Fagskole

Aktiv omsorg for personer med demens

Fagskolen Diakonova, i Oslo (+4 studiesteder)
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Aktiv omsorg for personer med demens

Studer Aktiv omsorg for personer med demens

Ønsker du å bidra til at andre mennesker får en enklere og bedre hverdag? Aldring er en naturlig del av livet, men for personer som lider av demens, kan hverdagen være utfordrende og forvirrende. Å gi omsorg og støtte til eldre med demens er ikke bare en nødvendighet, det er også en verdifull tjeneste som kan utgjøre en betydelig forskjell i livet til disse personene. 

Om utdanningen

Utdanningen gir en innføring i aldersvennlige samfunn og eldre personers samfunnsdeltakelse og medvirkning i planlegging og beslutninger som angår deres hverdagsliv. Studentene lærer om aldring, helse og helsesvikt hos personer med demens. De skal utvikle en helhetlig forståelse i hva demens er og betyr, og skal kunne forstå forskjellen mellom demens og kognitive, mentale og/eller psykiske problemer som skyldes annen sykdom eller lidelse.

Studentene skal utvikle kunnskap og ferdigheter i å observere, vurdere og imøtekomme ulike pleie- og omsorgsbehov. Viktigheten av kulturell tilhørighet, livssyn og det å bevare håp, tro, mening og mestring i eldre år blir belyst. Relasjonell omsorg, bruk av makt, kommunikasjon og samhandling står sentralt i utdanningen. Studentene får erfaring i å møte personer med demens på en etisk god måte, samhandle med dem, og hjelpe dem med å øke aktivitetsnivået slik at de opplever mening og får en bedre helse.  

Studenten skal også utvikle kunnskap og ferdigheter i å gi lindrende omsorg etter hvert som sykdommen forverrer seg og personen går inn i livets siste fase og slutt.

Undervisnings- og arbeidsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Simulering
 • Ferdighetstrening
 • Veiledning
 • Praksisstudier
 • Obligatoriske læringsaktiviteter
 • Selvstudium

Studiet inkluderer en praksisperiode på 8 uker. Denne kan gjennomføres som et prosjekt på egen arbeidsplass.

For kontakt eller mer informasjon om Aktiv omsorg for personer med demens, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Etter endt utdanning vil du inneha oppdatert og spesialisert kompetanse som kan bidra til at du får andre arbeids- og ansvarsoppgaver.

Nye ansvarsområder kan for eksempel være organisering, planlegging, iverksetting og oppfølging av individuelt tilpassede tiltak og aktiviteter for  personer med demens.

Du vil kunne få en mer interessant arbeidshverdag, og du blir en attraktiv arbeidstaker i eldreomsorgen på geriatrisk avdeling i sykehus, i hjemmebaserte tjenester, på bo- og behandlingssenter i sykehjem, ved helsehus og i omsorgsboliger.

Du vil også kunne få mulighet til å delta i opplæring og veiledning av ansatte ved ulike helseinstitusjoner som nevnt ovenfor.  Utdanningen inneholder et grunnleggende kurs i legemiddelhåndtering.

Opptakskrav/Søknad

Her kan du lese om opptakskravene til studiet Aktiv omsorg for personer med demens

Utdanningen retter seg mot fagarbeidere i helsetjenesten som ønsker kompetanseheving og fordypning innenfor Aktiv omsorg for personer med demens.

Opptak til utdanningen skjer på grunnlag av fullført og bestått videregående opplæring innen helsefag med:

 • fagbrev i helsearbeiderfaget
 • fagbrev i omsorgsarbeiderfaget 
 • fagbrev i aktivitørfaget
 • fagbrev i ambulansearbeiderfaget
 • vitnemål som hjelpepleier (1963-2006)
 • vitnemål som aktivitør (1974-1995)

Du kan også søke på grunnlag av Realkompetanse.

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Aktiv omsorg for personer med demens.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.
Fagskolen Diakonova
Oslo

En fremtidsrettet fagskole med studietilbud innenfor helse- og omsorgsfag

Ønsker du å ta en ettertraktet fagskoleutdanning innenfor helse og omsorg? Fagskolen Diakonova har studietilbud som svarer på samfunnets behov og gir deg sterk kompetanse i arbeidslivet.  Fagskolen Diakonova har en diakonal, verdibasert og inkluderende profil. Fagskolen Diakonova skal tilby...

Les mer og vis alle utdanninger ved Fagskolen Diakonova

Highlights