Vis studentum.no som: Mobil

Relasjonskompetanse i barnevernet - Videreutdanning

VID Oslo
Sammendrag
Deltid
1 år
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Oslo
Søknadsfrist: 15. mai
Ja

Relasjonskompetanse i barnevernet - Videreutdanning

videreutdanning i barnevern

Videreutdanning i relasjonskompetanse i barnevernet

Har du stått i utfordrende situasjoner hvor du er usikker på hvordan ivareta barn og familier på en god måte, hvor du synes det er krevende å lytte og være åpen for det som fortelles eller hvor du mangler kunnskap om hvordan legge til rette for at barn kan medvirke?

Denne videreutdanningen har som mål å styrke din kompetanse og kunnskap om relasjoner og samarbeid i barnevernet. Videreutdanningen er primært rettet mot ansatte i det kommunale barnevernet.

Utdanningen er samlingsbasert med tre samlinger á tre dager per semester. Emne 1 går høst-semester og emne 2 går vår-semester. En av samlingene vil foregå på hotell. Utdanningen er på masternivå og vil kunne inngå som del av master i sosialt arbeid ved Fakultet for sosialfag.

Emner

  • Kunnskapsgrunnlag om relasjoner og samarbeid i barnevernet
  • Utfordrende relasjoner og samarbeid i barnevernet

Utdanningens mål

Videreutdanningen skal bidra til å styrke barnevernsansattes relasjonskompetanse og samarbeid med barn og familier i barnevernet slik at barn og familier får den hjelp og bistand de har behov for. Det innebærer at det fokuseres på hvordan barn og foreldre, relasjoner og samarbeid forstås og konstrueres.

Studentene skal gjennom utdanningen styrke sin kompetanse til å systematisk og kritisk vurdere og videreutvikle egne ferdigheter, sin forståelse og handlingsmuligheter. Målet er at de skal kunne vurdere og anvende ulike perspektiv, teorier og kunnskapsbaserte metoder som fremmer brukeres medvirkning, innflytelse og styring av eget liv.

Utdanningens innhold

Videreutdanningen vil ha et særlig fokus på ferdighetstrening og praktisk anvendelse av teori for å kunne bidra til at barnevernsansatte kan møte krevende situasjoner på en konstruktiv og profesjonell måte. Familier og barn står ofte i svært krevende og vanskelige situasjoner som kan være knyttet til voldsutøvelse, bruk av rusmidler, psykisk helseutfordringer, konflikter, ensomhet, sykdom, fattigdom og utenforskap.

I samarbeid med familier, barn og samarbeidspartnere vil den ansatte kunne oppleve situasjoner der hun eller han berøres og utfordres. I studiet vil studentene arbeide med å analysere ulike perspektiv, metoder og modeller. Videre vil de reflektere over egen rolle, ferdigheter, handlingsmuligheter og begrensninger for å styrke deres evne til kritisk refleksjon, etisk dømmekraft og bidra til nytenking innenfor barnevernets område.

Opptakskrav/Søknad

Videreutdanningen retter seg primært mot ansatte i det kommunale barnevernet, men kan også være aktuell for ansatte i andre deler av barnevernfeltet. De som er ansatte i den kommunale barneverntjenesten vil prioriteres ved opptak til studiet.

Opptakskrav er:

  • 3-årig bachelorutdanning eller tilsvarende
  • Arbeidstilknytning i barnevernet

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (30 studiepoeng)

Kostnader

Videreutdanningen inngår i Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning. Det er også mulig å søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om vikarutgifter, reise- og oppholdskostnader, litteraturkjøp og lignende.

Les mer hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettside for mer informasjon om ordningen. Merk at søknader om tilskudd behandles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og må søkes om via deres side.

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Relasjonskompetanse i barnevernet - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Relasjonskompetanse i barnevernet - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer
"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer
"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer