Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Lån og stipend fra Lånekassen

Har du fått studieplass på en godkjent utdanning? Da kan du søke om stipend og lån fra Lånekassen. Her finner du alt du trenger å vite om krav og vilkår!

Studier ved alle universiteter og godkjente høgskoler gir rett til støtte fra Lånekassen i inntil 8 år.

Alle studenter får basislån

Basislån kan alle studenter få, og dette er navnet på det de fleste kaller studielån. Basislånet er et lån, ikke et stipend, men inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine, du består utdanningen din og har inntekt og formue under grensene.

Utbetaling av lån og stipend er den 15. hver måned.

Sjekk hvor mye du kan få i lån og stipend her 

Søknadsfrister

Du må ha en studieplass før du søker, og du kan tidligst søke i midten av mai. Siste frist for å søke er

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Behandlingstid

De aller fleste søknadene blir behandlet i løpet av et døgn, men mer kompliserte saker kan det ta lang tid å behandle. Pass på å søke så tidlig som mulig, slik at du har pengene på konto når semesteret begynner.

Lånet er rentefritt så lenge du får lån til fulltidsutdanning

For at lånet skal være rente- og avdragsfritt, må du få studielån til fulltidsutdanning. Når du ikke lenger får studielån, eller går fra å studere på fulltid til deltid, blir det lagt til renter på lånet, og du må begynne å betale. Det tar cirka syv måneder fra du sist fikk studielån fra Lånekassen, til du får den første regningen.

Har du barn?

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Får du barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd,  og det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 55 820 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 111 640 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingen betydning for om du kan få tilleggslån. Men hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel på Lånekassens hjemmesider

Har du nedsatt funksjonsevne?

Hvis du har nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend på 4 280 kroner i måneden. Hvis du studerer på deltid, får du et mindre beløp.

Du kan også få stipend og lån om sommeren hvis du ikke kan jobbe i sommerferien. En fagspesialist må bekrefte at du har nedsatt funksjonsevne.

Du søker om lån og stipend ved nedsatt funksjonsevne på et eget skjema.

Les mer om nedsatt funksjonsevne på Lånekassens hjemmesider 

Er du over 30 år?

Hvis du er over 30 år og studerer på fulltid (60 studiepoeng per år), kan du søke om et tilleggslån på inntil 111 640 per år. Hvis du tar færre studiepoeng, får du tilbud om å låne et mindre beløp. Du kan låne 223 280 kroner til sammen, og du kan velge hvor mange år du vil fordele lånet over. Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for de som har barn.

Les mer om tilleggslån for deg over 30 år på Lånekassens hjemmesider 

Har du inntekt eller formue over grensen?

Du mister ikke hele stipendet hvis du tjener bare litt over grensen.

Har du mer enn 205 579 kroner i inntekt i 2023, får du ikke fullt stipend. Men du mister ikke hele stipendet selv om du tjener litt over grensen. Stipendet blir redusert gradvis etter hvor høy inntekt du har hatt. Hvilket beløp stipendet ditt blir redusert med, kommer an på hvor stort basislån du har fått, og hvor høy inntekt du har hatt.

Regn ut selv

For å finne ut hvor mye stipendet ditt blir redusert, kan du bruke denne formelen: Inntekt over beløpsgrensen x 5 prosent x Antall måneder med støtte = Reduksjon i stipendet.

Formue

For å finne ut hvor mye stipendet ditt blir redusert, kan du bruke denne formelen: Formue over beløpsgrensen x 2 prosent x Antall måneder med støtte = Reduksjon i stipendet.

Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn, blir stipendet ditt redusert på sammen måte, men med én prosent. Da legger Lånekassen også til grunn den felles formuen til deg og ektefellen din.

Les mer om inntekt og formue på Lånekassens hjemmesider 

Fagskoleutdanning

Du kan få lån og stipend til fagskoleutdanninger som er godkjent av NOKUT.

Hvis du er usikker på om utdanningen din er godkjent for lån og stipend fra Lånekassen, kan du spørre Lånekassen direkte eller se i NOKUT sin oversikt over akkrediterte fagskoletilbud.

Folkehøgskole

Er du elev på en folkehøgskole, kan du få basislån i inntil ti måneder. Du får ikke ekstra lån til å dekke utgiftene ved linjen du skal gå på, eller til reise. 

Viktig å bestå utdanningen

Når du får lån fra Lånekassen, er det et krav at du skal bestå utdanningen. Består du mindre utdanning enn du har fått lån til, har det konsekvenser for om du kan få mer stipend og lån senere, og hvor mye lån som blir gjort om til stipend.

Kilder: lanekassen.no 


Annonser