Aldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Master
Tromsø
3 år
Deltid
Støttet av lånekassen

Aldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master

I årene som kommer vil behovet for helsepersonell med avansert og spesialisert kompetanse om aldring og geriatri øke. En mastergrad i aldring og geriatrisk helsearbeid er derfor en utdanning for fremtiden.

 

Dette masterstudiet møter samfunnets behov for helsepersonell med spesialisert kunnskap om normale aldringsprosesser og avansert kunnskap om forebygging, behandling, omsorg, og rehabilitering ved sykdom og funksjonssvikt hos eldre mennesker. Demografi, fag, tjenester og samfunn i endring krever fagpersonell som sikrer kvaliteten i helsetjenesten - og som kan sette i gang, gjennomføre, evaluere, og analysere relevante tiltak.

 

Studiested er Tromsø, men med mulighet for desentralisering, forutsatt tilstrekkelig antall studenter på desentralisert studiested.
(Ved forrige opptak i 2019 ble det etablert studiegrupper i Harstad og Narvik for gjennomføring av fagspesifikke emner. Fellesemnene gjennomføres i Tromsø)

Master i aldring og geriatrisk helsearbeid er et samlingsbasert deltidsstudium ved UiT Norges arktiske universitet. Studiet gir 120 studiepoeng over tre år.

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!