Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i Vernepleie

VID Sandvika
Sammendrag
Bachelor
Sandvika
4 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Bachelor i Vernepleie

Bachelor i vernepleie – VID Sandvika

Ønsker du å bidra til at mennesker får leve sine liv på egne premisser? Hovedoppgaven til en vernepleier er å bidra til at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser oppnår god livskvalitet og kan mestre hverdagslivet best mulig. Ved VID kan du studere vernepleie på heltid i Sandnes. Ønsker du å studere deltid kan du gjøre dette i både Sandnes, Bergen eller Sandvika.

Hva er vernepleie?

Som vernepleier er du utdannet for å gi tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser. Vernepleiere er utdannet innen miljøterapi, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid. Vernepleieren tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonssvikt og fremme økt livskvalitet.

Arbeidet til vernepleiere er ofte knyttet opp til personer med kognitive funksjonsnedsettelser, for eksempel personer med utviklingshemming eller aldersdemens, men vernepleieren jobber også med mennesker med fysisk funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser eller rusproblemer.

Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning og leder fram til offentlig godkjenning som vernepleier.

Hva lærer du?

Som vernepleierstudent vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Vernepleiere arbeider sammen med de som har behov for vernepleierens kompetanse for å gjøre hverdagen bedre. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøterapeutisk arbeid.

Bachelor i vernepleie fører fram til en bred helse- og sosialfaglig kompetanse. Studieprogrammets innhold og oppbygging har utgangspunkt i følgende fem kompetanseområder:

 1. Profesjon, etikk og samarbeid
 2. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 3. Helsefremming og helsehjelp
 4. Inkludering, deltakelse og rettigheter
 5. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

Studiet er lagt opp med varierte læringsformer, slik som forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og praksis.

PRAKSISSTUDIER – EN VIKTIG DEL AV UTDANNINGEN

Praksisstudiene utgjør en tredjedel av studiet, og er organisert gjennom tre praksisperioder med ulike tema. I praksisperioder har studentene arbeidssted på praksisplassen. Praksisplassene er i geografisk nærhet til studiestedet.Mange studenter velger også ta et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel i tredje praksisperiode.

EMNER I VERNEPLEIERUTDANNINGEN

Fagområdene i vernepleierutdanningen er integrert i 16 ulike emner. Et emne kan tilsvare 5, 10, 15 eller 20 studiepoeng.

 • Introduksjon til vernepleie
 • Miljøterapi, habilitering og rehabilitering
 • Deltakelse og hverdagsliv
 • Arbeidsprosesser i vernepleierfaglig arbeid
 • Utviklingshemming og hverdagsliv (P1)
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Folkehelse, helsefremming og helsehjelp
 • Helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering
 • Helsefaglig praksis (P2)
 • Psykisk helse
 • Miljøterapi, livskvalitet og gode livsmiljø
 • Medborgerskap, deltakelse og tilhørighet
 • Innovasjon og fagutvikling
 • Vitenskapsteori, forskningsmetode og prosjektskisse til bacheloroppgaven
 • Bacheloroppgave
 • Fagutvikling og kunnskapsbasert praksis (P3)
For kontakt eller mer informasjon om Bachelor i Vernepleie, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

HVA BLIR JEG KVALIFISERT TIL?

Vernepleiere er en etterspurt yrkesgruppe med bred og allsidig kompetanse. Vernepleieren arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren.

Bachelorutdanningen i vernepleie legger grunnlag for videre studier på masternivå og en rekke videreutdanninger. I tillegg åpner det for videre studier, eksempelvis på Phd-nivå.

Opptakskrav/Søknad

 • Generell studiekompetanse.
 • Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad, 180 studiepoeng. 

Autorisasjon som vernepleier.

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Bachelor i Vernepleie.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Sandvika

VID Sandvika

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring.

VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr omtrent 50 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Om VID vitenskapelige høgskole

Samlet har VID Bergen cirka 500 sykepleierstudenter på bachelornivå og 350 studenter ved sine videreutdanninger. Vi utdanner studenter innen helseomsorg, blant annet sykepleiere sosionomer, og vernepleiere. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Sandvika

Studiested Sandvika befinner seg i Kunnskapssenteret som ligger midt i hjertet av Sandvika og rundt 50 meter fra Sandvika togstasjon og bussterminal. Studiested Sandvika hører til under VID Oslo.

Vis alle utdanninger fra VID Sandvika

Kontaktinformasjon til VID Sandvika

VID Sandvika

Otto Sverdrups Plass 4
1337 Sandvika

Tlf: +47 990 90 005

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Bachelor i Vernepleie:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!