Fagskole
Ingen anmeldelser

Programmering i PHP

TISIP Fagskole, Nettstudier
Varighet
6 fagskolepoeng
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Pris
7 000 NOK
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Kontakt skolen Se detaljer
Varighet
6 fagskolepoeng
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Pris
7 000 NOK
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Kontakt skolen Se detaljer
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Programmering i PHP

Programmering i PHP

Emnet i Programmering i PHP hos TISIP Fagskole inngår i den 2-årige fagskoleutdanningen i IT-drift, men kan også bli tatt som enkeltemne.

Innføring i webprogrammering med PHP. Grunnleggende syntaks og byggestener. Strukturering av kode. Skjemabehandling for økt dynamikk og interaktivitet. Databaseintegrasjon. Filbehandling. Sikkerhet. Tilstandsbevaring med sessions og cookies.

For kontakt eller mer informasjon om Programmering i PHP, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Raskt i arbeid

Utdanningen i IT-Drift er yrkesrettet og skreddersydd med tanke på at du som student skal kunne gå rett ut i arbeid etter fullført studium. Dette forutsetter selvsagt at studenten har oppnådd læringsmålene i studiet.

Det er i skrivende stund etterspørsel etter kandidater med denne typen utdanning. TISIP har gjort et grundig forarbeid med å avstemme denne utdanningen mot ulike bedrifter som ansetter IT-driftere i Trondheims- og Osloområdet.

Utdanningen er tilpasset behovet i bedriftene slik at vi optimaliserer muligheten for at du kan gå rett ut i arbeid etter endt studium.

Lang erfaring og gode kontakter

TISIP har i mer enn 20 år samarbeidet med NTNU faggruppe Anvendt Informatikk (AIT) (tidligere Avdeling for Informatikk og e-læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag) og tilbudt utdanning innen IT via campus og Internett. Dette utdanningstilbudet leveres av TISIP.

Vår erfaring og kompetanse i tillegg til våre kontakter i næringslivet vil være med på å sikre deg et relevant yrkesrettet utdanningstilbud med høy kvalitet og faglig relevans.

IT går aldri av moten

IT er en viktig del av de aller fleste funksjoner og bedrifter i det Norske samfunn. Dette gjør at det vil være et stort behov for mennesker som kan administrere og drifte de ulike datanettverkene. Med vår utdanning innen IT-Drift med fokus på grunnleggende IT-kunnskaper, kunnskaper innen IT-drift, IT-sikkerhet og programmering har du en komplett utdanning i forhold til mange gode jobber. I et lengre perspektiv er jobber innen Drift av IT ikke arbeidsplasser som forsvinner, men et arbeidsområde som blir stadig mer utbredt som følge av at stadig flere bedrifter har behov for å vedlikeholde og administrere sine datanettverk og IT-løsninger.

Opptakskrav/Søknad

For å søke til opptak må du oppfylle ett av følgende:

  • fullført og bestått videregående opplæring - generell studiekompetanse
  • fullført og bestått videregående opplæring - fag- og yrkeskompetanse innen
    IKT servicefag.
  • Realkompetanse

Læringsmål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER
Studenten kan:

- konstruere en funksjonell webløsning ved hjelp av PHP utfra en gitt problemstilling
- strukturere kode på en god måte i en webløsning
- forklare hvordan tilstandsbevaring kan gjøres med PHP

FERDIGHETER
Studenten kan:

- bruke PHP-manualen og annen webbasert dokumentasjon
- bruke PHP-scripting som verktøy for å løse problemer og oppgaver relatert til informasjonsbehandling
- lage funksjonsrike webbaserte løsninger
- programmere en fullverdig databasedrevet løsning

GENERELL KOMPETANSE
Studenten:

- kan identifisere potensielle sikkerhetsmessige svakheter i en webløsning og iverksette gode sikkerhetstiltak

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Programmering i PHP.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

TISIP Fagskole

TISIP Fagskole - IT-utdanning på nett

TISIP Fagskole

Ønsker du en kort og yrkesrettet IT-utdanning som får deg raskt ut i jobb? TISIP tilbyr fagskoleutdanningen IT-Drift som nettbasert studium. TISIPs studietilbud er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering hos Lånekassen. 

Dersom du ikke trenger en fagskoleutdanning over to år, kan du også velge enkeltemner du vil gjennomføre i ønsket rekkefølge. Da betaler du kun for de emnene du er meldt opp til hvert semester. 

Les om TISIPs nettbaserte fagskoleutdanning i IT-Drift.

Om TISIP

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT. Skolen er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S. Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.

Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Skolen er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører. Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitetsområder

  • Høyere yrkesfaglig utdanning innen IT-drift, godkjent av NOKUT
  • Etter- og videreutdanning innen IT, med studiepoeng
  • FoU knyttet til IKT og e-læring
  • Utvikling av nettbasert læremateriell
  • Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
Vis alle utdanninger fra TISIP Fagskole