Viser 1-20 av 126 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 126 treff
1
2
3
4
...
7

Hvorfor ta en utdanning i sykepleie? 

Som sykepleier jobber du med psykisk så vel som fysisk helse og omsorg, med mennesker i alle aldre og fra ulike kulturer. Yrket innebærer å forebygge og behandle sykdom, enten om den er akutt eller kronisk. Det dreier seg også om å lindre sykdom og bistå pasienter til å leve med sykdommen sin. Det er ikke bare fysisk helse og omsorg som er i fokus, men også problematikk rundt psykisk helse eller rus er vanlige temaer. 

Yrket passer for deg som ønsker en variert og uforutsigbar arbeidshverdag hvor pasienten står i sentrum. Du bør være fleksibel og kunne tilpasse deg nye situasjoner, samt kunne skape en positiv opplevelse i noe som kan oppleves som skremmende. Du vil møte personer i vanskelige livssituasjoner og spille en viktig rolle i deres behandling. 

Sykepleierutdanningen

Formålet med sykepleierutdanningen er at du skal lære å utøve din jobb som sykepleier på best mulig måte - fremme helse, samt forebygge og behandle sykdom. Dette inkluderer blant annet å lindre smerter og tilrettelegge for en verdig død for mennesker i alle aldre og livsfaser. 

Sykepleier er en beskyttet tittel. For å oppfylle kravene om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning, må du gå en profesjonsutdanning på høyere nivå. Du må altså fullføre en bachelor i sykepleie ved et universitet eller en høyskole for å bli tildelt yrkestittelen. 

Studieløpet er bygget opp slik at du lærer deg de grunnleggende kunnskapene før du bygger på med de mer kompliserte emnene. Du skal også lære deg å se sammenhengen mellom de ulike fagene, slik at du får en overgripende forståelse for hele fagområdet, og dermed blir godt rustet for et arbeidsliv som sykepleier. 

I dette inngår fag som: 

 • Anatomi, fysikk og biokjemi
 • Symptomer, sykdommer og sykdomsforløp
 • Habilitering og rehabilitering 
 • Psykisk lidelse og helse 
 • Farmakologi
 • Legemiddelhåndtering
 • Sykepleieprosedyrer

Du ta sykepleierutdanningen ved 13 ulike universiteter og høgskoler i Norge. Du kan gjennomføre utdanningen enten på heltid eller deltid. Det er ikke mulig å gå et fullt sykepleiestudium på fagskole eller på nett.

Sykepleier i utlandet

Hvis du ønsker å ta sykepleierutdanningen i utlandet finnes det flere muligheter. Innenfor EU/EØS er sykepleierutdanningen en harmonisert utdanning. Det vil si at man på tvers av landegrenser har blitt enige om hva utdanningen skal inneholde, slik at retten til autorisasjon vil gjelde i alle EU/EØS-land. Det finnes noen unntak der studiet ikke gir autorisasjon, så dette er viktig å være oppmerksom på når du tar ditt utdanningsvalg. Det er også mulig å ta sykepleierutdanningen utenfor EU/EØS, men prosessen for å få utdanningen godkjent i Norge vil være mer omfattende.

For deg som vil ta sykepleierutdanningen i Norge, er det likevel mulig å reise på utveksling. Flere norske utdanningsinstitusjoner har avtaler med skoler i utlandet og kan tilby sine studenter utvekslingsår. Hver enkelt utdanningsinstitusjon har egne utvekslingsavtaler og du kan finne mer informasjon om dette på skolens nettside.

Hva gjør en sykepleier? 

Sykepleiere får stadig flere arbeidsoppgaver. Som sykepleier må du analysere og bruke forskjellig type kunnskap og ofte utøve skjønn på stående fot i ulike krevende situasjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver er:

 • Observasjon og vurdering av pasienter og deres behov
 • Utføre og assistere i sykepleieprosedyrer
 • Diagnostisering, behandling, oppfølging og forebygging av sykdom
 • Lindring av smerter og plager
 • Administrasjon av medikamenter
 • Ivaretakelse av pasienters behov
 • Bistå pasienten i å mestre å leve med sykdom og lidelse

Videreutdanning som sykepleier

Som utdannet sykepleier har du mulighet til å spesialisere deg innenfor ulike yrkesområder.  Det er vanlig at du behøver minst 2 års praksis som sykepleier før du kan søke en videreutdanning. 

En videreutdanning pågår vanligvis i 1,5 - 2 år hvor en stor del av denne består av praksis. Eksempel på videreutdanninger du kan ta er: 

 • Helsesykepleier
 • Anestesisykepleier
 • Intensivsykepleier
 • Kreftsykepleier
 • Jordmor
 • Operasjonssykepleier
 • Psykiatrisk sykepleier
 • Barnesykepleier 
 • Dermatologisk og kosmetisk sykepleier
Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!