Vis studentum.no som: Mobil

Akuttmedisinsk sykepleie - Videreutdanning

VID Bergen
Sammendrag
Deltid
2 år
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Kontakt VID - Bergen
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Akuttmedisinsk sykepleie - Videreutdanning

Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie

Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie – VID Bergen

Dette studiet skal bidra til økt sykepleiekompetanse på ulike tjenestenivå i den akuttmedisinske kjeden, der pasientsikkerhet og brukermedvirkning står sentralt. Utdanningen kvalifiserer til arbeid ved legevakt, akuttmottak, ambulansetjeneste, hjemmesykepleie, kommunale ØH-senger, mottakssykehjem, kommunehelsetjenesten for øvrig, og sengeposter på sykehus.

Mål for akuttmedisinsk sykepleie

Studiet skal dyktiggjøre sykepleiere i møte med akutt/kritisk syke pasienter og bidra til bred kompetanse og forståelse for kompleksiteten i tjenestetilbudet som er nødvendig i et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader.

Emner i studiet

  • Akuttmedisinsk sykepleie – medisinske og naturvitenskapelige emner
  • Avansert akuttmedisinsk sykepleie – traumatologi og livstruende sykdom/skade
  • Organisering, yrkesutøvelse og tjenesteutvikling
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Lover og helsepolitikk
  • Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk

Arbeidsmåter

Studenten tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og faglig skjønn gjennom undervisning, praksisstudier, selvstudium, skriving av fagtekster, simuleringsøvelser og arbeid i studiegrupper.

Fagmiljø

Studiets fagmiljø består av fagpersoner med ulik type spisskompetanse fra høgskolen, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Behovet for utdanningen

Samhandlingsreformen og Forskrift for akuttmedisinske tjenester understreker viktigheten av høy faglig kompetanse på ulike tjenestenivå i møte med den akutt/kritisk syke pasienten. Behovet for spesialisert og avansert sykepleie på ulike tjenestesteder i spesialist- og kommunehelsetjenesten er økende.

For kontakt eller mer informasjon om Akuttmedisinsk sykepleie - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

  • Fullført bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet
  • Autorisasjon som sykepleier
  • Ett års relevant yrkespraksis (100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter fullført utdanning

For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/Studentråd: Kr 320
Studieavgift: Kr 17350
Totalt per semester: Kr 18240

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Akuttmedisinsk sykepleie - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Bergen

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Bergen

VID Bergen

Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien har blitt til VID Bergen. VID Bergen har som formål å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell til diakonal tjeneste i samfunnet både gjennom bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanninger. Høgskolen har rundt 300 studenter og 30 ansatte.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Bergen

Kontaktinformasjon til VID Bergen

VID Bergen

Vestlundveien 19
5145 Fyllingsdalen

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Akuttmedisinsk sykepleie - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer