Vis studentum.no som: Mobil

Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid

VID Oslo
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
0,5 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Vår
Søknadsfrist: 8. januar
Klasserom

Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid

Videreutdanning i veiledning for studentveiledere

Videreutdanning i veiledning for studentveiledere

Studenter i bachelorstudiet i sosialt arbeid har ekstern veiledet praksis som en viktig del av sin utdanning. VID vitenskapelige høgskole har behov for kompetente veiledere som kan møte den enkelte students læringsbehov, og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Høgskolen tilbyr derfor en 15 studiepoengsutdanning for studentveiledere.

Studiet innfrir Fellesorganisasjonens (FO) krav til 40 timer veiledningsteori og veiledningsmetodikk, som er et ledd i det å bli godkjent veileder gjennom FO. Kunnskaper og ferdigheter fra dette studiet kan også overføres til annen type faglig veiledning.

Det er en forutsetning at veileder har student i praksis for å komme inn på studiet.

Arbeidsformer

Videreutdanningen følger et opplegg som består av tre samlinger, samtidig som du har student i praksis. Studiet har skriftlige og muntlige arbeidskrav ved siden av pensum. Vurderingsformen er hjemmeeksamen.

Emner i studiet: Veiledning, metode og etikk for studentveiledere.

For kontakt eller mer informasjon om Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav

Minst 3-årig bachelorgrad i sosialt arbeid. Annen relevant utdanning sammen med relevant praksis vil kunne bli vurdert.

Forutsetter veiledning

Søker eller søkers arbeidssted må ha praksisstudent fra VID vitenskapelige høgskole og søker må være involvert i studentveiledning for å være kvalifisert til opptak.

Realkompetanse

I særlige tilfeller kan opptak foretas på grunnlag av realkompetanse. Se VIDs realkompetansekrav.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning (15 studiepoeng)

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Hvorfor velge VID Oslo?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr rundt 50 studieprogram fordelt på studiesteder i Oslo, Stavanger, Bergen, Sandvika, Helgeland og Tromsø. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Studere sosialt arbeid

Barnevernsarbeider og student Karianne Flatland brenner for å hjelpe sårbare barn og vanskeligstilte familier, og var fast bestemt på å bli barnevernsarbeider. Studievalget falt på sosialt arbeid for å ha et bredere spekter å spille på.

Les mer