Vis studentum.no som: Mobil

Sykepleierutdanning – bli sykepleier

En sykepleier tar vare på andre.

En utdanning i sykepleie skal gi deg en teoretisk og praktisk tilnærming til faget. Sykepleierutdanningen legger vekt på kommunikasjon med mennesker, uansett alder, livssituasjon og bakgrunn. Som sykepleier jobber man i alle deler av helsetjenesten og har også en nøkkelfunksjon innen pleie- og omsorgstjenesten i kommunene.

Vil du studere medisin eller andre medisinske fag i utlandet? Agder Vitenskapsakademi hjelper deg med å komme inn på medisin, fysioterapi, farmasi, odontologi eller sykepleie i Polen eller Tsjekkia.

Agder Vitenskapsakademi hjelper deg å velge det studiet som passer best for deg, og er opptatt av at du skal føle deg helt trygg når du søker studier i Polen eller Tsjekkia. De veileder deg derfor gjennom hele søknadsprosessen og frem til du starter på studiet.

Viser 1-50 av 91 treff
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Akuttmedisinsk sykepleie - Videreutdanning
VID Bergen
Videre- og etterutdanning
Bergen, Norge
Målgruppen for dette studiet er sykepleiere som arbeider i kommunale institusjoner med ØH-senger og ved akuttmottak eller observasjonsposter i somatiske...
Akuttsykepleie – Videreutdanning
Høgskolen i Østfold
Videre- og etterutdanning
Fredrikstad, Norge
Er du sykepleier og ønsker du å spesialisere deg i akuttsykepleie? Høgskolen i Østfold tilbyr videreutdanning i akuttsykpleie. Studiet er...
Anestesisykepleie - Master
Høgskolen i Sørøst-Norge
Master, 2 år
Vestfold, Norge
Master i anestesisykepleie kvalifiserer for utøvelse av anestesisykepleie og anestesiologisk virksomhet innen avansert teamarbeid, som tilrettelegger for kirurgi og annen behandling...
Anestesisykepleie – Videreutdanning
Høgskolen i Østfold
Videre- og etterutdanning
Fredrikstad, Norge
Er du sykepleier og ønsker du å spesialisere deg i anestesisykepleie? Høgskolen i Østfold tilbyr videreutdanning i anestesisykepleie. Studiet tilbys...
Avansert geriatrisk sykepleie - Erfaringsbasert master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Gjennom studieprogrammet avansert geriatrisk sykepleie får erfarne sykepleiere klinisk spesialisering og faglig videreutvikling innenfor geriatri. Studiet går over tre år,...
Avansert gerontologi - Videreutdanning
VID Bergen
Videre- og etterutdanning
Bergen, Norge
Studiet er en tverrfaglig videreutdanning for helsepersonell som ønsker å bidra til en styrket eldreomsorg – der fagspesifikk kompetanse integreres...
Avansert klinisk sykepleie - Master
Høgskolen i Sørøst-Norge
Master, 2 år
Drammen, Norge
Er du sykepleier og ønsker kunnskaper på ekspertnivå? Dette studiet gir deg ferdigheter, slik at du kan utvidede dine funksjons-...
Avansert klinisk sykepleie - Master
Lovisenberg diakonale høgskole
Master, 2 år
Oslo, Norge
Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr masterstudium i avansert klinisk sykepleie. Du kan velge mellom spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie. Masterprogrammet har...
Avansert klinisk sykepleie - Videreutdanning
NTNU
Videre- og etterutdanning
Trondheim, Norge
Du oppnå økt kompetanse og utvikle dine evner til å yte avansert sykepleie til pasienter med kompliserte sykdomstilstander....
Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten - Videreutdanning
Høgskolen i Molde
Videre- og etterutdanning
Molde, Norge
Studiet skal gi studentene avansert kunnskap om pleie, omsorg og behandling av pasienter innenfor sitt valgte spesialiseringsområde. Videre skal studenten...
Dermatologisk sykepleie - Videreutdanning
Høgskolen i Sørøst-Norge
Videre- og etterutdanning
Drammen, Norge
Dette studiet er for sykepleiere som arbeider innen spesialisthelsetjenesten, og er utviklet i samarbeid med Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere...
Folkehelsevitenskap - Master
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 2 år
Ås, Norge
Utdanningen kvalifiserer til folkehelsearbeid innen kommune, fylke, stat eller privat sektor. Kompetansen kan brukes i helsefaglig, sosialt og pedagogisk arbeid,...
Geriatrisk vurderingskompetanse - Videreutdanning
Høgskolen i Sørøst-Norge
Videre- og etterutdanning
Flere studiesteder (2)
Dette er et nett- og samlingsbasert studie hvor hovedmålet er å utvikle avansert kompetanse hos sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten...
Helse, aldring og aktiv omsorg
Fagskolen Telemark
Fagskole
Flere studiesteder (2)
En viktig del av dette studiet er å få ferdigheter i å veilede eldre til mestring og aktiv egen-omsorg. Etter...
Helse og empowerment - Master
Høgskolen i Oslo og Akershus
Master, 2 år
Lillestrøm, Norge
Høgskolen i Oslo og Akershus kan gi deg oppdatert kunnskap om helsefag. Vær med på morgendagens helsearbeid og ta en...
Helse- og sosialfaglig arbeid med eldre - Master
VID Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Dette mastergradsstudiet er tverrfaglig innenfor helse- og sosialfag. Helse- og sosiale tjenester for eldre skal dekke ulike behov og situasjoner...
Helsefag
KILROY
Bachelor
Flere studiesteder (5)
Er du glad i å jobbe med mennesker? Ønsker du en praktisk utdanning? Da kan helsefag være det rette valget...
Helsesøsterutdanning - Videreutdanning
NTNU
Videre- og etterutdanning
Trondheim, Norge
Studiet skal kvalifisere sykepleiere til helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge fra 0 til 20 år. Utdanningen gir...
Helsesøsterutdanning deltid, Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Helsesøsterutdanning Studiet tilbys som deltid og tas over 3 år. Studieretning helsesøsterfag fokuserer på helsesøsterfagets teorigrunnlag og vitenskapelige analyse- og...
Intensivsykepleie - Master
Høgskolen i Sørøst-Norge
Master, 2 år
Vestfold, Norge
Master i intensivsykepleie er rettet mot arbeid med akutt og kritisk syke pasienter og deres pårørende, der pasientene trenger kontinuerlig...
Intensivsykepleie – Videreutdanning
Høgskolen i Østfold
Videre- og etterutdanning
Fredrikstad, Norge
Er du sykepleier og ønsker videreutdanne deg til intensivsykepleier? Høgskolen i Østfold tilbyr videreutdanning i intensivsykepleie. Dersom du er en...
International Social Welfare and Health Policy - Master
Høgskolen i Oslo og Akershus
Master, 2 år
Oslo, Norge
En master ved Høgskolen i Oslo og Akershus for deg som interesserer seg for helsepolitikk og sosial velferd. Mastergraden er...
Jordmorfag - Master
Høgskolen i Sørøst-Norge
Master, 2 år
Vestfold, Norge
Er du sykepleier og ønsker å bli jordmor? Med denne utdanningen kan du arbeide med svangerskapsomsorg i kommunehelsetjenesten, ved føde-/barselavdelinger...
Jordmorutdanning, videreutdanning
UiT Norges arktiske universitet
Videre- og etterutdanning
Tromsø, Norge
Utdanningen er bygd opp rundt fire moduler a 30 studiepoeng. Det er utarbeidet en hovedmålsetting for utdanningen og en målsetting...
Kardiologisk sykepleie - Videreutdanning
NTNU
Videre- og etterutdanning
Trondheim, Norge
Studiet er rettet mot sykepleiere som jobber med voksne pasienter som har hjertesykdom og deres pårørende. Videreutdanningen i kardiologisk sykepleie...
Klinisk helsearbeid - Master
Høgskolen i Sørøst-Norge
Master, 2 år
Drammen, Norge
Vil du bli en bedre helsearbeider? Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr tre forskjellige studieretninger: «Psykisk helsearbeid», «Geriatrisk helsearbeid» og «Tjenesteutvikling innen...
Klinisk sykepleie
Nord Universitet
Master, 2 år
Bodø, Norge
Med Master i klinisk sykepleie kan du bidra til å styrke klinisk praksis, faglig utviklingsarbeid og forskning innen ditt interesseområde....
Klinisk sykepleie - Master
Høgskulen på Vestlandet
Master, 2 år
Bergen, Norge
Målet med mastergradsstudiet i klinisk sykepleie er å utdanne sykepleiere som gjennom fagutvikling og forskning bidrar til systematiske undersøkelser og...
Klinisk sykepleie - Master
NTNU
Master, 2 år
Gjøvik, Norge
Klinisk sykepleie - Master er et studietilbud til sykepleiere som ønsker å videreutvikle sin kliniske kompetanse, for bedre å kunne...
Klinisk sykepleievitenskap - Master
Høgskolen i Oslo og Akershus
Master, 2 år
Oslo, Norge
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr etterutdanning i sykepleie. Klinisk sykepleievitenskap gir praktisk kunnskap for sykepleiere som må ta...
Kosmetisk dermatologisk sykepleie - Videreutdanning
Høgskolen i Sørøst-Norge
Videre- og etterutdanning
Drammen, Norge
Dette studiet er spesielt tilrettelagt for sykepleiere som arbeider innen medisinske eller kosmetiske klinikker, samt for deg som ønsker å...
Kosmetisk dermatologisk sykepleier
Senzie Akademiet
         
(2)
Videre- og etterutdanning
Drammen, Norge
Ønsker du å jobbe som kosmetisk dermatologisk sykepleier? Kosmetisk dermatologisk sykepleier er en spesialutdannelse for sykepleiere som tilbys i samarbeid...
Kreftomsorg og lindrende pleie
Fagskolen i Troms avd. Nord-Troms
Fagskole
Flere studiesteder (2)
Ønsker du å jobbe med helse og omsorg? Fagskolen i Troms avd. Nord-Troms tilbyr fagskoleutdanningen "Kreftomsorg og lindrende pleie" som...
Kreftomsorg og lindrende pleie
Fagskolen i Østfold
Fagskole
Fredrikstad, Norge
Denne utdanning vektlegger hvordan en kreftdiagnose kan virke på pasient og familie; fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt. Gjennom studiet får studentene kunnskap om...
Kreftomsorg og lindrende pleie
Fagskolen Telemark
Fagskole
Porsgrunn, Norge
Ønsker du å jobbe innen kreftomsorg? Fagskolen Telemark tilbyr fagskoleutdanning innen Kreftomsorg og lindrende pleie. Utdanningen er ettårig, men strekker seg...
Kreftsykepleie - Videreutdanning
Høgskolen i Sørøst-Norge
Videre- og etterutdanning
Vestfold, Norge
Videreutdanning i kreftsykepleie er et 60 poengs studium. Det gjennomføres som et deltidsstudium over tre semestre og bygger på Rammeplan...
Kreftsykepleie - Videreutdanning
NTNU
Videre- og etterutdanning
Trondheim, Norge
Videreutdanningen er for sykepleiere som ønsker å arbeide med pasienter med kreft i alle aldersgrupper og faser av sykdommen, og...
Kreftsykepleie - Videreutdanning
VID Bergen
Videre- og etterutdanning
Bergen, Norge
Studiets hovedmål er å utdanne reflekterte og faglig oppdaterte kreftsykepleiere som kan utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og...
Kunnskapsbasert praksis - Videreutdanning
Høgskolen i Molde
Videre- og etterutdanning
Molde, Norge
Har du utdanning innen helse- og sosialfaget, eller jobber du kanskje innen helsesektoren? Da kan en videreutdanning i kunnskapsbasert praksis...
Kurs i nasjonale fag
Folkeuniversitetet
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Flere studiesteder (7)
Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS-...
Lege, Tannlege, Sykepleier, Veterinær og Farmasøyt på engelsk
Study for a better future
Universitet og høgskole
Kaunas, Litauen
Lithuanian University of Health Sciences er et av Litauens største medisinske universiteter og Litauens fremste medisinske forskningsanlegg. Her tilbys en...
Legevaktsykepleie - Videreutdanning
VID Bergen
Videre- og etterutdanning
Bergen, Norge
Studiets målgruppe er sykepleiere over hele landet som arbeider eller ønsker å arbeide i legevakt. Studiet henvender seg også til...
Livsstils- og kroniske sykdommer
Fagskolen i Østfold
Fagskole
Fredrikstad, Norge
Dette studiet legger vekt på kunnskap om kols, hjerte- og karlidelser, diabetes og sykelig overvekt. Utdanningen er tverrfaglig og rettet...
Medisin, helse- og sosialfag
Across the Pond – studier i Storbritannia
Bachelor
Flere studiesteder (27)
Kunne du tenke deg å jobbe med mennesker enten for å gi råd og støtte eller fordi du synes anatomi...
Nyfødtsykepleie - Videreutdanning
Lovisenberg diakonale høgskole
Videre- og etterutdanning
Oslo, Norge
Søker du ny kunnskap innen fagfeltet sykepleie til syke nyfødte og premature? Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr som eneste i Norden...
Operasjonssykepleie - Videreutdanning
Høgskolen i Sørøst-Norge
Videre- og etterutdanning
Vestfold, Norge
Dette studiet bygger på rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet og fører fram til en spesialistutdanning...
Operasjonssykepleie – Videreutdanning
Høgskolen i Østfold
Videre- og etterutdanning
Fredrikstad, Norge
Er du sykepleier og ønsker å spesialisere deg i operasjonssykepleie? Da bør du se hit! Høgskolen i Østfold tilbyr videreutdanning...
Operasjonssykepleie - Videreutdanning
Lovisenberg diakonale høgskole
Videre- og etterutdanning
Oslo, Norge
Operasjonssykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole er en videreutdanning rettet mot sykepleiere som ønsker å arbeide innen operasjonssykepleien. Som operasjonssykepleier er du...
Palliativ sykepleie - Videreutdanning
VID Bergen
Videre- og etterutdanning
Bergen, Norge
Palliativ sykepleie handler om helhetlig omsorg for mennesker i livets sluttfase, og er et relativt nytt fagområde innen helsefaglig utdanning...
Praktisk bruk av kognitive samtaleteknikker - Videreutdanning
UiT Norges arktiske universitet
Videre- og etterutdanning
Narvik, Norge
Arbeider du med motivasjons- og endringsarbeid innenfor helse- og sosialomsorg, NAV, attføringsbedrifter eller undervisning? Da kan Videreutdanning i motiverende intervju...
 • = Studentreportasje finnes
 • = Videopresentasjon finnes
Viser 1-50 av 91 treff
12

Kort om yrket som sykepleier

Sykepleien er et yrke som er både hektisk og flersidig. Ønsker du å studere til å bli sykepleier er det viktig at du liker å jobbe med mennesker. Sykepleiere må også kunne vise omsorg og empati for andre. Som sykepleier fokuserer man på å assistere og hjelpe individer og familier med å oppnå, gjenoppnå og vedlikeholde normal helse og funksjon. En sykepleier skal kunne:

 • behandle akutt syke eller skadde mennesker.
 • sette i verk forebyggende helsetiltak.
 • behandle livstruende tilstander i flere forskjellige helsesammenhenger.
 • bidra til rekonvalesens: den tid da en pasient gjenvinner kreftene etter en sykdom.

Studere sykepleie

Sykepleierutdanningen i Norge er et treårig bachelorstudium, og som ferdigutdannet får du en bachelorgrad i sykepleie. Etter å ha fullført bachelorprogrammet i sykepleie, kvalifiserer du til å søke om autorisasjon som sykepleier. 

Det er mulig å ta sykepleierutdanningen på deltid, da tar det omtrent fire år å fullføre studiet.

Noen av emnene på sykepleien er folkehelse, anatomi, fysiologi og biokjemi og grunnleggende sykepleie. Store deler av utdanningen er praktisk og du er innom praksisplasser innen medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid og psykiatri, eldreomsorg og geriatri og hjemmesykepleie. Deler av praksisen kan på noen studiesteder tas i utlandet.

Du kan søke deg videre på et masterprogram, og deretter fortsette med en doktorgrad, etter å ha fullført sykepleierutdanningen.

Studere sykepleie i utlandet

De som ønsker det, kan velge å studere til sykepleier utenlands. Da må du selv søke spesielt om autorisasjon for å få jobbe i Norge etter å ha studert ferdig. Du finner flere studiesteder i vår liste over universiteter og høgskoler.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Sykepleie - studere sykepleie

Videreutdanning og spesialisering innen sykepleie

Etter 2 år ute i arbeid kan du søke videreutdanning i mange forskjellige retninger. Her gjelder oftest et krav om ett til to års klinisk erfaring (erfaring som innebærer direkte kontakt med pasienter)  som sykepleier før man kan begynne på videreutdanning og spesialisering.

En videreutdanning/spesialisering kan ta fra 1,5 år til 2 år. Nedenfor finner du to eksempler på en videreutdanning og en spesialisering.

Helsesøster

En helsesøster jobber med barn og unges ivaretar barn og unges helse. For å bli helsesøster må ha en bachelor i sykepleier og ett års relevant arbeidserfaring. Dette er en videreutdanning som går over ett år på fulltid eller over to år på deltid. Som helsesøster kan du, blant annet, jobbe i skolehelsetjenesten, på helsestasjon eller med forebyggende helsearbeid.

Jordmor

En jordmor har ansvar for å hjelpe, gi omsorg og veilede kvinner under fødsler. De skal også gi omsorg for det nyfødte barn. For å kunne søke om autorisasjon som jordmor, krever det en bachelor i sykepleie og minst et års relevant arbeidserfaring som sykepleier. Jordmorutdanningen kan tas som en masterutdanning som går over to år på heltid.

En jordmor kan jobbe i ulike miljøer for eksempel

 • Fødestuer
 • poliklinikker
 • Hjemme
 • helsestasjoner

Annen videreutdanning / spesialisering innen sykepleie kan være 

 • Anestesisykepleie
 • Intensivsykepleie
 • Nevrosykepleie
 • Barnesykepleie
 • Operasjonssykepleie
 • Psykiatrisk sykepleie

Jobbmuligheter som sykepleier

Som sykepleier kan du jobbe i helse- og omsorgssektoren både her hjemme og i utlandet. Vanlige arbeidssteder for sykepleiere

 • Sykehjem
 • Hjemmesykepleien
 • Sykehus
 • Psykiatriske avdelinger
 • Private institusjoner

Eksempler innen privat sektor

 • Bedriftshelsetjeneste
 • Privatklinikker
 • Legesentre
 • Forsikringsbransjen

 Her kan du lese om hvordan det er å jobbe som sykepleier

Kilder: Høgskolen i Oslo og Akershus, Wikipedia, Norsk sykepleierforbund