Vis studentum.no som: Mobil

Programmering i Java

TISIP Fagskole
Sammendrag
Heltid/deltid
6 fagskolepoeng
Fagskole
Oppstart: Høst og vår - Nettstudier
Kontakt lånekassen

Programmering i Java

programmering i java nett

Programmering i Java

Emnet i Programmering i Java hos TISIP Fagskole inngår i den 2-årige fagskoleutdanningen i IT-drift, men kan også bli tatt som enkeltemne.

Dette kurset gir en oversikt over grunnleggende objektorientert programdesign og Java-programmering. Begreper innen objektorientering: klasser, objekter, innkapsling mm. Java-syntaks: Datatyper, betingelser, valg, løkker, uttrykk. Innlesing og utskrift. Tabeller.

Læringsmål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studenten:

- kan forklare hva et program er
- kjenner til enkle prinsipper innen objektorientert programmering
- kan forklare hvorfor brukerkommunikasjon og logikk til et program knyttet til det problemet som skal løses, bør legges til ulike klasser

FERDIGHETER

Studenten:

- kan sette opp programmiljø for å utvikle og kjøre Java-program på egen PC
- kan lage strukturert og oversiktlig programkode
- kan beskrive klasser og kontrollstrukturer ved hjelp av enkle klassediagram og aktivitetsdiagram
- kan, med noe hjelp, anvende klasser fra Java API-et

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

- kan anvende objektorientert tankegang til å analysere og løse enkle problemer

Opptakskrav/Søknad

FORKUNNSKAPER

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er anbefalt at du har erfaring med bruk av PC.

Studiefakta, Tittel m.m

LÆREMIDLER

Vi skal bruke lærebok i dette kurset sammen med egenutviklede ressurser i tillegg. 

Kostnader

Pris per emne er 6000,-. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Programmering i Java.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

TISIP Fagskole

TISIP Fagskole - IT-utdanning på nett

TISIP Fagskole

Ønsker du en kort og yrkesrettet IT-utdanning som får deg raskt ut i jobb? TISIP tilbyr fagskoleutdanningen IT-Drift som nettbasert studium. TISIPs studietilbud er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering hos Lånekassen. 

Dersom du ikke trenger en fagskoleutdanning over to år, kan du også velge enkeltemner du vil gjennomføre i ønsket rekkefølge. Da betaler du kun for de emnene du er meldt opp til hvert semester. 

Les om TISIPs nettbaserte fagskoleutdanning i IT-Drift.

Om TISIP

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT. Skolen er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S. Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.

Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Skolen er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører. Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitetsområder

  • FoU knyttet til IKT og e-læring
  • Utvikling av nettbasert læremateriell
  • Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
  • Kurs som gir studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Agder, Mitthøgskolan m.fl
  • Kurs som gir EUCIP sertifisering i samarbeid med DND
  • Portal og studiesenter for nettbaserte utdanningstilbud
  • Driftsstøtte for utdanningsinstitusjoner
Vis alle utdanninger fra TISIP Fagskole

Kontaktinformasjon til TISIP Fagskole

TISIP Fagskole

E. C. Dahlsgt. 2
7418 Trondheim

Tlf: 73 52 30 30
tisip.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Programmering i Java:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!