Regn ut dine skolepoeng

Velkommen til vår kalkulator som regner ut dine skolepoeng og konkurransepoeng. Fagene som er i listen under er bare eksempler på vanlige fag. Du kan ta bort og legge til de fagene du selv har. Husk å legg til eksamenskarakterer.
Les mer om hvordan vi har regnet ut dine poeng og utdypende informasjon om de ulike tilleggspoengene
Fag Standpunktkarakter Eksamenskarakter  
Engelsk
Matematikk 1P
Naturfag
Samfunnsfag
Geografi
Norsk hovedmål
Norsk sidemål
Norsk muntlig
Fremmedspråk 2 (Vg1 + Vg2)
Matematikk 2P Vg2
Kroppsøving
Historie
Religion og etikk
Biologi Vg2
Biologi Vg3
Sosiologi og sosialantropologi Vg2
Politikk og menneskerettigheter Vg3
Rettslære Vg2
Rettslære Vg3


Kjønnspoeng
Realfagspoeng/Språkpoeng
Folkehøgskole, Verneplikt, Årsenhet studium
Alderspoeng