Vis studentum.no som: Mobil

Helsefremmende tjenester til eldre

VID Oslo
Sammendrag
Master
Oslo
4 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Søknadsfrist: 20. april
Nettbasert med samlinger

Helsefremmende tjenester til eldre

Master i helsefremmende tjenester til eldre

Studiets fagområde er helsetjenester, og kjerneområdene er helsefremming, innovasjon og utvikling av tjenester til eldre, samt sammenhengende tjenester. Masterstudiet er tverrfaglig og relaterer seg derfor til et bredt fag- og forskningsfelt.

Om utdanningen

Det tverrfaglige masterprogrammet i helsefremmende tjenester til eldre svarer på aktuelle samfunnsutfordringene. Studieprogrammet vil bidra til å øke handlingskompetansen hos helse- og sosialfaglig personell.

Målet er at dagens og fremtidens helsetjenester til eldre med helseutfordringer, og i særskilt grad eldre med demens og psykiske lidelser, kan utøves på en god og nytenkende måte.

Gjennom studiet har du som student mulighet til å tilegne deg avansert kunnskap og ferdigheter som er relevant for tverrfaglig praksis og for samhandling med ulike aktører i feltet. Studiet fremmer fagetisk refleksjon som du vil kunne dra nytte av i egen tjenesteutøvelse.

Studiemodell

Masterprogrammet bygger på en 1+1-modell hvor første del er utviklet tilsvarende en videreutdanningsdel. Relevante andre emner og/eller videreutdanninger kan etter søknad gi fritak for inntil 60 studiepoeng. 

Alle emnene i 3. og 4. semester (2. studieår) er valgemner og kan med godkjenning erstattes av emner i relevante studieprogram ved VID, eller ved VID’s partnerinstitusjoner i utlandet.

Hvorfor velge studiet?

 • Fremtidsrettet, samfunnsrelevant og meningsfull utdanning
 • Praksisnær utdanning på høyere gradsnivå
 • Godt fag- og studiemiljø
 • Fleksible læringsformer og varierte pedagogiske metoder

For kontakt eller mer informasjon om Helsefremmende tjenester til eldre, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning (PhD). 

yrkesmuligheter

Studiet gir deg kompetanse og yrkesmuligheter i utvikling av helsetjenester til eldre.

Studiet kvalifiserer primært til:

 • Pasient- og brukerrettet arbeid og pasient- og brukerrettet fagutviklingsarbeid, særlig rettet mot personer med demens og/eller psykiske lidelser
 • Stillinger innenfor helsetjenester som krever kunnskap på høyere grads nivå og der utviklingsarbeid er del av stillingsbeskrivelsen
 • Faglige lederstillinger

Fullendt masterløp kvalifiserer også til:

 • Stillinger innenfor undervisning og forskning i helse- og sosialfag

Opptakskrav/Søknad

Fullført helse- og sosialfaglig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende internasjonal utdanning.

Søkere med annen utdanning av samme omfang kan tas opp etter individuell vurdering. Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad, 120 studiepoeng. 

Enkeltemner

Er du ikke klar for å ta en hel grad? Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram. Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.

Emner

 • MAELDRE5003 - Eldre med demens og psykiske lidelser - 10 studiepoeng. Vår 2023
 • MAELDRE6051 - Personsentrerte tilnærminger ved demens og psykiske lidelser - 10 studiepoeng. Høst 2023
 • MAELDRE6052 - Helsefremming gjennom velferdsteknologiske løsninger - 10 studiepoeng. Vår 2024

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Hvorfor velge VID Oslo?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helsefremmende tjenester til eldre.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr rundt 50 studieprogram fordelt på studiesteder i Oslo, Stavanger, Bergen, Sandvika, Helgeland og Tromsø. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helsefremmende tjenester til eldre:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Studere sosialt arbeid

Barnevernsarbeider og student Karianne Flatland brenner for å hjelpe sårbare barn og vanskeligstilte familier, og var fast bestemt på å bli barnevernsarbeider. Studievalget falt på sosialt arbeid for å ha et bredere spekter å spille på.

Les mer