Bachelor i Sykepleie - Oslo/Sandvika

VID Sandvika
Sammendrag
Bachelor
Oslo, Sandvika
4 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Søknadsfrist: 15. april
Klasserom

Startdatoer
Oslo
Høst

Sandvika
Høst

Bachelor i Sykepleie - Oslo/Sandvika

Bachelor i sykepleie – Oslo/Sandvika

"Det jeg liker best med å studere sykepleie på VID er at du får veldig god kontakt med lærerne, god veiledning i dine eksamensforberedelser, du blir sett av dine medstudenter, og antall studenter er akkurat passe til at vi har et godt læringsmiljø."

sykepleiestudent Birgitte Holm, VID

Hva er sykepleie?

Sykepleie handler om mennesker og behandlingen av dem, basert på deres livshistorie, livserfaringer, ressurser, betydningsfulle relasjoner, verdier og opplevelse av det å være syk eller være i risiko for å bli syk. Faget baserer seg på ulike kunnskapsformer: Teoretiske kunnskaper, ferdigheter, faglig skjønn, og erfaringskunnskap.

Hva arbeider sykepleiere med?

Som sykepleier arbeider du med forebygging, omsorg, pleie, behandling og rehabilitering, i tett samarbeid med andre yrkesgrupper. Du kan arbeide på sykehus, i sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, i forebyggende helsearbeid, innenfor psykisk helse, bedriftshelsetjeneste, i ambulansetjeneste og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Hva lærer du?

Sykepleiefaget inkluderer kunnskap om psykologi, samfunnsfag, pedagogikk, kommunikasjon, anatomi, fysiologi og sykdomslære, livssyn, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder. Gjennom rollespill og simulering av pasientsituasjoner i høgskolens ferdighetssenter vil du trene på praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samhandling. I praksisstudier vil du lære å anvende teoretisk og praktisk kunnskap i direkte møte med pasienter.

Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og mestre sykdom og lidelse er grunnleggende i sykepleien.

Undervisning og praksis

Selve undervisningen i utdanningen foregår i Oslo, mens praksisen gjennomføres i Bærum/Sandvika. Omtrent halvparten av utdanningen er praksisstudier, eksempelvis i sykehjem, i hjemmebaserte tjenester og på sykehus. 

Mange av våre studenter velger også et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel en praksisperiode i 2. eller 3. studieår, eller et 3 måneders utvekslingsopphold gjennom Erasmus+. Det er muligheter for å ta et helt semester ved en av våre samarbeidende utdanningsinstitusjoner i utlandet.

Hva blir jeg kvalifisert til?

Sykepleiere er en etterspurt arbeidsressurs med bred og allsidig kompetanse. Dette gir mulighet for arbeid innen et vidt spekter av helsetjenesten. Tradisjonelt har sykepleiere arbeidet innen ulike deler av kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten, innen ulike nivå.

Bachelorutdanningen i sykepleie legger grunnlag for videre studier på masternivå og en rekke videreutdanninger. I tillegg åpner det for videre studier, eksempelvis på Phd-nivå.

Hvorfor velge sykepleie ved VID?

 • Lang tradisjon for sykepleieutdanning (samlet mer enn 300 år)
 • En høgskole med klare visjoner og ambisjoner
 • Dyktige lærere som engasjerer seg i studentene
 • Dokumenterte resultater for godt studiemiljø
 • Fleksibel læring med mulighet for å velge mellom valgemner
 • Profilemne som fokuserer på etikk, livssynskompetanse og kommunikasjon
 • Gode praksisplasser
 • Gode muligheter for internasjonal utveksling
For kontakt eller mer informasjon om Bachelor i Sykepleie - Oslo/Sandvika, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse.
 • Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år.
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer)
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Når du har fått opptak til studiet, kreves det:

 • Politiattest
 • MRSA- og tuberkuloseundersøkelse

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad, 180 studiepoeng.

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Bachelor i Sykepleie - Oslo/Sandvika.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til VID Sandvika

VID Sandvika

Otto Sverdrups Plass 4
1337 Sandvika

Tlf: +47 990 90 005


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Bachelor i Sykepleie - Oslo/Sandvika:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!