Vis studentum.no som: Mobil

Regn ut skolepoeng og konkurransepoeng

regn ut skolepoeng

Hvordan regne ut skolepoeng?

Studentum har laget en kalkulator for skolepoeng/konkurransepoeng. Formelen for hvordan kalkulatoren regner ut poengene dine, ser du nedenfor. I tillegg gir vi her en utdypende forklaring for ulike tilleggspoeng som alderspoeng og realfags- og språkpoeng.

Gå til vår poengkalkulator

Poenggrenser

Når du har regnet ut din totale poengsum, kan du selv sjekke om denne er tilstrekkelig for å komme inn på ditt drømmestudie på Samordna opptak. 


Regn ut dine SKOLEPOENG
   Karakterpoeng
 + Språk- og realfagspoeng 
_________________________
 = Skolepoeng (Førstegangsvitnemålskvote)


Regn ut dine KONKURRANSEPOENG

Skolepoeng
       + Alderspoeng 
       + Tilleggspoeng 
_________________________
= Konkurransepoeng
 (Ordinær kvote) 

Karakterpoeng

Gjennomsnittskarakteren regnes ut på grunnlag av alle karakterene på vitnemålet. Du legger sammen alle karakterene – og deler summen på antall karakterer. Dette tallet ganges så med ti, og dermed har du karakterpoengene.

Kort sagt: karakterpoengene dine er gjennomsnittet av karakterene dine ganget med 10. Har du eksempelvis et gjennomsnitt på 4,5, vil du få 45 karakterpoeng.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 poeng totalt for realfag og språk. Språkpoeng gis for språkfag du har tatt i videregående opplæring. Du får ikke språkpoeng for obligatoriske fag, og heller ikke engelsk eller skandinaviske språk. Her finner du en komplett liste over fagene som gir språkpoeng.

Også realfagspoeng gis kun ved fag du har tatt i videregående opplæring. Du får ikke realfagspoeng av realfag tatt i høyere utdanning, fagskole, forkurs etc. Her finner du en komplett liste over fagene som gir realfagspoeng.

Alderspoeng

Søker i ordinær kvote: Fra og med det året du fyller 20 år får du 2 alderspoeng for hvert år, men du kan ikke få mer enn 8 alderspoeng. Alderspoengene legges til karakterpoengene du har på vitnemålet.

23/5-regelen: Er du 23/5-søker eller søker opptak til et deltidsstudium med krav om forpraksis, får du alderspoeng fra og med det året du fyller 24 år.

Tilleggspoeng

Du kan få 2 poeng for enten:

 • Fullført 60 studiepoeng (20 vekttall) ved universitet eller høgskole, eller
 • ett år på folkehøgskole med godkjent dokumentasjon eller
 • fullført militær eller sivil førstegangstjeneste

Selv om du har mer enn 60 studiepoeng eller har folkehøgskole og/eller militær-/sivilteneste i tillegg, er to poeng maksimalt av hva man kan oppnå som tilleggspoeng. Fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng (10 vekttall) gir 1 tilleggspoeng.

kjønnspoeng

Til noen studier gis det kjønnspoeng til kvinnelige og mannlige søkere. Her gjelder følgende:

2 kjønnspoeng til kvinnelige søkere til følgende studier:

 • bachelorstudier i ingeniørfag (bortsett fra kjemi, ortopediingeniør og bioingeniør)
 • landbruksstudier ved Høgskolen i Innlandet
 • bachelorstudier i maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU (Ålesund) og Høgskulen på Vestlandet (bortsett fra shipping management og shippingledelse ved NTNU (Ålesund)
 • følgende femårige integrerte masterprogram i teknologi og ingeniørfag ved NTNU:

         - Datateknologi
         - Elektronisk systemdesign og innovasjon
         - Fysikk og matematikk
         - Ingeniørvitenskap og IKT
         - Kommunikasjonsteknologi
         - Kybernetikk og robotikk
         - Marin teknikk
         - Materialteknologi
         - Produktutvikling og produksjon

2 kjønnspoeng til mannlige søkere til følgende studier:

 • veterinær ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • dyrepleie ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
 • sykepleie ved Universitetet i Agder (UIA)

REGN UT DINE SKOLEPOENG

Kilde: samordnaopptak.no
Sist oppdatert: 29.08.2018

Sist oppdatert: 04 apr 2019

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!