Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Opptakstester for studier i utlandet

Utenlandske universiteter og høyskoler har ofte andre opptakskrav. Noen steder må du gjennomføre språktester eller andre opptakstester, sende motivasjonsbrev og anbefalingsbrev.

multiple choice test

Utenlandske universiteter og høyskoler har ofte andre opptakskrav enn det vi er vant til i Norge. Ved flere universiteter og høgskoler må du gjennom én eller flere opptakstester som del av søknadsprosessen. Her får du en oversikt over mulige opptakstester.

Opptaksprøver til bachelorgrader 

Når du søker til utdanninger på bachelornivå i utlandet, er det vanligvis kun nødvendig å dokumentere dine språklige ferdigheter i språket faget skal undervises i. Du kan lese mer om språktester her.

Ved noen skoler og spesifikke utdanninger, må du gjennomføre faglige opptaksprøver, motivasjonsbrev, intervjuer eller lege ved attester om arbeidserfaring. Slike opptaksprøver gjelder i hovedsak for bestemte fagområder som kunst, musikk, arkitektur, design, veterinær og sivilingeniørfag.  

Opptaksprøver til mastergrader

Når du skal søke opptak til masterutdanninger i utlandet er det hovedsakelig to opptakstester som kan kvalifisere deg til opptak; GMAT- eller GRE-testen. Noen ganger er det spesifisert hvilken av dem du må ta, mens andre ganger kan du velge selv hvilken du ønsker gjennomføre.  

GMAT-testen 

GMAT er en standardisert test, som innebærer at strukturen og gjennomføringen følger et bestemt mønster. Testen består av en rekke flervalgsoppgaver. Den verbale og kvantitative delen består av såkalte "computer-adaptive tests" (CAT), som vil si at vanskelighetsgraden øker hver gang du svarer rett og reduseres når du svarer feil. Rett svar på vanskeligere spørsmål gir også flere poeng. 

Testen er nokså krevende. Det er derfor viktig at du forbereder deg godt. Det er en fordel om du har spesifikke språkkunnskaper om begreper innen fagområder som økonomi, business og ledelse. Hvis du tar testen flere ganger, kan skolene ta utgangspunkt i gjennomsnittet av poengsummene dine. Du kan forberede deg til GMAT kostnadsfritt her

Påmelding: mba.com. Her finner du også en oversikt over hvilke testsentre du kan velge mellom i Norge. 

GRE-testen 

GRE-testen (Graduate Record Exam) er aktuell for deg som skal søke på mastergrad innen business, juridiske fag eller samfunnsfag. Testen er delt inn i tre deler: verbale ferdigheter, kvantitative og matematiske ferdigheter og analytiske skriveferdigheter. Poengskalaen rangeres fra 130-170 poeng, hvor gjennomsnittet ligger på 152 poeng.  

Dersom søknaden tillater å legge ved utmerkelser i form av attester eller annen dokumentasjon, kan GRE Subject Test være et alternativ for deg. Gjennom flervalgstesten kan du demonstrere din kunnskap i en bestemt fagretning; enten i kjemi, matematikk, fysikk eller psykologi. 

Påmelding: ets.org 

Opptakstester til land og spesifikke utdanninger

Opptaktester til utdanning i USA 

De fleste høyere utdanningsinstitusjoner i USA krever at internasjonale studenter må ta en opptakstest som del av søknadsprosessen. De vanligste testene er SAT og ACT, som er standardiserte kunnskapstester og tester dine ever til å forstå og løse problemer. Scoren du får gir en indikasjon på hvor godt forberedt du er for høyere utdanning og gir muligheten til å vurdere kandidater på en mer objektiv måte.  

SAT REASONING TEST 

SAT Reasoning test (ofte bare kalt SAT) tester kandidatene i matematikk, kritisk tenkning samt en valgfri skriveoppgave. Bortsett fra skrivedelen og matematikkdelen, består testen av flervalgsoppgaver, hvor du skal krysse av for riktig alternativ. Den maksimale poengsummen er 1600.  

Du kan ta SAT testen ved Oslo International School i Norge.

ACT – AMERICAN COLLEGE TEST 

Mange læresteder i USA krever at du gjennomfører ACT-testen for å kvalifisere til opptak til bachelorutdanninger. Testen tar utgangspunkt i pensum på videregående nivå (High School) og vurderer dine evner innen fire områder: engelsk, matematikk, realfag og leseforståelse. 

Du har 3 timer på å gjennomføre alle delene i testen, bestående av totalt 215 flervalgsspørsmål. Du kan også gjennomføre en ekstra valgfri skriftlig oppgave, som du har 40 minutter på å skrive.  

Påmelding: actstudent.org

SAT SUBJECT TEST 

SAT Subject test er en mindre omfattende og kortere test. Formålet er at du skal kunne vise hvilke faglige områder du er best i. De færreste universiteter krever denne testen, men den gir deg likevel en mulighet til å vise frem fremragende evner i et spesifikt fagområde. Det finnes 20 ulike tester innenfor engelsk, historie, språk, matematikk og naturvitenskap. 

Påmelding: collegeboard.org 
 

Opptakstester for spesifikke land og utdanninger

Opptakstest for bachelorgrad i Sverige 

"Högskoleprovet" i Sverige er en frivillig test som kan øke dine sjanser for å komme inn på ønsket utdanning. Mangler du for eksempel et godt nok karaktersnitt for å komme inn på en utdanning, har du muligheten til å avlegge högskoleprovet og søke med resultatene herfra.  

Prøven tester dine kunnskaper og ferdigheter for å vurdere din evne til å mestre utdanning på høyere nivå. Högskoleprovet er ikke et unntak for generell studiekompetanse og heller ikke et unntak for spesifikke fagkrav for de enkelte studiene. 

Det stilles ingen krav til statsborgerskap, oppholdstillatelse eller alder, men du må ha med førerkort eller pass for å identifisere deg før du tar prøven. Högskoleprovet tilbys kun på svensk og det er foreløpig ikke mulig å gjennomføre testen i Norge.  

Påmelding: studera.nu 

Opptakstest for høyere utdanning i Østerrike 

Før du begynner dine studier i Østerrike må du gjennomføre og bestå STEOP-testen. Testen er et studieforberedende kurs og er tilpasset din studieretning. TEOP gir mellom 15-30 studiepoeng og må gjennomføres før studiestart for å få innvilget stipend og studielån fra Lånekassen. Prøven kan minne om Ex.Phil. ved norske universiteter. 

Du kan lese mer om STEOP-testen her.

Opptakstest for høyere utdanning i Spania 

Det er som regel ingen fagkrav ved spanske offentlige universiteter, men for å kvalifisere til noen utdanninger må du gjennomføre PCE-testen i to fag som er relatert til dine studier. Du kan blant annet teste deg i emner som forretningsøkonomi, biologi, fysikk, teknisk tegning og design i PCE-testen.  

Det finnes foreløpig ingen testsentre i Norge. Du kan lese mer om testen her.  

Opptakstester for høyere utdanning i Brasil 

Universitetene i Brasil organiserer egne opptakstester kalt Vestibular for å velge mellom studenter som har søkt opptak. Testen kan være utfordrende og det er derfor smart å forberede seg. Du kan melde deg opp til forkurs (curso pre-vestibular) før du melder deg opp til den faktiske opptaksprøven.  

Les mer om vestibular-testen her.  

LSAT - opptaksprøve til juss 

Ved noen universiteter må du gjennomføre en opptakstest kalt LSAT for å kvalifisere til opptak til juridiske utdanninger. Prøven tester deg i dine evner i grunnleggende juridisk kunnskap, for å se om du har de nødvendige ferdighetene til å følge første året av utdannelsen.  

Opptaksprøven er en flervalgstest bestående av fire deler som tester deg i leseforståelse, analytisk argumentasjon, logisk tenking og skriveferdigheter. Poengskalaen rangerer fra 120-180 poeng, hvor gjennomsnittet ligger på 152 poeng. Du kan melde deg opp til LSAT her.  

 

 

 
Kilder: ansa.no, studera.nu, mba.comets.org, lsac.org, oslointernationalschool.no, actstudent.org, collegeboard.com, aau.at, undedasiss.uned.es, brazileducation.info


Annonser