Vis studentum.no som: Mobil
tre studenter

Et år på folkehøgskole

I Norge kan du velge mellom 84 folkehøgskoler, med over 700 linjer. Du kan også søke plass på folkehøgskoler andre plasser i Norden.

Er du usikker på hva du vil studere? Ønsker du å bruke et år på noe du brenner for? Eller vil du bare prøve noe nytt? Da kan folkehøgskole være riktig valg for deg. På folkehøgskole får du ta del i gode opplevelser og et godt fellesskap. 

Folkehøgskole er en eksamens- og karakterfri skole der elevene bor på internat på skolen. På folkehøgskolen lærer du gjennom å gjøre det du skal lære. Du kan velge mellom alt fra sang- og musikklinjer til dataspill-, idretts-, og reiselivslinjer. Flere folkehøgskoler tilbyr også tilrettelagte linjer og botrening. 

Finn en folkehøgskole her 

En friere skole

Folkehøgskole er et annerledes skoleår – uten pensum, karakterer og eksamen. Skolene bygger på en pedagogisk filosofi om at læring ikke først og fremst skal bestå av pugging og terping av teorier. Du skal lære helt uten karakterpress.

På folkehøgskole får du prøve ut et fag i praksis. Du får tett oppfølging av engasjerte lærere. Klassene er gjerne små, med bare 10-20 elever.

Varighet

Et skoleår på folkehøgskole varer vanligvis i ni måneder, fra august til mai. Det er vanlig å gå på folkehøgskole rett etter videregående skole. De fleste elevene er mellom 18 og 25 år. Noen få skoler har 16 år som aldersgrense. Ingen folkehøgskoler har øvre aldersgrense.

Poeng for folkehøgskole

Du kan få 2 tilleggspoeng for folkehøgskole som er tatt fra og med skoleåret 1997/98. Folkehøgskolen må ha et skoleår på minst 33 uker, og du må ha hatt minst 90 % oppmøte. Det er kun norske folkehøgskoler og den Nordiska folkhögskolan i Kungälv som gir tilleggspoeng (samordnaopptak.no).

Internatskoler

De norske folkehøgskolene er internatskoler. Det betyr at elevene bor på skolen. Internatene har vanligvis både enkelt- og dobbeltrom. Noen har dusj og toalett på rommet, andre har dette på gangen. Alle folkehøgskoler har kjøkken og matsal, og alle måltider spises i fellesskap. Internatet ligger nært skolen, enten i samme bygg eller i nabobygg.

Opptakskrav

Folkehøgskolene stiller vanligvis ingen krav til forkunnskaper. Noen få folkehøgskoler har imidlertid opptakskrav i fag som krever visse ferdigheter. Enkelte folkehøgskoler har også aldersgrense på 16 år. Kontakt den aktuelle folkehøgskolen hvis du er usikker på om du kan søke.

Søknadsfrist 

Det er ingen søknadsfrist – du kan søke helt frem til skolestart. Opptaket starter 1. februar. Det lønner seg å søke tidlig for å få plass på linjen du ønsker å gå. Skolene behandler søknader fortløpende. Så lenge det er ledige plasser på linjen, tas elever opp helt frem til skolestart i august. 

Lån og stipend for å gå på folkehøgskole

Er du elev på en folkehøgskole, kan du få basislån i inntil ti måneder.

Hva er basislån?

Basislån er det alle studenter kan få, og er navnet på det de fleste kaller studielån. Du får ikke ekstra lån til å dekke utgiftene ved linjen du skal gå på, eller til reise. 

For at lånet skal være rente- og avdragsfritt, må du få studielån til fulltidsutdanning. Når du ikke lenger får studielån, eller går fra å studere på fulltid til deltid, blir det lagt til renter på lånet, og du må begynne å betale.

Når kan jeg søke om lån og stipend

Du må ha fått plass før du søker, og du kan tidligst søke i midten av mai. Siste frist for å søke er

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Du finner mer informasjon på Lånekassens hjemmesider 

Populære linjer

Folkehøgskolene i Norge tilbyr til sammen over 700 linjer. Populære linjer er ledertrening, data/e-sport og spillutvikling, tilrettelagt undervisning, norsk (rettet mot utenlandske elever), multisport/ekstremsport, linjer som inkluderer utenlandsreise(r), hundekjøring, paragliding/luftsport, skisport og friluftsliv. Det kan lønne seg å være tidlig ute med å søke på disse og lignende linjer.

Sist oppdatert 25.03.2021
Kilder: folkehogskole.no, samordnaopptak.no, utdanning.no, lanekassen.no