Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Fagskole

Demens og alderspsykiatri

Fagskolen Innlandet, i Kongsvinger (+2 studiesteder)
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Demens og alderspsykiatri

alderspsykiatri - utdanning

Demens og alderspsykiatri

Forekomsten av demens øker i Norge, det gjør også behovet for å gi individuelt tilpasset pleie og omsorg både til de som rammes og til pårørende. Utdanningen vil gi deg kompetanse som er sterkt etterspurt i mange deler av helsevesenet.

Blant folk over 90 år i Norge har hele 35 prosent demens. Funksjonsevnen nedsettes kraftig, noen utvikler også personlighetsforandringer. Andre psykiske lidelser blant eldre må også håndteres i lys av aldring. Studiet skal gjøre deg i stand til å møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie.

Hva lærer du?

Du får innsikt i hvordan helsetjenesten er organisert og hvilke lover og regler som gjelder. Kunnskap om gode kommunikasjons- og veiledningsteknikker, relasjonskompetanse, samhandling og forebyggende arbeid er også vektlagt. Studiet er bygd opp med klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass eller som tradisjonell utplassering et annet sted.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
 2. Naturlig aldring og alderdommens utfordringer
 3. Demens og psykiatriske lidelser hos eldre
 4. Organisering, system og ledelse
 5. Praksis
 6. Hovedprosjekt
For kontakt eller mer informasjon om Demens og alderspsykiatri, vennligst fyll inn en interessemelding.

Kommende startdatoer

Velg mellom 3 startdatoer

Høst

 • Klasserom
 • Hamar
 • Søknadsfrist: 15. april

Høst

 • Klasserom
 • Kongsvinger
 • Søknadsfrist: 15. april

Høst

 • Klasserom
 • Otta
 • Søknadsfrist: 15. april

Videre studier/jobbmuligheter

Utdanningen gir deg kompetanse som er etterspurt innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssenter, sykehjem, dagsenter, omsorgsboliger og andre institusjoner. Psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester har også behov for slik kompetanse. Uansett arbeidssted vil økte kunnskaper gi deg en mer interessant arbeidshverdag der du mestrer krevende oppgaver på en bedre måte og blir en viktig ressurs både for brukere og kolleger.

Opptakskrav/Søknad

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Aktivitørfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Portørfaget

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng)

Hvorfor velge Fagskolen Innlandet?

Tett på arbeidslivet

Nettbasert med 

samlinger på plass

Behov på arbeidsmarkedet

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Demens og alderspsykiatri.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.
Fagskolen Innlandet
Teknologiveien 12
2815 Gjøvik

Fagskolen Innlandet

Svært mange norske bedrifter trenger økt kompetanse innen en rekke ulike yrkesfag. Aldri har det vært en så stor etterspørsel etter fagskoleutdannede. Det er her Fagskolen Innlandet kommer inn. Vi tilbyr høyere yrkesfaglige utdanninger for å dekke det etterspurte kompetansebehovet!...

Les mer og vis alle utdanninger ved Fagskolen Innlandet

Highlights