Vis studentum.no som: Mobil

Introduksjon til programmering i Python

TISIP Fagskole
Sammendrag
Heltid/deltid
6 fagskolepoeng
Fagskole
Oppstart: Høst og vår - Nettstudier
Kontakt lånekassen

Introduksjon til programmering i Python

python nettkurs

Introduksjon til programmering i Python

Emnet i Programmering i Python hos TISIP Fagskole inngår i den 2-årige fagskoleutdanningen i IT-drift, men kan også bli tatt som enkeltemne.

Kurset gir en innføring i scripting i Python, med vektlegging på reell forståelse av bruken av de grunnleggende elementene. Overordnet sett, skal man kunne definere og programmere egne funksjoner og kalle disse, være i stand til å tyde feilmeldinger for å vite hvor, og hva, enkle feil i et script er, samt ha forståelse av typer. Elementer som gjennomgås er variabler, kontrollstrukturer, betingelser, utskrift med formatering, arrays og lister, dictionaries, requests, og filbehandling.

Læringsmål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studenten:

- kan forklare hva et script er
- har kunnskap om anatomien til et script og kjennskap til python-miljøet
- har praktisk kunnskap om hvordan man kan løse oppgaver ved scripting
- har innsikt i hvordan nettverksbasert kommunikasjon fungerer fra et script
- har innsikt i hvordan filbehandling gjøres fra et script

FERDIGHETER

Studenten:

- kan sette opp programmiljø for å utvikle og kjøre Python-script på egen PC
- kan lage strukturert og oversiktlig programkode
- kan skrive egne funksjoner og kalle disse, samt benytte tredjepartsbiblioteker
- kan tyde feil i programmer og korrigere disse
- kan gjøre nettverksbaserte kall og tolke svar
- kan skrive til og lese fra filer

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

- kan ta en informert avgjørelse om Python er et godt verktøy for å løse et problem eller automatisere en oppgave
- kan bruke Python til å løse enkle, praktiske oppgaver

Opptakskrav/Søknad

FORKUNNSKAPER

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er anbefalt at du har erfaring med bruk av PC.

Studiefakta, Tittel m.m

6 fagskolepoeng. 

Kostnader

Pris per emne er 6000,-. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Introduksjon til programmering i Python.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

TISIP Fagskole

TISIP Fagskole - IT-utdanning på nett

TISIP Fagskole

Ønsker du en kort og yrkesrettet IT-utdanning som får deg raskt ut i jobb? TISIP tilbyr fagskoleutdanningen IT-Drift som nettbasert studium. TISIPs studietilbud er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering hos Lånekassen. 

Dersom du ikke trenger en fagskoleutdanning over to år, kan du også velge enkeltemner du vil gjennomføre i ønsket rekkefølge. Da betaler du kun for de emnene du er meldt opp til hvert semester. 

Les om TISIPs nettbaserte fagskoleutdanning i IT-Drift.

Om TISIP

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT. Skolen er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S. Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.

Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Skolen er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører. Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitetsområder

  • FoU knyttet til IKT og e-læring
  • Utvikling av nettbasert læremateriell
  • Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
  • Kurs som gir studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Agder, Mitthøgskolan m.fl
  • Kurs som gir EUCIP sertifisering i samarbeid med DND
  • Portal og studiesenter for nettbaserte utdanningstilbud
  • Driftsstøtte for utdanningsinstitusjoner
Vis alle utdanninger fra TISIP Fagskole

Kontaktinformasjon til TISIP Fagskole

TISIP Fagskole

E. C. Dahlsgt. 2
7418 Trondheim

Tlf: 73 52 30 30
tisip.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Introduksjon til programmering i Python:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!