Vis studentum.no som: Mobil

Sykepleie - Bachelor

VID Oslo
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Sykepleie - Bachelor

bachelor i sykepleie - vid oslo

Bachelor i sykepleie – VID Oslo

Dette er en utdanning for deg som er glad i å arbeide med mennesker og som liker utfordringer. Som sykepleier arbeider du med mennesker i alle aldersgrupper, friske og syke.

Dette studiet tilbys også på VID Bergen.

Hva er sykepleie?

Sykepleie er å hjelpe mennesket til å ivareta sine grunnleggende behov. Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og mestre sykdom og lidelse er derfor grunnleggende i sykepleien. Sykepleieren forholder seg til mennesker ut fra deres livshistorie, livserfaringer, ressurser, betydningsfulle relasjoner, verdier og opplevelse av det å være syk eller være i risiko for å bli syk. Faget baserer seg på ulike kunnskapsformer: Teoretiske kunnskaper, ferdigheter, faglig skjønn, og erfaringskunnskap.

Hvordan og hvor arbeider en sykepleier?

Som sykepleier arbeider du med forebygging, omsorg, pleie, behandling og rehabilitering, i tett samarbeid med andre yrkesgrupper. Du kan arbeide på sykehus, i sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, i forebyggende helsearbeid, innenfor psykisk helse, bedriftshelsetjeneste, i ambulansetjeneste og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Hva lærer du?

Sykepleiefaget inkluderer kunnskap fra psykologi, samfunnsfag, pedagogikk, kommunikasjon, anatomi, fysiologi og sykdomslære, livssyn, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder. Gjennom rollespill og simulering av pasientsituasjoner i høgskolens ferdighetssenter vil du trene på praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samhandling. I praksisstudier vil du lære å anvende teoretisk og praktisk kunnskap i direkte møte med pasienter.

Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og mestre sykdom og lidelse er grunnleggende i sykepleien.

praksisstudier - viktig del av utdanningen

Omtrent halvparten av utdanningen er praksisstudier eksempelvis i sykehjem, i hjemmebaserte tjenester og på sykehus. Mange av våre studenter velger også et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel en praksisperiode i 2. eller 3. studieår eller et 3 måneders utvekslingsopphold gjennom Erasmus+. Det er muligheter for å ta et helt semester ved en av våre samarbeidende utdanningsinstitusjoner i utlandet.

Hva blir jeg kvalifisert til?

Sykepleiere er en etterspurt arbeidsressurs med bred og allsidig kompetanse. Dette gir mulighet for arbeid innen et vidt spekter av helsetjenesten. Tradisjonelt har sykepleiere arbeidet innen ulike deler av kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten, innen ulike nivå.

Bachelorutdanningen i sykepleie legger grunnlag for videre studier på masternivå og en rekke videreutdanninger. I tillegg åpner det for videre studier, eksempelvis på Phd-nivå.

Hvorfor velge sykepleie ved VID?

  • Lang tradisjon for sykepleieutdanning (samlet mer enn 300 år)
  • En høgskole med klare visjoner og ambisjoner
  • Dyktige lærere som engasjerer seg i studentene
  • Dokumenterte resultater for godt studiemiljø
  • Fleksibel læring med mulighet for å velge mellom valgemner
  • Profilemne som fokuserer på etikk, livssynskompetanse og kommunikasjon
  • Gode praksisplasser
  • Gode muligheter for internasjonal utveksling
For kontakt eller mer informasjon om Sykepleie - Bachelor, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse. 

Det er mulig å søke med realkompetanse. Se VIDs realkompetansekrav.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Kostnader

Heltid, Bergen

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/Studentråd: Kr 320
Studieavgift: Kr 5600
Totalt per semester: Kr 6490

Heltid, Oslo

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/Studentråd: Kr 320
Studieavgift: Kr 5600
Totalt per semester: Kr 6380

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Sykepleie - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Studiested

Studentene setter karakterer

Gjennomsnittsrangering: 4

Basert på 1 omtaler

Fornøyd student
(4)
Jeg vil anbefale sykepleierutdanning ved Diakonhjemmet Høgskole. Skolen holder en høy faglig standard og stiller høye krav til deg som student, til de ansatte og praksisplasser. Det er et godt miljøe og en får lett venner. Det er selvsagt områder skolen kan bli bedre på, men alt i alt er dette en veldig god skole.
Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Sykepleie - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER
Vurdering
(4,0)
Basert på 1 omtaler
"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer
Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer
"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer
"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer