Vis studentum.no som: Mobil

Demens og alderspsykiatri

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Demens og alderspsykiatri

Dette studiet retter seg mot høyskoleutdannede profesjonsgrupper som arbeider innen alderspsykiatri og demensomsorgen i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Dette lærer du hos oss

Studiet inneholder følgende temaer:

1. Identifisering og vurdering av behov hos personer med demens og psykiske lidelser

 • Biologisk aldring
 • Demenssykdommer og alderspsykiatriske lidelser: utredning, symptomer og behandling
 • Delirium
 • Medikamentelle utfordringer: multimorbiditet og polyfarmasi
 • Vurdering av fysisk, psykisk og sosialt funksjonsnivå hos personer med demens
 • Kartleggingsverktøy i diagnostisering og utredning av tiltak: systematisk observasjon og kritisk bruk av veiledende og standardiserte skjemaer og instrumenter

2. Livsløp og helse hos personer med demens og psykiske lidelser

 • Livsløpets betydning for aldring og alderdom
 • Demenssyndromet
 • Ulike grupper med demens
  • Yngre personer med demens
  • Demens og utviklingshemming
 • Sosiale konsekvenser av demenssykdom og alderspsykiatriske utfordringer
 • Pasientperspektivet: Å leve med demenssykdommer og alderspsykiatriske lidelser
 • Pårørendeperspektivet: Å være nærstående til en person med demens og/eller alderspsykiatriske lidelser
 • Lindring og verdig avslutning av livet for personer med demens

3. Personsentrert omsorg

 • Personsentret omsorg; relasjoner og verdier
 • Kommunikasjon og samhandling med personer med demens
 • Faglig, etisk og juridisk grunnlag for å forstå og møte personer med alderpsykiatriske utfordringer 
 • Etiske dilemmaer knyttet til utredning, behandling og omsorg for personer med demens
 • Rettssikkerhet for personer med demens - bruk av tvang: Autonomi og samtykkekompetanse
 • Palliasjon, smerter og smertekartlegging
 • Miljøterapeutiske prinsipper: Tilrettelegging av fysisk og psykososialt miljø inne og ute 
 • Miljøbehandlingsmetoder; bruk av sansehager, reminisens, taktil berøring og fysisk tilrettelegging av miljøet

4. Helsepolitiske mål, rammebetingelser og organisering av demensomsorgen

 • Nasjonale føringer og krav innen demensomsorgen
 • Kunnskapsfronten innen demens; forskning og tjenesteutvikling
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Tilrettelegging av tjenester for personer med demens og deres pårørende
 • Etiske, juridiske og økonomiske aspekter ved organisering av demensomsorgen
 • Samarbeid og samhandlingsformer mellom ulike tjenestenivå og profesjoner
 • Organisering av demensomsorgen;
  • Tilrettelagte tilbud og boformer
  • Hjemmebaserte og institusjonsbaserte tilbud
  • Ivaretakelse av og samarbeid med pårørende
  • Bruk av velferdsteknologi for bedre omsorg; muligheter og begrensinger

Hva slags jobb får du?

Utdanningen kvalifiserer for tilsettinger i stillinger som demenskoordinatorer og faglige lederstillinger i demensomsorgen.

Slik er studiet

Videreutdanningen er tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium bestående av ett emne som går over to semestre. Studiet er organisert i totalt åtte samlinger à tre dager. Hver undervisningsdag har en ramme på ca. seks timer. Alle samlingsdager har oppmøte fra kl. 09.00 - 15.00.

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha deltatt på minst 80 % av undervisningen, samt fått godkjent alle arbeidskravene. 

Mellom samlingene skal studentene arbeide med arbeidskrav som knyttes til den praktiske arbeidssituasjonen. Det leveres inn totalt 3 arbeidskrav. 

Studiet avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 uker. Besvarelsen vurderes med gradert karakter A-F.

 

 

 

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!