Språktester for utenlandsstudier

Flere læresteder i utlandet har krever at du gjennomfører en språktest før du kan søke opptak til studiet du er interessert i. Les mer opp språktekster her.

Ønsker du å studere på universitet eller høgskole i utlandet? For å kunne følge med på forelesninger, lese pensum, samt uttrykke dine egne meninger om et faglig tema, må du beherske undervisningsspråket. Flere læresteder i utlandet krever derfor at du gjennomfører en språktest før du kan søke opptak til studiet du er interessert i. Les mer om: 

 

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

De fleste universiteter med engelsk som undervisningsspråk vil kreve at du gjennomfører en engelsk språktest for å kvalifisere til opptak. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) er den mest utbredte engelsktesten i verden og er internasjonalt godkjent. Den tester dine evner til å håndtere språket i akademisk sammenheng og kan tas både papirbasert (PBT) og nettbasert (IBT)

TOEFL er delt opp i fire deler:

 1. Lesing
 2. Lytting
 3. Verbale ferdigheter
 4. Skriftlige ferdigheter

  
Poengsystemet og gyldighet

Du kan få opp til 30 poeng per del, totalt 120 poeng, og resultatet er gyldig i 2 år. Hvilken score du trenger for å kvalifisere til opptak, varierer fra skole til skole og studium til studium. 

Pris

Prisen på testen varierer avhengig av hvor du tar testen, men koster vanligvis rundt 3500 NOK. Det kan forekomme ekstrakostnader ved omlegging, sen registrering eller kansellering av testen. 

Du kan melde deg opp til TOEFL-testen her 

IELTS - International English Language Test System

IELTS (International English Language Testing System) skiller seg fra TOEFL ved at den foregår muntlig med en eksaminator. Du som skal ta testen for å søke til høyere utdanning, må gjennomføre IELTS Academic, som tester dine engelskferdigheter i en akademisk sammenheng. Du kan velge om du vil ta testet i papirformat eller på pc, ved ett av de offisielle testsentrene eller via videosamtale.

IELTS er delt opp i fire deler:

 1. Lesing
 2. Lytting
 3. Verbale ferdigheter
 4. Skriftlige ferdigheter

 
Poengsystemet 

De tre førstnevnte blir testet først og på samme dag, mens den verbale delen testes på samme eller påfølgende dag. Resultatene oppgis i en skala fra 1-9, hvor 9 er den høyeste karakteren du kan få. Gjennomsnittet ligger på rundt 6 poeng og du må vanligvis ha poengscore 5 eller høyere for å kvalifisere til opptak. 

Pris

Prisen for IELTS-testen for søknad til høyere utdanning ligger på ca. 3250 NOK. 

Gyldighet

Både TOEFL og IELTS er standardiserte tester. Det vil si at de følger et fast mønster. Dette gjør at resultatene for alle kandidater er sammenlignbare. Resultatet fra IELTS-testen er gyldig i 2 år.

Du kan melde deg opp til IELTS-testen her 

Cambridge-testen

Cambridge English Qualifications er en internasjonalt anerkjent engelsktest, som er akseptert og godkjent av tusenvis av høyere utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og regjeringer over hele verden. Cambridge-testen er bygget opp slik at du kan starte testingen ut ifra hvilket ferdighetsnivå du ligger på og jobber deg oppover progressivt. På denne måten bygger opp en portefølje av engelsk-sertifiseringer. 

Aktuelle testnivåer for studenter:

 • A2 - nybegynner (KET)
 • B1 - mellomsnivå (PET)
 • B2 - First Certificate - høyere mellomnivå (FCE)
 • C1 - flytende (CAE)
 •  C2- ferdighetsnivå (CPE)
 • Linguaskill - alle nivåer

 
Pris

Prisen for Cambridge-testen ligger på mellom 1500 - 2500 NOK. Resultatene fra testen er alltid gyldige og det er ingen grense på hvor mange ganger du kan ta testen. 

Du kan melde deg opp til Cambridge-testen her 

Fransk språktest

For å kvalifisere til høyere utdanning i Frankrike må du dokumentere tilstrekkelige språkferdigheter. Det anbefales at du har en minimumscore på 400 poeng fra TCF-testen eller DELF B2/DALF C1. Dersom utdanningen du ønsker undervises gjennomgående på engelsk, vil du ikke alltid behøve å gjennomføre testene. Sjekk alltid skolen og utdanningens opptakskrav for å være sikker. 

TCF – Test de connaissance du français

TCF er det franske utdanningsdepartementets offisielle språktest. Testen er ikke et diplom, men et sertifikat som vurderer ditt franskspråklige nivå. Testen består av totalt fire deler; lytting, ordforståelse og grammatikk, lesing og skriftlige ferdigheter.

Gyldighet og pris

Testen koster mellom 3000-3500 NOK og resultatene er gyldig i to år.  I Norge kan du ta TCF enten i Oslo ved Institut Français. 

Les mer om språktesten på CIEP sine sider 

DELF/DALF 

Både DELF- og DALF-testen gir diplom, i motsetning til TCF. Testene vurderer din evne til å beherske det franske språket på akademisk nivå og er delt opp i fire deler; verbal- og skriftlig forståelse og muntlig- og skriftlig prestasjon. 

Gyldighet og pris

DELF B2-testen koste ca. 1400 NOK og DALF C1-testen koster ca. 2300 NOK. Diplomene er gyldig livet ut og er godkjent i 130 land. DELF/DALF-testene tilbys tre ganger i året i Norge, ved Institut Français i Oslo.

Les mer om Institut Francais i Oslo her 

Spansk språktest

DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera

DELE-testen er organisert av Instituto Cervantes i Spania og kan tas i mange land. Testen er fordelt etter europeiske nivåer fra A1 til C2. Du vil bli testet i fire ulike ferdigheter; lesing, lytting, skriving og muntlige ferdigheter. Du må få over 60% rett for å bestå testen, uavhengig av hvilket nivå du gjennomfører testen på. Undersøk kravene for den enkelte skolen eller utdanningen du ønsker å søke opptak til for informasjon om hvilket spansknivå du trenger. 

Gyldighet og pris

Testene koster mellom 1050-1800 NOK og resultatene er gyldig livet ut. Når du har bestått testen vil du motta et diplom. 

Les mer om DELE-testen her 

Tysk språktest

De fleste lærestedene i Tyskland, Sveits og Østerrike stiller krav om en språktest med et visst nivå (gjerne C-nivå etter europeiske standard). Du blir testet i dine muntlige og skriftlige ferdigheter, samt evnen til å skrive og kommunisere språket uten problemer. 

Ved Goethe-Institut i Oslo tilbys flere tester, blant annet Testdaf og Goethe Zertifikat C1 og C2.

Les mer om tysktesten her 


Japansk språktest

Dersom du ønsker å studere i Japan, må du mest sannsynlig gjennomføre Japanese Proficiency Test (JLPT). JLPT tilbys på fem ulike nivåer (N5-N1), med egen test per nivå. Mange universiteter krever nivå N2 eller N1 for å kvalifisere til opptak, som utgjør de to høyeste nivåene. Ofte må du gjennomføre et 1-2 års intensivkurs for å nå dette nivået.

JLPT er delt opp i 2 hoveddeler:

 • Lesing
  • Ordforråd
  • Grammatikk
  • Lesing
 • Lytting 

 
Poengsystem og gyldighet

Du kan få maksimalt 180 poeng og trenger 90 poeng på N2-testen eller 100 poeng på N1-testen, inkludert minimum 19 poeng fra hver del, for å bestå. Du vil motta et sertifikat når du har bestått testen, som er gyldig livet ut. 

JLPT kan tas i desember hvert år på Høgskolesenteret i Kongsvinger, eventuelt ved CBS i København eller ved Stockholms universitet.

Les mer om JLPT-testen her 

Universiteter som ikke krever språktest

Det finnes også flere læresteder som ikke krever språktester for opptak til utdanning. Ved disse instituttene vil det normalt være tilstrekkelig om du har karakter 4 eller bedre i engelskfaget fra videregående skole. Du bør alltid sjekke hvilke opptakkrav som gjelder ved den enkelte skolen i god tid før søknadsprosessen. 


Kilder: ansa.noets.org, ieltsregistration.britishcouncil.orgcambridgeenglish.orgfrance-education-international.frfrance.nodele.org, goethe.de, jlpt.jp


Annonser