Vis studentum.no som: Mobil

Helsesykepleie - Videreutdanning

VID Oslo
Sammendrag
Deltid
1 år
Videre- og etterutdanning
Oppstart: 31. august 2020 - Oslo
Søknadsfrist: 15. april 2020
Ja

Helsesykepleie - Videreutdanning

studenter på VID

Videreutdanning i helsesykepleie

En videreutdanning i helsesykepleie er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning innen helsesykepleiefaget.

Studiets relevans

Helsesykepleiers arbeidsområde i kommunehelsetjenesten er i hovedsak knyttet til helsestasjon og skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (HFU). Helsestasjonstilbudet når fram til nesten alle barn de første leveårene uavhengig av foreldrenes sosiale posisjon, og medvirker til utjevning av sosial ulikhet på helseområdet. En velfungerende skolehelsetjeneste som bidrar til å fremme god psykisk og fysisk helse hos barn og unge er viktig i et folkehelseperspektiv.

HFU er med sine gratis helsetjenester til ungdom mellom 13 og 25 år et viktig tilbud i en sårbar alder med mange fysiske og psykiske endringer.

Kompetanse og kvalifikasjoner

En videreutdanning til helsesykepleier skal bidra til at kandidaten har en dypere forståelse av utfordringer i folkehelsearbeidet generelt, og helsestasjons-og skolehelsetjenesten spesielt og hvordan disse kan ivaretas. Studiet skal videre kvalifisere til stillinger som helsesykepleier i kommunen.

Overordnet læringsutbytte:

Sykepleiere med videreutdanning i helsesykepleie har inngående kunnskap og forståelse for barn, unge og familiers situasjon. De har avansert kompetanse i å vurdere helsebehov og kan ta ansvar for å planlegge, utøve og evaluere helsestasjons-og skolehelsetjenesten. Videre skal de kunne arbeide tverrfaglig og kunnskapsbasert for å sikre best mulig ivaretakelse og oppfølging av brukere.

Praksis

Ti uker av studiet (4 vårsemestret + 6 høstsemesteret) er praksis i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. VID vitenskapelige høyskole tilstreber å få praksisplasser i nærheten av der helsesykepleierstudentene bor, men det varierer hvor mange praksisplasser vi får i hvert fylke (utenfor østlandsområdet) fra år til år. Studentene må derfor være fleksible. Du kan ikke regne med å få praksisplass på hjemstedet ditt. Det kan bli nødvendig med pendling eller leie av hybel i praksisperiodene. Utgifter i forbindelse med reise/boutgifter refunderes ikke for studenter ved helsesykepleierutdanningen.

Påbygg til mastergrad

Videreutdanningen kan inngå som første del av master i klinisk sykepleie som har oppstart fra høsten 2020.

For kontakt eller mer informasjon om Helsesykepleie - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Norsk autorisasjon i sykepleie, karakterkrav C og minst ett års praksis som sykepleier.

Søker må være kvalifisert iht opptakskravene innen søknadsfrist 15. april. Søknadsfristen er absolutt. Det er derfor viktig at du laster opp all dokumentasjon innen denne fristen. Dokumentasjon som er lastet opp senere enn 15. april blir ikke tatt hensyn til.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning (60 studiepoeng).

Kostnader

Semesteravgift: kr 460

Kopiavgift: kr 320

Studieavgift: kr 17600

Totalt per semester: kr 18380

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helsesykepleie - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helsesykepleie - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer
Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer
"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer
"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer