Tverrfaglig velferdsteknologi

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag
Sammendrag
Fagskole
Tromsø
1 år (30 studiepoeng)
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Nettbasert med samlinger

Tverrfaglig velferdsteknologi

Tverrfaglig velferdsteknologi

Dagens og morgendagens utfordringer,både i samfunnet generelt og innen helse- og oppvekstsektoren spesielt, innebærer behov for nytenkning innen utdanningene. Fagskoleutdanningen er derfor tverrfaglig, og har et klart brukerperspektiv. Med tverrfaglig i denne sammenheng menes at de er rettet mot arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse-, omsorgs- og velferdsyrkene og teknologiyrker.

Om utdanningen

Fagskoleutdanning i Tverrfaglig velferdsteknologi er høyere yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Det skal kunne styrke kompetansen til personell i møte med nye og utvidede arbeidsoppgaver.

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på teknologisk assistanse som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.

En felles videreutdanning for ulike yrkesgrupper vil kunne bidra til at en opparbeider seg ny kompetanse, utvikler kunnskap og forståelse i en felles referanseramme. Tilstrekkelig felles faglig kunnskap og forståelse for faget vil øke sannsynligheten for god kommunikasjon og godt samarbeid. Samtidig vil det legges til rette for et tverrfaglig samarbeid som setter bruker/pasient i fokus, og øker dennes mulighet for medinnflytelse.

Hva lærer du?

Studiet er delt inn i 6 emner:

 1. Innføring i velferdsteknologi
 2. teknologi og sikkerhet
 3. personsentrert velferdsteknologi
 4. organisasjon og samhandling
 5. valgfag
  • Fra sensor til velferdstekologi
  • Fra plan til drift
 6. Prosjekt
For kontakt eller mer informasjon om Tverrfaglig velferdsteknologi, vennligst fyll inn en interessemelding.

Målsetting

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenesten.

Opptakskrav/Søknad

 • Relevant fagbrev i tillegg til videregående yrkesskole nivå VG1 og VG2.
 • Realkompetanse: Realkompetansevurdering er en individuell vurdering som gjennomføres for deg som ikke har fagbrev, men med praksis fra fagfeltet.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (30 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Tverrfaglig velferdsteknologi.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Tromso

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Er du interessert i helsefag og har lyst til å jobbe med mennesker? Fagskolen i Nord med studiested i Tromsø tilbyr fagskoleutdanning innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Helse, aldring og aktiv omsorg samt Kreftomsorg og lindrende pleie. 

Avdelingen har i dag om lag 50 deltidsstudenter fordelt på tre studietilbud med et omfang av 60 studiepoeng. Undervisningen foregår med en kombinasjon av samlinger og nettundervisning.

Om utdanningene

En fagskole er en utdanningsvei for deg som har grunnutdanning fra videregående skole. Fagskolen tilbyr deg faglig påfyll og spisser kompetansen din ytterligere. Om du ikke har gått helse- og oppvekstfag i videregående skole, men har tilsvarende kompetanse, kan skolen gjøre en realkompetansevurdering av deg og likevel kunne tilby deg studieplass. Det vektlegges da arbeidserfaring fra relevant fagfelt.

Videreutdanningene skal være yrkesrettet og praksisrelatert. Yrkesutøvelsen foregår i et samspill av praktiske erfaringer og relevant teori. Videreutdanningene har som overordnet mål å «utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere».

Kombiner jobb og utdanning

Alle de fire studiene går over to år, og er organisert slik at de lar seg kombinere med jobb og familieliv og andre sosiale forpliktelser. Du deltar på samlinger på skolen to ganger i semesteret, og har ellers forelesninger over nett. 

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Breiviklia 1
9019 Tromsø

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Tverrfaglig velferdsteknologi:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!