

De fleste nordmenn studerer medisin i EU/EØS. Dette skyldes at studieforløpet her ligner mer på det norske, og at det er enklere å få autorisasjon ved endt studieforløp.

Opptakskrav av kan variere fra år til år og lærested til lærested, avhengig av antall søkere. For nøyaktig informasjon om opptakskrav og søknadsprosess, bør du kontakte det lærestedet du ønsker å studere ved.

Autorisasjon

For å kunne jobbe som lege i Norge trenger du autorisasjon fra Helsedirektoratet. Denne gis på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler.

Regelverket kan endre seg, og det er det regelverket som finnes når du er ferdig som vil gjelde, ikke det som gjaldt da du startet på utdanningen din. Som student er du selv ansvarlig for å følge med på regelverk og endringer som skjer underveis.

De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av helsepersonelloven § 48. Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utføre yrket inntil fylte 80 år. 

Godkjenning fra land innenfor EU/EØS 

Medisinutdanning fra EU/EØS regnes etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv som sidestilt med norsk medisinutdanning. Hovedregelen er at du må oppnå autorisasjon i landet hvor du utdanner deg før du søker om autorisasjon i Norge. Utdanner du deg til lege i Danmark, må du oppnå autorisasjon i Danmark osv. 

Dette er EU/EØS-landene:​​ Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike.

Integrert praksis

I Norge er praksis integrert i den seksårige utdanningen og du vil få autorisasjon som lege den dagen du er ferdig med studiene. Flere studieland i utlandet har det samme systemet. Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia er eksempler på dette.

I noen EU/EØS-land krever det lokale helsevesenet at man gjennomfører obligatorisk praktisk tjeneste i landet etter medisinstudiet før man blir autorisert. Det betyr at du i en periode må arbeide som lege i det gjeldende landet før du får autorisasjon. 

Godkjenning av utdanning fra land utenfor EU/EØS

Har du en medisinutdanning fra et land utenfor EØS-området, kan du oppnå autorisasjon som lege hvis utdanningen din vurderes å være faglig jevngod med norsk medisinutdanning.

Les mer om autorisasjon på Helsedirektoratets hjemmesider.

LIS1/Turnusordningen for leger

Alle leger som ønsker å spesialisere seg i Norge må begynne i LIS1. Det stilles nå krav om at du har autorisasjon som lege for å kunne søke LIS1 (tidligere turnus). Du søker på stillingene slik du søker på en vanlig jobb. Alle ordinære LIS1-stillinger utlyses samlet to ganger per år, i Helsedirektoratets stillingsportal (webcruiter.no).

LIS-utdanningen er tredelt, og består av LIS1, LIS2 og LIS3. Enkelte spesialiseringer består av kun LIS1 og LIS3. 

Finansiering av medisinstudier i utlandet

Lånekassen tilbyr lån og stipend til deg som skal ta en hel grad eller enkeltemner i utlandet.

Du må ha en studieplass før du søker, og du kan tidligst søke i midten av mai. Siste frist for å søke er:

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

De fleste får tre forskjellige typer støtte til utdanning i utlandet. Basislån, reisestøtte og skolepengelån hvis du skal betale skolepenger. Les mer om lån og stipend for utenlandsstudier her.

Relevante lenker


Kilder: legeforeningen.no, helsedirektoratet.no, ansa.no, regjeringen.no

Sist oppdatert: 10 aug 2022