studenter

Studere på fagskole

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning hvor du får kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet

En fagskoleutdanning er en kort, yrkesrettet utdanning som skal gi studentene den praktiske kompetansen de trenger for å kunne fungere i et yrke fra første arbeidsdag. En fagskoleutdanning varer fra et halvt til to år, med mulighet for 1-årig faglig påbygg. Hvis du studerer på deltid, vil du bruke lengre tid. Mange fagskoler tilbyr deltidsstudier og nettbaserte studier, som gjør det enkelt å kombinere studiene med jobb.

Kunnskapsdepartementet er øverste myndighetsorgan for fagskolene. NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er godkjenningsinstans for fagskoleutdanningene og fører tilsyn med dem.

Finn en fagskoleutdanning her  

Hvorfor velge fagskole?

Norge vil ha stort behov for flere dyktige fagfolk i tiden fremover. Regjeringen ønsker at flere skal ta utdanning ved fagskoler, i kombinasjon med jobb eller på fulltid.

Med fagskoleutdanning er det store sjanser til å få akkurat den jobben du er ute etter. Utdanningene utvikles sammen med arbeidslivet, og avsluttes ofte med et prosjektarbeid i samarbeid med næringslivet.

Fagskoleutdanninger skiller seg dessuten fra høyskole- og universitetsutdanning ved at de legger vekt på mer praktisk jobbing med faget. Foretrekker du praktisk oppgaveløsning fremfor teorilesing, kan en fagskoleutdanning være riktig valg for deg.

Fagskolene er også en viktig tilbyder av videreutdanninger for arbeidstakere som trenger påfyll av kompetanse.

Studiepoeng

Utdanning på fagskole måles i studiepoeng:

  • Ettårig studium (heltid) gir 60 studiepoeng
  • Toårig studium (heltid) gir 120 studiepoeng
  • Du får karakterer etter bokstavsystemet A (best) til F (stryk). Ved noen avsluttende vurderinger gis karakter bestått/ikke bestått. 

NB: Ifølge Kunnskapsdepartementet er det ikke en automatisk kompatibilitet mellom studiepoeng tatt på fagskole og studiepoeng tatt på høyskole og universitet. Skal du søke om fritak for fagskoleutdanning i universitets- eller høyskoleutdanning, er det det faglige innholdet og læringsutbyttet som vurderes – ikke poengene i seg selv. 

Hva kan jeg studere på fagskole?

Det finnes både offentlige og private fagskoler hvor du kan utdanne deg til mange spennende yrker. Fylkeskommunene tilbyr blant annet offentlige finansierte tekniske og maritime utdanninger, samt tilbud innen helse- og oppvekstfag. Mange private fagskoler har en rekke tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, media-, multimedia- og IKT-fag.

Du kan blant annet studere:

Noen fagskoler har samarbeid med norske og utenlandske høyskoler, noe som gjør det mulig å bygge på fagskoleutdanningen til en bachelorgrad og eventuelt til en mastergrad.

Søknad og søknadsfrist

Offentlige fagskoler: Du søker opptak til offentlige fagskoler gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er
den 20. april (unntak for enkelte skoler som har søknadsfrist 1.mars). Opptaket åpner 1. februar. 

Private fagskoler: På private fagskoler kan søknadsfrist variere fra skole til skole. Noen skoler har rullerende opptak frem til utdanningen starter. Sjekk den aktuelle skolen for å finne ut mer om søknadsfrist og hvordan du søker.

Opptakskravet til fagskoleutdanning er:

  • fag- eller svennebrev
  • yrkeskompetanse
  • realkompetanse eller
  • generell studiekompetanse

A) Fag-/svennebrev

Du har fullført og bestått videregående opplæring med bestått fag- /svennebrev eller tatt det som praksiskandidat. Fag-/svennebrevet må som regel være relevant for studiet du skal søke på.

B) 3-årig yrkesfag på videregående

Du har fullført og bestått 3-årig yrkesfaglig videregående opplæring som gir yrkeskompetanse. Yrkeskompetansen må som regel være relevant for studiet du skal søke på.

C) Realkompetanse

For å søke opptak til høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse, må du fylle minst 25 år det året du søker. Hvert enkelt lærested bestemmer selv hva som kvalifiserer som realkompetanse til sine studier. Eksakt informasjon finner du hos lærestedet du ønsker å søke opptak til.

D) Generell studiekompetanse

Du kan også dekke opptakskravet til noen fagskolestudier med generell studiekompetanse, men de fleste fagskolestudier krever at du enten har relevant fag-/svennebrev eller 3-årig yrkesfaglig videregående opplæring.

Spesielle opptakskrav

Enkelte fagskolestudier kan i tillegg ha andre krav. Dette kan for eksempel være krav om at du må bestå en opptaksprøve, ha en spesiell type sertifisering og lignende. Sjekk den aktuelle skolen for å finne ut mer.

Lån og stipend

Du kan få lån og stipend fra Lånekassen til fagskoleutdanninger som er godkjent av NOKUT.

Hvis du er usikker på om utdanningen din er godkjent for lån og stipend, kan du spørre Lånekassen direkte eller se i NOKUT sin oversikt over akkrediterte fagskoletilbud.


Kilder: regjeringen.no, samordnaopptak.no, utdanning.no, vilbli.no, nokut.no

Sist oppdatert: 30 mai 2022