Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskolen Møre og Romsdal
Sammendrag
Fagskole
Kristiansund
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Søknadsfrist: 20. april
Klasserom

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helse og rusarbeid - gruppeterapi

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Har du studert helse- og oppvekstfag på videregående, og ønsker å fortsette med utdanning på høyere nivå? Eller har du kanskje arbeidet i helsesektoren i flere år? Da kan en videreutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid ved Fagskolen Møre og Romsdal være noe for deg.  

Hensikten er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse og kompetanse. 

Hva lærer du?

I løpet av studiet får du:  

 • Kunnskap om psykiske lidelser, ruslidelser og hvordan disse kan forebygges og behandles 
 • Innsikt i sentrale lover og forskrifter som påvirker rettighetene og pliktene til pasienter/brukere, pårørende og yrkesutøvere i helse- og omsorgsfeltet
 • Forståelse for psykiske lidelser og ruslidelser i et samfunnsperspektiv
 • Forståelse for betydningen av forebyggende og helsefremmende arbeid i rehabiliteringen av personer med psykiske lidelser og ruslidelser 
 • Kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenestene for mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser er organisert  
 • Kunnskap om etiske teorier og kommunikasjonsverktøy i arbeidet med pasienter/brukere  
 • Grunnlaget for å kontinuerlig oppdatere din kunnskap innen psykisk helse- og rusarbeid slik at du kan ivareta brukeres individuelle behov 

 
Kompetansen du får

Som ferdig utdannet har du forståelsen for de etiske utfordringene og dilemmaene i bransjen og et faglig grunnlag for å begrunne egne valg faglig og etisk. Du kan utføre kartlegging og behandling av pasienter/brukere med psykiske lidelser og ruslidelser som ivaretar deres behov for omsorg, behandling og oppfølging. 

Videre har du utviklet en etisk grunnholdning som ivaretar brukermedvirkning og samarbeid mellom pasient/bruker, pårørende og fagpersoner. Du ser behovet for meningsfylt aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser. Til sist kan du bidra til kompetanseheving og tjenesteutvikling på arbeidsplassen med faglig kunnskap og relasjoner.

For kontakt eller mer informasjon om Psykisk helsearbeid og rusarbeid, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Etter fullført studie kan du arbeide innenfor psykisk helsearbeid og rusarbeid. 

Studieretningen gjør deg i stand til å: 

 • Delta i planlegging, organisering og iverksettelse av tiltak og metoder i behandlingen av personer med psykiske lidelser og ruslidelser  
 • Bruke kompetansen din i veiledning av pasienter for å oppnå mestring og aktiv problemløsning  
 • Kommunisere og samhandle med pasienter/brukere, pårørende og fagpersoner for å gjennomføre hensiktsmessige tiltak  
 • Finne informasjon og fagstoff som bidrar til å forebygge problemutvikling, sykdom og funksjonsnedsettelse  
 • Kartlegge ressurser og identifisere behov hos pasienter/brukere for å iverksette helsefremmende tiltak  

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:  

 • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev eller autorisasjon 
 • Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av relevant realkompetanse. Det kreves da at søker har minst 5 års relevant praksis, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)  
 • Søkere som ikke er ferdig med læretiden og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve (betinget opptak)

Studiefakta, Tittel m.m

Høyere fagskoleutdanning, 60 studiepoeng. 

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til Fagskolen Møre og Romsdal

Fagskolen Møre og Romsdal

St. Hanshaugen
6514 Kristiansund

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Psykisk helsearbeid og rusarbeid:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!