Vis studentum.no som: Mobil

Ta en helsefaglig utdanning

Ta en helsefaglig utdanning

Vil du studere medisin, odontologi eller andre helsefag i Tromsø? Her finner du utdanninger innen alt fra fysioterapi og sykepleie til et profesjonsstudie i psykologi, odontologi (tannlege) og medisin.

En helsefaglig utdanning passer for deg som vil jobbe med å hjelpe mennesker, og som evner å se hver enkelt pasient. Kommunikative ferdigheter og sosial kompetanse er ofte like viktig som de teoretiske og praktiske kunnskapene, og du må være forberedt på å jobbe med mange vanskelige og vonde situasjoner. Likevel opplever de aller fleste det som svært meningsfullt å jobbe med helse og omsorg.

 
Viser 1-23 av 23 treff
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Medisin
UiT Norges arktiske universitet
Profesjonsstudium
Tromsø, Norge
Vil du ha et variert og inspirerende yrke hvor du møter store faglige utfordringer og får behandle og vise omsorg...
Helsefag - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Ønsker du å gå dypere inn i erfaringer fra eget praksisfelt?  Universitetet i Tromsø tilbyr mastergradsprogram i helsefag som henvender...
Kostholdsveileder
Akademiet for Personlig Trening (AFPT)
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Riksdekkende
Med vår utdannelse til Kostholdsveileder , er du rustet til å bidra i kampen for bedre helse både på individ...
Kurs i nasjonale fag
Folkeuniversitetet
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Flere studiesteder (8)
Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS-...
Helsefagarbeider
Folkeuniversitetet
Ta opp fag / Studiekompetanse
Flere studiesteder (47)
Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du...
Helse, aldring og aktiv omsorg
Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Helse- og oppvekstfag
Fagskole
Tromsø, Norge
Kunne du tenke deg å jobbe med helse og eldreomsorg? Fagskolen i Troms avd. Tromsø tilbyr fagskoleutdanningen Helse, aldring og aktiv...
Kreftomsorg og lindrende pleie
Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Helse- og oppvekstfag
Fagskole
Tromsø, Norge
Ønsker du å jobbe med helse og omsorg? Fagskolen i Troms avd. Tromsø planlegger oppstart av fagskoleutdanningen "Kreftomsorg og lindrende...
Odontologi - Integrert - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 5 år
Tromsø, Norge
Norges mest moderne tannlegeutdanning ligger i Tromsø. Studiet legger vekt på mye praksis, tidlig kontakt med pasienter og bruk av...
Medisinsk sekretær
Treider Fagskoler
         
(1)
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Flere studiesteder (13)
Medisinsk sekretær er en kontoradministrativ utdanning for helsesektoren. Hovedfokus i utdanningen er kontoradministrative funksjoner som utføres på sykehus og legekontor....
Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Helse- og oppvekstfag
Fagskole
Tromsø, Norge
Kunne du tenke deg å jobbe med mennesker med psykiske- og rus relaterte problem og lidelser? Er du interessert i psykisk...
Radiografi - Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Bachelor i radiografi kvalifiserer til autorisasjon som helsepersonell. Studiet gir grunnleggende kunnskaper innenfor fysikk og strålevern, og brede kunnskaper i...
Sykepleie (desentralisert) - Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Desentralisert sykepleierutdanningen gjennomføres som deltidsstudium over 4 år med samme faglige innhold og opptakskrav som fulltids sykepleierutdanning. Teoriundervisningen foregår i...
Helsesøsterutdanning deltid, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Helsesøsterutdanning Studiet tilbys som deltid og tas over 3 år. Studieretning helsesøsterfag fokuserer på helsesøsterfagets teorigrunnlag og vitenskapelige analyse- og...
Tannpleie - Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Det faglige innholdet i studiet deles i 6 temaer. Innenfor hvert tema integreres kunnskapsstoff fra fagområder som generelle helsefag, naturvitenskapelige...
Ergoterapi - Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Ergoterapeuter hjelper barn, unge, voksne eller eldre som på grunn av sykdom, skade eller funksjonshemming har problemer med å utføre...
Sykepleie - Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Studiet er inndelt i tre studieenheter: Første studieenhet har som fokus både grunnleggende sykepleie og omsorg til pleietrengende i kommunehelsetjenesten...
Biomedisin - Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Bachelorgradsprogrammet i biomedisin vil være sammensatt av basisemner som allerede i dag tilbys innenfor fagområdet, og skal belyse grunnleggende problemstillinger...
Jordmorutdanning, videreutdanning
UiT Norges arktiske universitet
Videre- og etterutdanning
Tromsø, Norge
Utdanningen er bygd opp rundt fire moduler a 30 studiepoeng. Det er utarbeidet en hovedmålsetting for utdanningen og en målsetting...
Vold i nære relasjoner - Videreutdanning
UiT Norges arktiske universitet
Videre- og etterutdanning
Tromsø, Norge
Vold som et generelt problem i samfunnet er økende. Samtidig er det også rettet mer oppmerksom på den skjulte volden...
Public Health - Master's Degree
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
There is a growing demand for the qualifications from this Master`s degree of Public Health. This Master´s degree in public...
Biomedicine - Master's degree
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Career options after completing the program may include public administration, molecular diagnostics, fisheries, medical research, food processing, educational institutions at...
Farmasi, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Masterstudiet i farmasi er et toårig heltidsstudium som bygger på en bachelorgrad i farmasi. I løpet av studiet vil du...
Fysioterapi - Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Bachelorutdanning i fysioterapi er et treårig studium som sammen med ett års turnustjeneste gir rett til autorisasjon som fysioterapeut. Studiet...
  • = Videopresentasjon finnes
Viser 1-23 av 23 treff