Vis studentum.no som: Mobil
kvinne i budapest

Lån og stipend for utenlandsstudier

Lånekassen tilbyr lån og stipend til deg som skal ta en hel grad eller enkeltemner i utlandet.

Alle studenter får basislån og reisestøtte

De fleste får tre forskjellige typer støtte til utdanning i utlandet. Basislån, reisestøtte og skolepengelån hvis du skal betale skolepenger.

Basislån kan alle studenter få, og dette er navnet på det de fleste kaller studielån. Basislånet er et lån, ikke et stipend, men inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine, du består utdanningen din og har inntekt og formue under grensene.

Betaler du skolepenger til universitetet, kan du få stipend og lån til dekning av det, opp til et maksbeløp. Maksbeløpet er avhengig av hvor du studerer og hvor mye du skal betale.

Lånekassen gir også reisestøtte som tilskudd til to tur/retur-billetter til den verdensdelen du studerer i.

Se Lånekassens oversikt over godkjente utdanninger her 

Søknadsfrister

Du må ha en studieplass før du søker, og du kan tidligst søke i midten av mai. Siste frist for å søke er

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Du søker om stipend og lån én gang hvert år

Du må søke om studiestøtte hvert år. Skjer det noe under studiene, som at du slutter før eksamen eller du vil bytte utdanning, må du melde ifra til Lånekassen.

Kontroll av faglig progresjon

Fordi Lånekassen ikke får inn informasjon om beståtte eksamener eller bekreftelse på hvor mye skolepenger du har betalt fra utenlandske læresteder, må du dokumentere dette hvert år.

Du får beskjed fra Lånekassen om når og hvordan dette skal gjøres. Du må dokumentere faglig progresjon for at du skal få gjort om deler av lånet ditt til stipend, og for at Lånekassen skal behandle søknaden din når du søker for neste studieår.

Gjeld og nedbetaling

Lån fra Lånekassen er rente- og avdragsfritt så lenge du er student og mottar støtte. Når du ikke lenger får støtte til fulltidsutdanning fra Lånekassen, begynner det å løpe renter på lånet og du må begynne å betale rundt 9 måneder senere.

Gå til søknad for hel grad 

Når du tar enkeltemner

Du kan få stipend og lån til å ta enkeltemner på et universitet utenfor Norden, selv om du ikke er på utveksling eller er tatt opp til en gradsutdanning.

Du får like mye utbetalt som helgradsstudenter, forutsatt at utdanningen oppfyller kravene til Lånekassen.

Krav til utdanningen

  • Du må være student på fulltid. Det vil si at du tar fag som tilsvarer minst 30 studiepoeng per semester.
  • Alle fagene må være hentet fra fagplanen til en godkjent grad som tilbys ved samme lærested.
  • Alle fagene må minimum være på nivå med utdanning på bachelornivå i Norge.
  • Utdanning må være stedbasert og foregå på universitetet. Du kan altså ikke få støtte til samlings- eller nettstudier.

Det innebærer at du ikke får lån og stipend til enkeltemner på nivå med det første året av en bachelorgrad i USA og ikke-vestlige land.

Gå til søknad for enkeltemner 

Omgjøring av lån til stipend

Inntil 40 prosent av basislånet ditt kan bli gjort om til stipend hvis du består utdanningen din og avlegger en grad.

Du må sende inn vitnemål for å få omgjøring

Når du har avsluttet utdanningen din i utlandet, må du sende inn en kopi av vitnemålet ditt og offisiell eksamensutskrift, slik at Lånekassen kan gjøre om lån til stipend. Send inn resultatene så fort som mulig etter du har bestått utdanningen.

Hvis du har fått lån og stipend til skolepenger, må du også sende inn dokumentasjon fra lærestedet som bekrefter at du har betalt skolepengene.

Send inn kopi av vitnemål og offisiell eksamensutskrift innen fristen

Fristen for å få omgjøring for beståtte studiepoeng, er fire år tilbake i tid, regnet fra det kalenderåret hvor Lånekassen mottar resultatene fra deg. Tar du en grad som er lengre enn fire år, må du derfor sende inn resultater underveis i graden, slik at du ikke går glipp av omgjøring.

Fristen for å få omgjøring for en fullført grad er åtte år tilbake i tid, regnet fra starten av det semesteret hvor du besto graden.

For å kunne få omgjøring for fullført grad, må det gå klart fram av dokumentasjonen hvilken grad eller kvalifikasjon du har oppnådd. Dersom du har avsluttet utdanningen før du har fullført en grad, må du gi beskjed til Lånekassen.

Skal du studere i Norge? Se reglene for lån og stipend i Norge her 

Idrettsstipend i USA 

Hentet fra lanekassen.no 25.03.2021