Vis studentum.no som: Mobil
Viser 1-50 av 433 treff
  • = Studentreportasje finnes
  • = Videopresentasjon finnes
Viser 1-50 av 433 treff
123...89

Hva gjør en økonom?

De fleste økonomer jobber med å analysere og vurdere økonomiske resultater. De jobber i industri- og handelsbedrifter, banker, konsulentfirmaer, forsikringsselskaper, revisjonsfirmaer og interesseorganisasjoner, men mange er også virksomme i kommuner og i staten. Desto mindre firma du jobber for, desto bredere arbeidsoppgaver, og motsatt. I større bedrifter er økonomen ofte mer spesialisert innenfor et spesifikt område som for eksempel økonomisk styring, finansiering eller markedsføring. Mange med økonomisk bakgrunn jobber også med innkjøp og salg.

Gode språkkunnskaper gir deg ofte konkurransefordeler og er en forutsetning for deg som vil jobbe i internasjonale bedrifter. Mange bedriftsledere er ofte økonomer fra grunnen av. 

Studere økonomi

Utdanning for deg som vil studere økonomi

Det finnes flere typer utdannelser å velge mellom for deg som vil studere økonomi. Alt fra voksenopplæring til universitet og høgskoler og – så vel i Norge som utenlands. Hvilken type utdanning du bør ta avhenger av dine personlige egenskaper og hvilket yrke du vil utdanne deg til.

Økonomi på universitet eller høgskole - en internasjonalt anerkjent utdannelse

Ønsker du en lengre økonomisk utdannelse så er bachelor (3 år) eller master (5 år) de mest vanlige. Tidligere var siviløkonom- og revisjonutdannelsen 4 år, men etter kvalitetsreformen er bachelor og mastergradene nå innført i en 3+2 modell slik at studiene nå er blitt femårig,

Fordelen med å studere økonomi på et universitet eller høgskole er at du får en internasjonalt anerkjent utdannelse som er velkjent i næringslivet. Når du søker jobb i større bedrifter og internasjonale selskaper kreves det ofte at man har en universitets- eller høgskoleeksamen.

Siviløkonom

Siviløkonomitittelen oppnås nå ved en bachelor i  økonomi og administrasjon pluss et masterstudium med fordypning innen relevant område. Et studium i økonomi og administrasjon omfatter blandt annet kjernefagene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse samt metodefag og statistikk. Mange velger å kombinere sine økonomistudier med språk, logistikk, jus eller en ingeniør.

Revisjon

Revisjon innebærer metodisk gjennomgang av bedriftens bokføring og om den informasjonen bedriften har oppgitt gir et riktig bilde av bedriften, samt om de har fulgt de lover og regler som gjelder for dette.

For at du skal kunne revidere regnskap for revisjonspliktige så må du enten være registrert eller statsautorisert revisor. Forskjellen på disse to titlene ligger i utdannelsen hvor du som registrert revisor har en 3-årig høgskoleutdannelse, mens du som statsautorisert revisor også har høyere revisorstudium. I tillegg til utdannelsen er det også et krav om 3-års relevant praksis. For å kunne revidere regnskapet til en børsnotert bedrift så må du være statsautorisert revisor.

Bokføring - regnskap

Bokføring er registrering av de økonomiske hendelsene som løpende skjer i en bedrift, kort sagt, en oversikt over bedriftens inntekter og kostnader samt eiendeler og gjeld.

Finans

Finans er et fagområde innenfor økonomi som tar for seg måten alt fra bedrifter til privatpersoner tilegner seg, forvalter og bruker penger over tid. Et viktig aspekt innen finans er risikoen disse aktivitetene medfører. Denne delen av bedriftsøkonomi innebærer altså at du lærer deg mer om bedriftens investeringer, gjør analyser av firmaets finansielle situasjon og hvordan man skal vurdere et firma før man kjøper det eller ved introduksjon på børsen.

Markedsføring

Markedsføring innebærer å oppnå organisasjonens mål gjennom vel gjennomførte markedsføringkampanjer. Konkret innebærer det at du lærer deg analyser, markedsplaner, markedsundersøkelser, konkurrentanalyser med mer. 

Sammenlign
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg 
oppdatert om høyere utdanning

*