Viser 1-20 av 536 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 536 treff
1
2
3
4
...
27

Mer om medisin- og helsefag 

De som tar utdanning innen medisin- og helsefag er blant framtidens jobbvinnere. Jobbene er trygge, spennende og i stadig utvikling. Å kunne gå hjem fra jobb og vite at man har gjort en viktig innsats for andre mennesker gir i tillegg en veldig god følelse.

Jobbmuligheter

Folk lever lenger i dag og helsevesenet er nødt til å tilpasse seg. Behovet for personer innen helsesektoren vil derfor øke med årene. Dersom du velger en utdanning innen medisin- og helsefag kan du jobbe i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Du jobber da i hjemmebaserte tjenester eller på sykehus, i barnehage eller fritidshjem, på tannlegekontor, legekontor eller apotek.

Relevante yrker vil være:

  • Helsefagarbeider
  • Hudpleier
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Apotektekniker
  • Fotterapeut
  • Helsesekretær
  • Ambulansearbeider
  • Tannhelsesekretær
  • Ortopeditekniker

NB! For flere av yrkene kreves det politiattest.

Passer du til å studere medisin- og helsefag?

Ønsker du en utdanning innen medisin- og helsefag er det viktig at du bryr deg om og liker å ta vare på andre mennesker. Du bør også ha gode kommunikative ferdigheter. Siden du jobber tett opp mot mennesker med utfordringer vil du også samarbeide med pårørende. Dette gjør at viktigheten av å ha en god samarbeidsevne er stor. Dersom du føler at denne beskrivelsen passer deg bør du vurdere å se på studier innen medisin- og helsefag!

Utdanning 

Du kan studere medisin- og helsefag på universitet og høgskole, på fagskole og folkehøgskole, samt i inn- og utland. Studiene kan tas på bachelor og master nivå, som årsenhet, og som heltids- og deltidsstudier. For å fremme helse både for samfunnet som helhet og for den enkelte skal studiene innen medisin- og helsefag gi kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer og arbeidsmiljø. Flerkulturelle forståelse er viktig i dagens multikulturelle samfunn og studiene legger derfor stor vekt på dette. Utdanningene gir også grunnleggende teoretiske kunnskaper om kroppens oppbygging og funksjoner, forebyggende helsearbeid, kostlære, hygiene og førstehjelp. Det stilles krav til helhetlig selvstendig tenking og gode samarbeidsevner. Opplæringen skal være tverrfaglig og den skal knytte sammen teori og praksis.

Videreutdanning

Relevante retninger for deg som vil videreutdanne deg inne helse og sosialfag er følgende: Barsel- og barnepleie, eldreomsorg, administrasjon, kreftomsorg og lindrende pleie, psykisk helsearbeid, rehabilitering, veiledning, tverrfaglig miljøarbeid, miljøarbeid innen rus, og spesialrenhold i helsetjenesten.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!