Vis studentum.no som: Mobil

Konfliktarbeid og mekling - Videreutdanning

VID Oslo
Sammendrag
Deltid
1 år
Videre- og etterutdanning
Oppstart: September - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Konfliktarbeid og mekling - Videreutdanning

Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling

Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling – VID Oslo

Denne videreutdanningen skal gi studentene nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å arbeide med konflikter og mekle i ulike sammenhenger.

Målgruppen for studiet vil primært være ansatte innen helse og sosialsektoren, barnevern, familievern, skole, ulike retts- og meklingsinstanser. Det vil også være relevant for andre som arbeider med konflikthåndtering og mekling som en del av sin arbeidshverdag.

Utdanningens mål

Studiet retter seg primært inn mot fagfolk som jobber med eller er interessert i mellommenneskelige konflikter. Målet med studiet er økt kompetanse i å forstå konflikter, hvordan de oppstår og hvordan de kan forebygges. Konflikthåndtering og mekling er viktige stikkord i utdanningen.

Utdanningens innhold

Innholdet i studiet er primært rettet mot mellommenneskelige konflikter i familier, nærmiljø, eller konflikter i møte med det offentlige tjenestetilbudet. Konflikter vil bli forstått både individuelt, relasjonelt, kulturelt og på samfunnsnivå.

Mennesker som opplever konflikter med høy intensitet og lang varighet har ofte kontakt med flere fagpersoner. Hvordan fagpersoner med ulik profesjon og organisasjonstilknytning forstår og håndterer konfliktene og hvordan de samarbeider med og om mennesker i konflikt vil ha stor betydning.

I konfliktarbeid vil en i stor grad bruke seg selv som verktøy. Egne holdninger, verdier og forforståelse er dermed noe som vil bli vektlagt i studiet, ved at studiet legger opp til praktisk ferdighetstrening og veiledning.

Studiet tar også for seg et bredt teoretisk rammeverk for å forstå, håndtere og mekle i konflikter. En oversikt over teori og relevant forskning vil være en sentral del av studiet.

Emner

  • Kunnskapsgrunnlag – hva er konflikt og hvordan forstå konflikter
  • Arbeid med konflikter: mekling og arbeid med ulike typer konflikter
For kontakt eller mer informasjon om Konfliktarbeid og mekling - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Minimum bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse. Søkere som ikke tilfredsstiller minimumskravet til utdanning, kan søke opptak etter VIDs realkompetansekriterier.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning (30 studiepoeng)

Kostnader

Deltid

Semesteravgift: 460 kr
Kopiavgift/Studentråd: 320 kr
Studieavgift: 14 370 kr
Totalt per semester: 15 150 kr

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Konfliktarbeid og mekling - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Konfliktarbeid og mekling - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer
Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer
"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer
"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer