Vis studentum.no som: Mobil
Viser 1-50 av 445 treff
  • = Studentreportasje finnes
  • = Videopresentasjon finnes
Viser 1-50 av 445 treff
123...89

Helse og sosialfag – arbeidslivets vinnere

Folk lever lenger i dag og helsevesenet blir nødt til å tilpasse seg dette. Regjeringens satsing på pleie- og omsorgssektoren gjør at jobbmulighetene bare øker. Det finnes knapt noen sikrere vei til jobb enn å velge en utdanning innen helse og sosialfag. Helsefagarbeidere er i dag blant den aller mest etterspurte arbeidskraften.

Å hjelpe andre

Framtidens eldreomsorg trenger mer kultur, opplevelse, natur, og sosial kontakt. Å skape en god og verdig eldreomsorg er en av samfunnets viktigste oppgaver For å få til dette trenges det flere varme hender som kan gi omsorg og innhold i eldre mennesker liv. Ønsker du en utdanning innen helse og sosialfag er det viktig at du bryr deg om og liker å ta vare på andre mennesker. Du bør også ha gode kommunikative ferdigheter samt evne til samhandling. Helse- og sosialfagutdannende er blandt framtidens jobbvinnerne. Jobbene er trygge, spennende og i stadig utvikling. Å kunne gå hjem fra jobb og vite at man har gjort en viktig innsats for andre mennesker gir i tillegg en god følelse.

Utdanningen

For å fremme helse både for samfunnet som helhet og for den enkelte skal helse og sosialfag studiene gi kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer og arbeidsmiljø. Flerkulturelle forståelse er viktig i dagens multikulturelle samfunn og studiene legger derfor stor vekt på dette. Utdanningene gir også grunnleggende teoretiske kunnskaper om kroppens oppbygging og funksjoner, forebyggende helsearbeid, kostlære, hygiene og førstehjelp. Det stilles krav til helhetlig selvstendig tenking og gode samarbeidsevner. Opplæringen skal være tverrfaglig og den skal knytte sammen teori og praksis.

Felles programfag

Felles program for helse og sosialsfag skal gi elevene en plattform for videre yrkesvalg samt legge til rette for utvikling av faglig forståelse gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring, respekt og toleranse. De skal også bidra til å dekke samfunnets kompetansebehov innenfor oppvekst-, helse- og sosialtjenestene. Programfagene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter hos elever innenfor kommunikasjon og samhandling, samt gi grunnlag for arbeid med mennesker i alle livssituasjoner.

Felles programfag er strukturert i tre deler; helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, samt yrkesutøvelse. Helsefremmende arbeid omhandler sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. Faget tar for seg tema som kosthold, trening, forebyggende arbeid, førstehjelp, samt kroppens oppbygning. Kommunikasjon og samhandling tar utgangspunkt i møte mellom mennesker på tvers av alder, språk, kultur, religion og funksjonsnivå. Programmet skal gjøre studenten bevisst sin egen væremåte og adferd ovenfor pasienten. Det tredje programfaget, yrkesutøvelse, handler om hvordan helse og sosial tjenestene er bygd opp, de ulike yrkene, krav til god yrkesutøvelse, verdien av tverrfaglig arbeid, samt lover og spilleregler i arbeidslivet.

Praksis

Helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, ortopediteknikere og ambulansearbeidere har avsluttende opplæring i en bedrift, som fører frem til fagbrev. De andre fagene gjennomføres i skole, men ofte med relativt lange praksisperioder.

Studere helse, medisin, odontologi

Utdanningsmuligheter

Du kan studere helse og sosialfaguniversitet og høgskole, på fagskole og folkehøgskole, samt i inn- og utland. Studiene kan tas på bachelor og master nivå, som årsenhet, og som heltids- og deltidsstudier.

Relevante retninger for deg som vil videreutdanne deg inne helse og sosialfag er følgende; Barsel- og barnepleie, eldreomsorg, administrasjon, kreftomsorg og lindrende pleie, psykisk helsearbeid, rehabilitering, veiledning, tverrfaglig miljøarbeid, miljøarbeid innen rus, og spesialrenhold i helsetjenesten.

Arbeidsmuligheter

Velger du en utdanning innen helse og sosialfag, kan du jobbe i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Du jobber da i hjemmebaserte tjenester eller på sykehus, i barnehage eller fritidshjem, på tannlegekontor, legekontor eller apotek. Relevante yrker vil være helsefagarbeider, hudpleier, barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker, fotterapeut, helsesekretær, ambulansearbeider, tannhelsesekretær, ortopeditekniker
For flere av yrkene kreves det politiattest.

 Leter du etter legestudier?
 Leter du etter sykepleierutdanning deltid?
 Leter du etter en fysioterapiutdanning?
 Leter du etter en naprapatutdanning

Sammenlign
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg 
oppdatert om høyere utdanning

*