Vis studentum.no som: Mobil

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole 

Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Sandnes, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen og Misjonshøgskolen i Stavanger har fusjonert til VID vitenskapelige høgskole.

VID vitenskapelige høgskole har ca 350 ansatte og 3500 studenter og er en av landets største private høgskoler. Høgskolen tilbyr studier på følgende studiesteder:

 Bergen
 Oslo
 Sandnes
 Stavanger


Studietilbud ved VID vitenskapelige høgskole 

VID tilbyr bachelor-, master- og ph.d.-studier innen sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi, i tillegg til en rekke relaterte videreutdanninger. 

VID driver også forskning, og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.


For kontakt eller mer informasjon om VID vitenskapelige høgskole, vennligst fyll inn en interessemelding.

Utdanninger

VID Bergen
Bachelor Sted
Sykepleier - Bachelor Flere studiesteder (2)
Videre- og etterutdanning
Akuttmedisinsk sykepleie - Videreutdanning Bergen
Avansert gerontologi - Videreutdanning Bergen
Kreftsykepleie - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Mindfulness - Videreutdanning Bergen
Palliativ sykepleie - Videreutdanning Bergen
Veiledning - Videreutdanning Bergen
VID Oslo
Bachelor
Sosialt arbeid - Bachelor Oslo
Sykepleie - Bachelor Flere studiesteder (2)
Master, 2 år
Diakoni - Master Oslo
Diakoni og kristent sosialt arbeid - Master Oslo
Familieterapi og systemisk praksis - Master Oslo
Sosialt arbeid - Master Oslo
Sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv (Helsesøster) - Master Oslo
Tjenesteutvikling til eldre - Master Oslo
Verdibasert ledelse - Master Oslo
Videre- og etterutdanning
Familieterapi og systemisk praksis - Videreutdanning Oslo
Konfliktarbeid og mekling - Videreutdanning Oslo
Kreftsykepleie - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger - Videreutdanning Oslo
Livsstyrketrening - Videreutdanning Oslo
Psykisk helsearbeid - Videreutdanning Oslo
Psykososialt arbeid med barn og unge - Videreutdanning Oslo
Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og familier - Videreutdanning Oslo
Rus- og avhengighetsproblematikk - Videreutdanning Oslo
Samarbeidende praksis i terapi - Videreutdanning Oslo
Sykepleie til pasienter med nyresykdom - Videreutdanning Oslo
Veiledning for studentveiledere - Videreutdanning Oslo
VID Sandnes
Bachelor
Ergoterapi - Bachelor Sandnes
Vernepleie - Bachelor Sandnes
Master, 2 år
Medborgerskap og samhandling - Master Sandnes
Videre- og etterutdanning
Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming - Videreutdanning Sandnes
Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser - Videreutdanning Sandnes
Sosial kompetanse - Videreutdanning Sandnes
VID Stavanger
Årsstudium
Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid - Årsstudium Stavanger
Kristendom, religion, livssyn og etikk - Årsstudium Stavanger
Samfunnsfag - Årsstudium Stavanger
Trosopplæring - Årsstudium Nettstudier
Bachelor
Samfunnsfag - Bachelor Stavanger
Teologi - Bachelor Stavanger
Master, 2 år
Interkulturelt arbeid - Master Stavanger
Praktisk teologi - Master Stavanger
Teologi - Master Stavanger
Profesjonsstudium
Teologi - Profesjonsstudium Stavanger
  • = Studentreportasje finnes
  • = Videopresentasjon finnes

Kontakt skolen

VID vitenskapelige høgskole

Postboks 184 Vinderen
0319 Oslo

Tlf: +47 990 90 005
www.vid.no

Videopresentasjon

           

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om VID vitenskapelige høgskole.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt