Vis studentum.no som: Mobil

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag
Sammendrag
Fagskole
Nettstudier, Tromsø
2 år
Deltid
Oppstart: Høst - Nettstudier
Ja
Nettbasert med samlinger

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Ta en fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Kan du tenke deg å jobbe med mennesker med psykiske- og rus relaterte problem og lidelser? Er du interessert i psykisk helse og forebyggende, behandlende og rehabiliterende helsearbeid? Fagskolen i Nord tilbyr utdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Hvorfor ta denne utdanningen?

Psykisk helsearbeid og rusarbeid er fagområder som ofte overlapper hverandre. Sammensatte lidelser som ROP-lidelser (rus og psykiatri samtidig) blir stadig vanligere og betegnes som en særskilt faglig utfordring. Utdanningen vil gjøre studenten i stand til å møte brukerne med en helhetlig forståelse av brukerens livssituasjon og lidelser.

Fagskoleutdanningene skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren.

Om utdanningen 

Fagskoleutdanningen har som overordnet mål å utdanne helse- og sosialpersonell innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med rus- og/eller psykiske problem og lidelser. Utdanningen vil gi deg kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.

Studiet er delt inn i 5 emner og gir 60 studiepoeng. Disse er:

 • Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene, sykdomsforebyggende tiltak
 • Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
 • Fordypningsarbeid/ Hovedprosjekt

For kontakt eller mer informasjon om Psykisk helsearbeid og rusarbeid, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid kvalifiserer blant annet for arbeid innen:

 • Kommunal helse- og omsorgstjeneste som f.eks. bo- og omsorgssentre, rehabiliteringssentre og aktivitetssentre
 • Kultur- og oppvekstsektoren som f.eks. ungdomsklubber, barnehager, skoler og skolefritidsordninger
 • Arbeids- og velferdsforvaltningen med f.eks. oppfølging av arbeidstrening- og attføringstiltak
 • Spesialisthelsetjenesten i f.eks. tverrfaglig team og i behandlingsinstitusjoner som miljøarbeidere

Opptakskrav/Søknad

Krav til opptak ved fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid er fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og oppvekstfag, og har fagbrev som helsefagarbeider, helsesekretær, omsorgsarbeider, hjelpepleier, barne- og ungdomsarbeider, ambulansefagarbeider, fotterapeut, portør, ortopedtekniker, hudpleier, apotektekniker, tannhelsesekretær, aktivitør eller lignende.

Søkere kan også tas opp til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering, hvor følgende punkter vektlegges:

 • Omfang av yrkespraksis, over fem år
 • Relevans av utdanning
 • Bestått fellesfag i videregående skole

Skolen gjør da en realkompetansevurdering av deg.

Studiefakta, Tittel m.m

Studiet er nettbasert og er lagt opp med ca. 8 samlinger fordelt over to år.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Tromso

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Er du interessert i helsefag og har lyst til å jobbe med mennesker? Fagskolen i Nord med studiested i Tromsø tilbyr fagskoleutdanning innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Helse, aldring og aktiv omsorg samt Kreftomsorg og lindrende pleie. 

Om utdanningene

En fagskole er en utdanningsvei for deg som har grunnutdanning fra videregående skole. Fagskolen tilbyr deg faglig påfyll og spisser kompetansen din ytterligere. Om du ikke har gått helse- og oppvekstfag i videregående skole, men har tilsvarende kompetanse, kan skolen gjøre en realkompetansevurdering av deg og likevel kunne tilby deg studieplass. Det vektlegges da arbeidserfaring fra relevant fagfelt.

Videreutdanningene skal være yrkesrettet og praksisrelatert. Yrkesutøvelsen foregår i et samspill av praktiske erfaringer og relevant teori. Videreutdanningene har som overordnet mål å «utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere».

Kombiner jobb og utdanning

Alle de tre studiene går over to år, og er organisert slik at de lar seg kombinere med jobb og familieliv og andre sosiale forpliktelser. Du deltar på samlinger på skolen to ganger i semesteret, og har ellers forelesninger over nett. 

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Breiviklia 1
9019 Tromsø

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Psykisk helsearbeid og rusarbeid:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!