Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Fagskole

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid

Fagskolen Innlandet, i Gjøvik (+1 studiesteder)
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid

miljøarbeid - utdanning

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

En bred og tverrfaglig tilnærming er viktig overfor mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. Dette studiet gir deg grunnleggende forståelse og kunnskap til å kunne møte den enkelte bruker. Den helhetlig helsesituasjon, familierelasjoner, sosiale utfordringer og nettverk er viktige temaer.

Om miljøarbeid innen rus og psykisk helse viktig?

Pasienter med sammensatte helseutfordringer er et vanlig innslag i arbeidshverdagen til helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Mange pasienter med alvorlige psykiske lidelser har også et rusproblem, og en stor del av pasientene med alvorlige ruslidelser har også psykiske lidelser. Mennesker med rus og/eller psykiske lidelser er ingen ensartet gruppe, og samhandlings­reformen innebærer økte omsorgsoppgaver for kommunene overfor disse pasientene.

Hva lærer du?

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppe- og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis den er egnet) eller som tradisjonell utplassering et annet sted.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

 1. Felles grunnlag for fagskole­­utdanninger i helse- og sosialfagene
 2. Helsefremmende og sykdoms-­forebyggende arbeid
 3. Fagspesifikk kunnskap om ­brukegruppene
 4. Organisering, system og ledelse
 5. Praksis
 6. Hovedprosjekt
For kontakt eller mer informasjon om Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, vennligst fyll inn en interessemelding.

Kommende startdatoer

Velg mellom 2 startdatoer

Høst

 • Klasserom
 • Gjøvik
 • Søknadsfrist: 15. april

Høst

 • Klasserom
 • Hamar
 • Søknadsfrist: 15. april

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen hjemme­basert omsorg, på boenheter som er bemannet med ­helsepersonell, innen rus og psykisk helsevern i ­kommunene og innen psykisk helsevern og andre ­spesia­listhelsetjenester. Studiet vil være nyttig for alle som jobber i helsevesenet, da mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, også vil finnes i somatikken

Opptakskrav/Søknad

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Aktivitørfaget
 • Ambulansefaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Portørfaget

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng)

Hvorfor velge Fagskolen Innlandet?

Tett på arbeidslivet

Nettbasert med 

samlinger på plass

Behov på arbeidsmarkedet

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.
Fagskolen Innlandet
Teknologiveien 12
2815 Gjøvik

Fagskolen Innlandet

Svært mange norske bedrifter trenger økt kompetanse innen en rekke ulike yrkesfag. Aldri har det vært en så stor etterspørsel etter fagskoleutdannede. Det er her Fagskolen Innlandet kommer inn. Vi tilbyr høyere yrkesfaglige utdanninger for å dekke det etterspurte kompetansebehovet!...

Les mer og vis alle utdanninger ved Fagskolen Innlandet

Highlights