Vis studentum.no som: Mobil

Allmenne vilkår

1. Slik fungerer tjenesten

1.1 Allment
EMG - Educations Media Group (EMG) driver søketjenester med det formål å hjelpe individer og bedrifter med å finne riktig utdanning/kurs. Dette innebærer at vi tilbyr deg som bruker å gjøre en forespørsel eller sende inn en interessemelding på studier via nettstedet (benevnes nedenfor som "Studier"). På nettstedet listes de Studier som tjenesten kan brukes til. Etter at brukeren har sendt inn en forespørsel via nettstedet sørger vi, som del av tjenesten, for at din forespørsel sendes til relevant leverandør. Nettstedet har også en rekke funksjoner som kan hjelpe deg med å finne rett utdanning, slik som Poengkalkulatur, Utdanningstest og lignende utdanningsrelaterte tjenester.

1.2 Interessemelding & utdanningsspørsmål
Samtlige forespørsler gjennomføres via nettstedet gjennom at du velger ett eller flere Studier som du ønsker mer informasjon om. Når du har sendt en interessemelding, vil vi sende forespørselen videre til utdanningsinstitusjonen og de vil kontakte deg med mer informasjon. Utdanningsinstitusjonen vil lagre dine opplysninger for å kunne hjelpe deg med ditt utdanningsvalg. Dette innebærer at de vil sende informasjon til deg og lagre din informasjon i deres system. 

1.3 Innhold og komponenter i studiene
Via nettstedet presenterer vi en så detaljert beskrivelse som mulig om samtlige Studier, slik at du som kunde skal få så god informasjon som mulig. Vi reserverer oss imidlertid for at det, i visse tilfeller, kan mangle informasjon eller ha forekommet endringer i studiet. Om du har generelle spørsmål om noen av studiene, eller om du har andre spørsmål, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice via e-post info@studentum.no eller telefon +47 23 65 28 91. For spesifikke spørsmål om konkrete skoler eller utdanninger, ber vi deg henvende deg til gjeldende utdanningsinstitusjon.

2. Dine forpliktelser

At du aksepterer de Allmenne vilkårene betyr at du godkjenner å følge vilkårene ved bruk av tjenesten. Når du har sendt en forespørsel gjennom tjenesten, sendes en bekreftelse til den e-postadressen du har oppgitt ved forespørselen, som inneholder dine kontaktopplysninger sammen med eventuell annen informasjon. Du har selv ansvar for at de opplysningene du legger ved forespørselen er korrekte og oppdaterte, samt at dine opplysninger holdes oppdaterte ved behov. Din innloggingsinformasjon og andre kundeopplysninger skal holdes strikt konfidensiell og får ikke spres. Du har selv ansvar for å tilse at din innloggingsinformasjon lagres og brukes med varsomhet, og ikke spres videre. Du som bruker har ikke rett til å bruke EMGs varemerke eller firma utover hva som kreves for bruk av tjenesten.

3. Personopplysningbehandling og databeskyttelse

Vi behandler alltid personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Den 25. mai 2018 ble Personopplysningloven erstattet med EUs forordning for personvern (GDPR - General Data Protection Regulation). GDPR har som formål å beskytte enkeltindividers grunnleggende rettigheter og friheter, særlig deres rett til beskyttelse av personopplysninger. Loven gjelder behandling av personopplysninger i hele Europa og for virksomheter som drives av myndigheter såvel som bedrifter og enkeltindivider. Personvernforordningen (GDPR) gjelder i hele EU og har også som formål å skape et enhetlig og likeverdig nivå for vern av personopplysninger, slik at den frie flyten av opplysninger innen Europa ikke forhindres. Samme regler gjelder innen hele EU. 

Hos EMG er dine personopplysninger alltid beskyttet for uautorisert tilgang. EMG verner om den personlige integriteten. Vi prioriterer alltid vern av all informasjon Du betror oss, for å beskytte din integritet. Kun et begrenset antall personer med særskilt tillatelse har tilgang til informasjonen.

EMG behandler dine personopplysninger for å kunne administrere kundeforholdet, oppfylle forpliktelser hva gjelder å sende inn opplysninger til myndigheter, samt for å gjennom markedsføring kunne gi informasjon om EMGs tjenester. Vi behandler innhentet personopplysning først og fremst for videresending til leverandøren av utdanningen og for å kunne utføre identifisering, kundeanalyse, markedsføring, samt forretningsutvikling. Dersom personopplysninger blir sendt til behandling på vegne av EMG, er det gjort i henhold til en særskilt avtale med konfidensialitetsforpliktelse. Ved å godta vilkårene og betingelsene, godtar du at personlige data innsamlet av EMG kan sendes til en eller flere av EMGs tilknyttede selskaper, som igjen kan gi deg ulike typer tilbud som vi anser kan være nyttige for deg.

Du kan naturligvis få informasjon om hvilke opplysninger om deg EMG behandler, samt begjære at opplysninger tas bort eller endres om de skulle vise seg å være ukorrekte eller ufullstendige. Du kan også begjære at dine opplysninger ikke skal behandles eller brukes for informasjon. Som policy sletter vi alle personopplysninger 24 måneder etter at du sist brukte våre tjenester. Bruk av tjenester inkluderer bruk av funksjoner på nettstedet, samt aktive klikk i noen av våre utsendelser.

Du har selv ansvar for å oppdatere dine opplysninger via vårt nettsted, dette for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser. EMG er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som kan skyldes ugyldig kundeinformasjon, for eksempel feil leveringsadresse, telefonnummer eller e-postadresse. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice via info@studentum.no eller telefon +47 23 65 28 91.

4. Retten til å bli slettet

Om du ønsker at vi sletter dine personopplysninger, send e-post til info@studentum.no. 

5. Øvrig

EMG fraskriver seg herved, i den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, ansvar for direkte og indirekte skader og/eller tap eller skader pålagt av kunder eller tredjepart i forbindelse med bruken eller hindringer for bruken av Tjenesten, uansett hvordan skaden oppstår og uansett om skaden er forårsaket av uaktsomhet, kontraktsbrudd eller annet.

Ansvarsbegrensningen i denne seksjonen endrer ikke eller begrenser ikke kundens rettigheter som forbruker og utelukker eller begrenser ikke ansvar i den grad som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov.

Leverandører som tilbyr Studier eller andre produkter eller tjenester gjennom nettstedet og tjenesten er uavhengige leverandører og skal ikke betraktes som ansatte hos eller agenter for EMG, dets partnere eller leverandører.

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ulovlige, ugyldige eller ufullbyrdbare av annen grunn, skal denne bestemmelsen anses utelatt og skal ikke påvirke gyldigheten eller håndhevelsen av noen av de gjenværende bestemmelsene i vilkårene.

Disse vilkårene er utarbeidet og skal tolkes i henhold til norsk lov.

6. Overføring

EMG forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser etter Tredjepartsvilkårene, forutsatt at overtagende bedrift/person med rimelighet kan forventes å oppfylle sine forpliktelser i henhold til vilkårene på en for Kunden tilfredsstillende måte.

7. Tvisteløsning

I tilfelle uenighet mellom EMG og Kunden som følge av disse vilkårene, eller av annen grunn, skal partene først prøve å avgjøre tvisten ved avtale. Dersom partene ikke kan bli enige, kan tvisten avgjøres av Klagenemnda, i den grad styret har kompetanse til å undersøke saken. Ellers vil tvisten bli avgjort av Norges domstoler.

Oslo, 06. mars 2018