Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Sykepleie - Bachelor

VID Bergen
Sammendrag
Heltid/deltid
Bergen
3 år (heltid) eller 4 år (deltid)
Bachelor
Oppstart: Høst - Bergen
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Sykepleie - Bachelor

bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie – VID Bergen

Sykepleie er et praktisk yrke og en akademisk disiplin. Som sykepleier arbeider du med mennesker i alle aldersgrupper, friske og syke. I VID kan du studere sykepleie på heltid i Oslo og Bergen, eller gå et deltidsløp i Helgeland eller Sandvika.

Hva er sykepleie?

Sykepleie er å hjelpe mennesket til å ivareta sine grunnleggende behov. Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og mestre sykdom og lidelse er derfor grunnleggende i sykepleien. Sykepleieren forholder seg til mennesker ut fra deres livshistorie, livserfaringer, ressurser, betydningsfulle relasjoner, verdier og opplevelse av det å være syk eller være i risiko for å bli syk. Faget baserer seg på ulike kunnskapsformer: Teoretiske kunnskaper, ferdigheter, faglig skjønn, og erfaringskunnskap.

Hvordan og hvor arbeider en sykepleier?

Som sykepleier arbeider du med forebygging, omsorg, pleie, behandling og rehabilitering, i tett samarbeid med andre yrkesgrupper. Du kan arbeide på sykehus, i sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, i forebyggende helsearbeid, innenfor psykisk helse, bedriftshelsetjeneste, i ambulansetjeneste og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Hva lærer du?

Sykepleiefaget inkluderer kunnskap fra psykologi, samfunnsfag, pedagogikk, kommunikasjon, anatomi, fysiologi og sykdomslære, livssyn, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder. Gjennom rollespill og simulering av pasientsituasjoner i høgskolens ferdighetssenter vil du trene på praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samhandling. I praksisstudier vil du lære å anvende teoretisk og praktisk kunnskap i direkte møte med pasienter.

Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og mestre sykdom og lidelse er grunnleggende i sykepleien.

praksisstudier – viktig del av utdanningen

Omtrent halvparten av utdanningen er praksisstudier eksempelvis i sykehjem, i hjemmebaserte tjenester og på sykehus. Mange av våre studenter velger også et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel en praksisperiode i 2. eller 3. studieår eller et 3 måneders utvekslingsopphold gjennom Erasmus+. Det er muligheter for å ta et helt semester ved en av våre samarbeidende utdanningsinstitusjoner i utlandet.

Hva blir jeg kvalifisert til?

Sykepleiere er en etterspurt arbeidsressurs med bred og allsidig kompetanse. Dette gir mulighet for arbeid innen et vidt spekter av helsetjenesten. Tradisjonelt har sykepleiere arbeidet innen ulike deler av kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten, innen ulike nivå.

Bachelorutdanningen i sykepleie legger grunnlag for videre studier på masternivå og en rekke videreutdanninger. I tillegg åpner det for videre studier, eksempelvis på Phd-nivå.

Hvorfor velge sykepleie ved VID?

  • Lang tradisjon for sykepleieutdanning (samlet mer enn 300 år)
  • En høgskole med klare visjoner og ambisjoner
  • Dyktige lærere som engasjerer seg i studentene
  • Dokumenterte resultater for godt studiemiljø
  • Fleksibel læring med mulighet for å velge mellom valgemner
  • Profilemne som fokuserer på etikk, livssynskompetanse og kommunikasjon
  • Gode praksisplasser
  • Gode muligheter for internasjonal utveksling
For kontakt eller mer informasjon om Sykepleie - Bachelor, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på VIDs opptakssider.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad. 180 studiepoeng.

Kostnader

Pris kan variere fra studiested til studiested. Kontakt VID for mer informasjon.

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Sykepleie - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Bergen

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Bergen

VID Bergen

Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien har blitt til VID Bergen. VID Bergen har som formål å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell til diakonal tjeneste i samfunnet både gjennom bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanninger. Høgskolen har rundt 300 studenter og 30 ansatte.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Bergen

Kontaktinformasjon til VID Bergen

VID Bergen

Vestlundveien 19
5145 Fyllingsdalen

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Sykepleie - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer