Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Kristiansund, Molde
Heltid 3 år, deltid 4 år
Heltid/deltid
Søknadsfrist: 20. april
Klasserom
Startdatoer
Kristiansund
Høst

Molde
Høst

Sykepleie

Bachelor i sykepleie

Sykepleierutdanningen skal kvalifisere kandidater til å utøve sykepleie for å ivareta menneskets grunnleggende behov, fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død. Grunnlaget for omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie er oppdatert kunnskap, skikkethet og respekt for menneskers autonomi og medbestemmelse.

Studiet passer for

Studiet passer for ungdommer og voksne som vil arbeide med syke mennesker i eller utenfor institusjon, innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, samt ledelse innen alle ledd av helsetjenesten. Studiet er tilrettelagt for studenter som kommer direkte fra videregående skole, men også for de som har yrkeserfaring, eller annen utdanning. Sykepleieutdanningen søker studenter som kan tenke seg å arbeide med mennesker i hele livsløpet fra nyfødte til gamle mennesker.

Deltid over 4 år 

Dersom du ønsker å gå studiet deltid, kan du det. Deltidsstudiet i sykepleie går over 4 år og tilbys kun i Kristiansund. 

Jobbmuligheter

Bachelorgraden i sykepleie gir deg mulighet for å søke autorisasjon som sykepleier. Sykepleiere kan jobbe med barn, unge, voksne og eldre innen alle felt i helsetjenesten. Sykehjem, hjemmesykepleie, psykisk helse, helsefremmende og forbyggende arbeid, sykehus, ambulansetjenesten, offshore og i internasjonale hjelpeorganisasjoner. Fremtidens sykepleier ha en sentral rolle i samhandling med ulike helseprofesjoner og sektorer i helsetjenesten. Behovet for sykepleiere er stort og en vil kunne få jobb over hele landet, i Skandinavia og andre deler av verden.

Videre studier

Med bachelor i sykepleie vil en være kvalifisert til å søke opptak på en rekke videreutdanninger og masterutdanninger ved ulike høgskoler og universitet. Høgskolen i Molde tilbyr master, Ph.d. studie innen helse- og sosialfag.

For kontakt eller mer informasjon om Sykepleie, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Utveksling

Internasjonalisering av utdanning er et virkemiddel for å fremme økt kvalitet og relevans i norsk utdanning og skal legge et grunnlag for at både institusjonen og de som utdannes kan møte muligheter og utfordringer som følger med globalisering og økt internasjonal samhandling.  Økt samhandling og økte muligheter for sammenligninger på tvers av nasjonale grenser gir studenter bedre forståelse for eget kunnskapsnivå og egne evner. Internasjonalisering av utdanning gir viktige bidrag til arbeidslivet og samfunnet i form av bedre språkferdigheter, internasjonal orientering og kulturell kompetanse. Sykepleiefaget er i sin egenart internasjonalt og sykepleieutdanningen ved høgskolen i Molde legger stor vekt på at studenter gis mulighet til å ta en del av utdanningen i et annet land.

Høgskolen i Molde har tilrettelagt et utvekslingsprogram gjennom ERASMUS (innenfor Europa), NORPLUS (innenfor Norden) og bilaterale avtaler i Danmark, USA, Australia, Etiopia, Belgia og New Zealand. Mer informasjon om de ulike programmene finner du iHøgskolenskvalitetssystem.

Studieopphold i utlandet tilbys i ulike perioder og av ulik varighet fra 4 uker til et semester.

Våre samarbeidspartnere i dag er:

 • James Cook University of North Queensland, Townsville, Australia

 • California State University, Montray Bay, USA

 • Hawassa University, Hawassa,

 • Ara Institute of Technology, Canterbury, New Zealand

 • CVU Vest, Esbjerg, Danmark

 • University of Valencia, Valencia, Spania

 • VIVES HBO5 verpleegkunde, Kortrijk, Belgia

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse (GSK).
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av realkompetanse.

Spesielle opptakskrav for bachelor i sykepleie:

De spesielle opptakskrav må dokumenteres både for søkere med generell studiekompetanse og for søkere med realkompetanse. Det kreves et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer). Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

Andre krav/forutsetninger

 • Politiattest
 • MRSA-test
 • Tuberkuloseundersøkelse

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad, 180 studiepoeng.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Sykepleie.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. HiMolde har i dag ca. 250 ansatte og rundt 3800 studenter, og vi vokser stadig.

Med kunnskap for bærekraft og innovasjon

Dette er vår visjon og skal være retningsgivende for våre utdanninger, forskning og formidling. For å virkeliggjøre den vil vi samarbeide med aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Våre utdanninger kjennetegnes ved:

 • En tydelig kvalitetskultur
 • Forskningsbaserte utdanninger
 • Variert, engasjerende og virkningsfull undervisning
 • Fleksibel og allsidig pedagogikk i et stimulerende læringsmiljø
 • Bærekraft og innovasjon i samspill med samfunnet rundt oss
 • Relevante og fleksible studietilbud med utplassering og praksis
 • Kunnskap med lang holdbarhet
 • Kompetanse for et arbeidsliv i omstilling
 • Internasjonal utveksling

Avdeling for Logistikk (LOG)

Høgskolen i Molde er landets ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen logistikk, med studier fra ett års varighet til doktorgrad. Logistikkstudiene, kombinert med økonomi og IT, gjør at Høgskolen i Molde kan tilby en unik kompetanse. Dette gjør våre studenter ettertraktet på jobbmarkedet. Våre logistikkstudier fokuserer på planlegging av vareflyt, innkjøp, lagerstyring og distribusjon. Effektive logistikkløsninger gir viktige konkurransefortrinn og er viktige for å møte våre klima - og miljøutfordringer.

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS)

ØS-avdelingen tilbyr studier innen juss og statsvitenskap, sport og økonomi. Her finner du også flere ulike forskningsgrupper med flere publiseringer årlig. Våre utdanninger innen økonomi og samfunnsvitenskap gjør deg ettertraktet på jobbmarkedet. 

Avdeling for helse- og sosialfag (HS)

Avdeling for helse og sosialfag, har utdanningstilbud på alle nivåer - bachelor, master og videreutdanninger, i tillegg til forskningsutdanninger (PhD). Flere av våre HS-utdanninger gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt utdanning

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Tlf: 71 21 40 00
Fax 71 21 41 00
www.himolde.no


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Sykepleie:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!