Vis studentum.no som: Mobil

Sosialt arbeid - Bachelor

VID Oslo
Sammendrag
Heltid/deltid
3 år (heltid) eller 4 år (deltid)
Bachelor
Oppstart: August - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Sosialt arbeid - Bachelor

Bachelor i sosialt arbeid

Bachelor i sosialt arbeid – VID Oslo

Bachelor i sosialt arbeid er en utdanning for deg som ønsker å jobbe med mennesker. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med å forebygge, redusere og løse sosiale problemer.

Yrkestittelen er sosionom

De fleste sosionomer jobber i offentlig sektor og handler således på vegne av fellesskapet. Sosialt arbeid er forankret i menneskerettigheter og sosial rettferdighet.

Mål med studiet

Sosialt arbeid er både et teoretisk og praktisk fag. Vårt mål er å utdanne personer som kan imøtekomme behov for kunnskap innen sosialt arbeids fagområde og som evner til å integrere kunnskap, ferdigheter og verdier i utøvelsen av sosialt arbeid.

Hva lærer du?

Velger du å studere sosialt arbeid, vil du lære hvordan du kan bistå barn, ungdom, voksne, grupper og lokalsamfunn for å bedre deres levekår og livskvalitet. I faget sosialt arbeid er brukermedvirkning, kommunikasjons- og relasjonsteori, marginalisering/diskriminering og tverrfaglig samarbeid sentrale temaer. Studiet inkluderer emner fra sosiologi, psykologi, etikk, jus, sosialpolitikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder.

"Studiene i sosialt arbeid er veldig spennende. Jeg gleder meg hver eneste dag til å gå på skolen."

– Stig Børre Høydal, student ved bachelor i sosialt arbeid

Hvordan lærer du?

Studiet bygger på en forståelse av læring som en aktiv prosess som utfolder seg i samhandling med andre mennesker. Studiet har derfor varierte undervisnings- og læringsformer med fokus på egenaktivitet og deltakelse for å styrke læringsprosessen. Praksis og feltarbeid utgjør omkring en fjerdedel av studiet. I praksisperioden får du mulighet til å omsette teoretisk kunnskap i praktisk handling.

Hvor jobber sosionomer?

Sosionomer jobber blant annet i kommunale helse-, sosial- og omsorgstjenester, NAV, barneverntjeneste, sykehus, psykisk helsearbeid for barn og voksne, rusbehandling, skole, familievern, kriminalomsorg, med flyktninger og innvandrere og i frivillige organisasjoner. I tillegg til direkte arbeid med mennesker jobber sosionomer med politisk påvirkning, forskning, undervisning, administrasjon og ledelse.

For kontakt eller mer informasjon om Sosialt arbeid - Bachelor, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Mange sosionomer tar videreutdanning og spesialiserer seg innenfor sitt arbeidsfelt. Stadig flere tar mastergrad i sosialt arbeid eller en tverrfaglig mastergrad. Det finnes en rekke videreutdanninger som er relevant for sosionomer og sosialt arbeid.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Les mer om VIDs realkompetansevilkår her.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Kostnader

Heltid

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/Studentråd: Kr 320
Studieavgift: Kr 5600
Totalt per semester: Kr 6380

Deltid

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/Studentråd: Kr 320
Studieavgift: Kr 6100
Totalt per semester: Kr 6880

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

   

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Sosialt arbeid - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Sosialt arbeid - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer
"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer
Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer
"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer