Vis studentum.no som: Mobil
kvinne i by

Opptakstester for studier i utlandet

Utenlandske universiteter og høyskoler har ofte andre opptakskrav enn det vi er vant til i Norge. I tillegg til språktester, anbefalingsbrev og motivasjonsbrev, må du kanskje gjennom en eller flere opptakstester som del av søknadsprosessen.

Opptakstester til utdanning i USA

De fleste høyere utdanningsinstitusjoner i USA krever at internasjonale studenter må ta en opptakstest som del av søknadsprosessen. SAT og ACT er standardiserte kunnskapstester, og er de som vanligvis benyttes.

SAT og ACT skal teste kandidatenes evne til å forstå og løse problemer, og dermed gi en pekepinn på hvor godt forberedt de er for høyere utdanning. I USA er det store forskjeller mellom de ulike statene og byene hva gjelder pensum, finansiering og regelverk. Å sammenligne elever på bakgrunn av karaktersnitt og lignende, er dermed ikke enkelt. Formålet med testene er å gi universitetene en mer objektiv måte å sammenligne kandidatene på. 

SAT Reasoning test

SAT Reasoning test (ofte bare kalt SAT) tester kandidatene i matematikk, kritisk tenkning/resonnering samt en valgfri skriveoppgave. Bortsett fra skrivedelen og matematikkdelen, består testen av flervalgsoppgaver, hvor du skal krysse av for riktig alternativ. Den maksimale poengsummen er 1600. 

SAT SUBJECT TEST

SAT Subject test er en mindre test med varighet på en time. Formålet med denne, er at du skal kunne vise fram hvilke faglige områder du er best i. De færreste universiteter krever denne testen, men dersom du har et fagområde du tenker at du er særlig god i, kan testen være en fin mulighet til å vise det fram til universitetene. Det finnes 20 ulike tester innenfor områdene engelsk, historie, språk, matematikk og naturvitenskap.

Påmelding: collegeboard.org

ACT – American College Test

ACT skal vurdere evnene dine innen fire områder: engelsk, matematikk, realfag og leseforståelse. Mange læresteder i  USA krever opptakstesten ACT som del av sine opptakskriterier til det første året av en bachelorgrad. Testen tar utgangspunkt i hva amerikanske elever har lært på High School.

Det er for tiden ikke mulig å ta ACT-testen i Skandinavia, men den tilbys flere steder i Europa.

Påmelding: actstudent.org

Opptakstest til bachelorgrad i Sverige

"Högskoleprovet" i Sverige måler kunnskaper og ferdigheter som har betydning for evnen din til å mestre høyskolestudier. Tar du denne prøven, stiller du i den såkalte HP-kvoten i tillegg til karakterkvote. Dersom du ikke har godt nok karaktersnitt for å kunne komme inn på en utdanning, har du muligheten for å avlegge högskoleprovet og søke med resultatene herfra. Högskoleprovet er ikke et unntak for generell studiekompetanse, og heller ikke et unntak for spesifikke fagkrav for de enkelte studiene.

Det stilles ingen krav til statsborgerskap, oppholdstillatelse eller alder, men prøven tilbys kun på svensk. 

Påmelding: studera.nu

Opptakstester til mastergrad

GMAT (Graduate Management Admission Test)

Opptakstesten GMAT gjelder for deg som skal søke deg inn på en mastergrad i økonomifag (inkl. MBA). GMAT-testen er laget for å gi en pekepinn på hvorvidt du vil mestre studieprogrammet og vurderer dine analytiske ferdigheter, samt din evne til problemløsing og kritisk tenking.

Testen tar rundt 3,5 timer å fullføre og er delt inn i fire deler:

  • Analytical Writing Assessment
  • Integrated Reasoning
  • Quantitative skills
  • Verbal skills

 
Multiple Choice

GMAT er en såkalt "standardisert test", hvor struktur og gjennomføring følger et bestemt mønster. Testen består av en rekke flervalgsoppgaver. Den verbale og kvantitative delen består av såkalte "computer-adaptive tests" (CAT), som vil si at vanskelighetsgraden øker hver gang du svarer rett og reduseres når du svarer feil. Rett svar på vanskeligere spørsmål gir også flere poeng.

Testen er nokså krevende og det er derfor viktig at du forbereder deg godt. Det er en fordel om du har spesifikke språkkunnskaper om begreper innen fagområder som økonomi, business og ledelse. Hvis du tar testen flere ganger, kan skolene ta utgangspunkt i gjennomsnittet av poengsummene dine. Du kan forberede deg til GMAT kostnadsfritt her.

Påmelding: mba.com. Her finner du også en oversikt over hvilke testsentre du kan velge mellom i Norge. 


GRE (Graduate Record Exam)

Opptakstesten GRE er aktuell for deg som skal søke deg inn på en mastergrad innen samfunnsfag eller lignende fag i USA. Testen er delt inn i tre deler:

  • Verbal skills
  • Quantitative skills
  • Analytical writing skills

Påmelding: ets.org

Sist oppdatert 12.04.2021
Kilder: ansa.no, studera.nu, mba.com