Viser 1-20 av 30 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 30 treff
1
2

Hva er regnskap og revisjon? 

Regnskap og revisjon innebærer analyse, gjennomgang og kontrollering av virksomheters økonomiske forhold. En revisor har ansvar for at virksomheten overholder lover og regler, samt bistår og rådgir i revisjonsprosessen. Når et revisjonsoppdrag er utført, skrives en økonomisk tilstandsrapport av virksomheten.

Utdanningsløpet for å bli revisor er krevende og inkluderer blant annet en lang utdanning, spesifikke fag, praksis og etterutdanning. 

Hvordan blir jeg revisor?

For å bli en autorisert revisor må du fullføre en masterutdanning i regnskap og revisjon, samt gjennomføre 3 år med praksis. Det er Finanstilsynet som tildeler autorisasjon som revisor. For å kvalifisere til masteren, må du fullføre en treårig bachelorutdanning (180 stp) med karaktersnitt C eller høyere. Den teoretiske utdanningen med både bachelor og master strekker seg dermed over 5 år. 

Utdanningen tilbys ved universitet og høgskole i Norge, både på bachelor- og masternivå. Du kan ta utdanningen både heltid og deltid. 

Hvilke utdanninger kvalifiserer til master i revisjon og regnskap? 

For å kvalifisere til opptak på master i regnskap og revisjon må du enten ha en bachelorgrad i regnskap og revisjon eller innen økonomisk-administrative fag. Har du en bachelor innen økonomisk-administrative fag vil tilleggskrav om spesifikke fag eller emner gjelde. For å kvalifisere til opptak må du ha studiepoeng innen bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag, metodefag og samfunnsøkonomiske fag. Nøyaktig hvilke fag og fagområder du må dekke, samt hvor mange studiepoeng du trenger innen hvert emne , kan variere mellom de ulike studiestedene. Les derfor nøye gjennom opptakskravene ved ønsket studiested  før du søker. 

Hva lærer jeg i regnskap og revisjon

Utdanningsløpet er bygget opp for å gi deg de kunnskapene og ferdighetene du trenger for å gjennomføre arbeidsoppgavene i jobben som revisor best mulig. Du vil blant annet lære om metoder for å utføre regnskap, etiske retningslinjer for arbeidet, lover og regler for skatter og avgifter, selskapsrett, samt hvordan du verdisetter og vurderer et selskaps lønnsomhet. 

Vanlige emner i regnskap og revisjon

  • Økonomi og administrasjon
  • Regnskap og revisjon
  • Forretningsjus
  • Skatt og avgift
  • Verdisetting

Praksis

Du må ha minst 3 år praksis for å kvalifisere som statsautorisert revisor. Minst to av disse årene skal bestå av revisjon av årsregnskap, enten i privat eller offentlig virksomhet. Det resterende praksisåret kan omhandle skatterevisjon, internrevisjon eller relevant rådgivning, for eksempel. Hvert praksisår består av minst 1600 timer arbeid, ekskludert kurstimer. Gjennom praksisarbeidet blir du veiledet av en revisor. 

Videreutdanning

Dersom du reviderer regnskap for revisjonspliktige virksomheter, kreves det at du gjennomfører en etterutdanning som opprettholder din statsautorisasjon som revisor. Alle børsnoterte selskap krever dette. Den teoretiske kunnskapen må oppdateres fem år etter endt masterutdanning, tilsvarende 120 etterutdanningstimer. 

Det er også mulig å ta en doktorgrad (Phd) i regnskap og revisjon. 

Studere regnskap og revisjon i utlandet

Det er mulig å ta deler av din utdanning i regnskap og revisjon i utlandet. Utvekslingen går som regel over 1-2 år. Hvilke land ut kan utveksle til og hvor lenge, avhenger av skolens samarbeidsland og studieløp. Typiske land du kan utveksle til består blant annet av Tyskland, Italia, Danmark eller Østerrike. 

Dersom du har en revisorutdanning fra utlandet, er det mulig å få den godskrevet i Norge. Utdanningen godkjennes eller avvises av det enkelte studiestedet. I tillegg kreves det at du har minst ett års relevant praksis etter at skolens utdanningsplan for masterutdanningen er oppfylt. 

Karrieremuligheter

Som statsautorisert revisor har du flere karrieremuligheter foran deg. De fleste vil jobbe som revisor eller regnskapsrådgiver i små, mellomstore eller store bedrifter. Du vil også ha kunnskapen som trengs for å starte karriere som regnskapsfører, økonomisjef eller som saksbehandler. Det er i tillegg mulig å starte opp en egen virksomhet. Felles for utdannede revisorer, er at de som regel jobber med tall i et eller annet format.

Personlige egenskaper

Dersom du ønskes å lykkes i en karriere som revisor må du ha gode tallkunnskaper og være nøyaktig. Yrket inkluderer ofte konsultering og rådgivning, hvor gode samarbeidsevner vil være en fordel. Du bør også ha analytiske ferdigheter, ettersom at en del av dine arbeidsoppgaver vil bestå av å lese og forstå ulike regnskap.

Visma.no, utdanning.no, finanstilsynet.no

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!