Vis studentum.no som: Mobil

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.


For kontakt eller mer informasjon om Universitetet i Sørøst-Norge, vennligst fyll inn en interessemelding.

Utdanninger

Forkurs Sted
Forkurs for ingeniørutdanning Flere studiesteder (2)
Forkurs i matematikk for kommende lærere Flere studiesteder (5)
Årsstudium
Bedriftsøkonomi - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Design i nye medier - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Design, redesign og saum av klede - Grunnstudium Rauland
Digital mediedesign - Årsstudium Notodden
Engelsk - Årsstudium
Folkekunst, tre – metall – tekstil 1 - Årsstudium Rauland
Folkekunst, tre – metall – tekstil 2 - Årsstudium Rauland
Folkemusikk 1 - Årsstudium Rauland
Folkemusikk 2 - Årsstudium Rauland
Forfatterstudium - Årsstudium
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning 1 - Årsstudium
Historie - Årsstudium Flere studiesteder (3)
Idéhistorie - Årsstudium Nettstudier
Idrett - Årsstudium
Informasjonsbehandling - Årsstudium Nettstudier
Instrumentmaking - Årsstudium Rauland
Internasjonal forståelse og samarbeid - Årsstudium Horten
IT og informasjonssystemer - Årsstudium
Kroppsøving og idrettsfag - Årsstudium Notodden
Kunst og design - Årsstudium Horten
Kunst og håndverk - Årsstudium Notodden
Ledelse - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Leire, Kunst og design 1 - Årsstudium Notodden
Leire, Kunst og design 2 - Årsstudium Notodden
Matematikk - Årsstudium Horten
Musikk - Årsstudium Horten
Natur og miljø - Årsstudium
Naturfag - Årsstudium Nettstudier
Norsk - Årsstudium Flere studiesteder (3)
Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
Norwegian Folk Music - Utvekslingskurs Rauland
Sosiologi - Årsstudium Horten
Spansk (nett- og samlingsbasert) - Årsstudium Nettstudier
Spesialpedagogikk - Årsstudium Notodden
Tegning og bilde - Årsstudium Notodden
Tekstil - Kunst og design 1 - Årsstudium Notodden
Tre med metall - Kunst, håndverk og design 1 - Årsstudium Notodden
Ungdomskunnskap - Årsstudium Horten
Bachelor
Barnehagelærer - Bachelor, Drammen Drammen
Barnehagelærer - Bachelor, Notodden Notodden
Barnehagelærer - Bachelor, Porsgrunn Porsgrunn
Barnehagelærer - Bachelor, Samlings- og nettbasert Flere studiesteder (2)
Barnehagelærer - Bachelor, Vestfold Horten
Barnevern - Bachelor Porsgrunn
Byggdesign, ingeniør - Bachelor Porsgrunn
Byggdesign, ingeniør (Y-VEIEN) - Bachelor Porsgrunn
Byggingeniør - Bachelor Porsgrunn
Dataingeniør - Bachelor Kongsberg
Eiendomsmegling - Bachelor
Elkraftteknikk, ingeniør - Bachelor Porsgrunn
Elkraftteknikk, ingeniør (Y-VEIEN) - Bachelor Porsgrunn
Ex.phil og ex.fac
Ex.phil, ex.fac og innføring i sosiologi Horten
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk - Bachelor Notodden
Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Notodden
Folkekunst, tre – metall – tekstil - Bachelor Rauland
Folkemusikk - Bachelor Rauland
Forretningsjus og økonomi - Bachelor Ringerike
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning - Bachelor
Historie - Bachelor Flere studiesteder (2)
Idrett, ernæring og helse - Bachelor Horten
Idrettsvitenskap - Bachelor
Informatikk - Bachelor
Informatikk og automatisering, ingeniør - Bachelor Porsgrunn
Informatikk og automatisering, ingeniør (Y-VEIEN) - Bachelor Porsgrunn
Innovasjon og entreprenørskap - Bachelor
Internasjonal markedsføring - Bachelor
IT og informasjonssystemer - Bachelor Flere studiesteder (3)
Jus - Bachelor Ringerike
Kjemiingeniør - Bachelor Porsgrunn
Kulturledelse - Bachelor
Lysdesign - Bachelor Kongsberg
Marinteknisk drift - Bachelor Horten
Markedsføringsledelse - Bachelor Ringerike
Maskiningeniør - Bachelor Flere studiesteder (3)
Maskinteknisk design - Bachelor Porsgrunn
Maskinteknisk design, Y-VEI - Bachelor Porsgrunn
Mikro- og nanosystemteknologi/elektronikk - Bachelor Horten
Natur- og miljøforvaltning - Bachelor
Natur, miljø og friluftsliv - Bachelor
Nautikk - Bachelor Horten
Optometri - Bachelor Kongsberg
Plan- og infrastruktur, ingeniør - Bachelor Porsgrunn
Plan- og infrastruktur, ingeniør Y-VEI - Bachelor Porsgrunn
Radiografi - Bachelor Drammen
Ren energi- og prosessteknologi - Bachelor Porsgrunn
Ren energi- og prosessteknologi, Y-VEI - Bachelor Porsgrunn
Skipsfart og logistikk - Bachelor Horten
Sosiologi - Bachelor Horten
Spesialpedagogikk - Bachelor Notodden
Språk og litteratur - Bachelor Flere studiesteder (2)
Statsvitenskap - Bachelor Drammen
Sykepleie - Bachelor Flere studiesteder (3)
Tresemesterordning (TRES), Ingeniørfag Flere studiesteder (3)
Vernepleie - Bachelor Porsgrunn
Visuell kommunikasjon - Bachelor Drammen
Visuelle kunstfag og design - Bachelor Notodden
Økonomi og ledelse/administrasjon - Bachelor Flere studiesteder (5)
Master, 2 år
Anestesisykepleie - Master Horten
Avansert klinisk allmennsykepleie - Master Flere studiesteder (2)
Design, kunst og håndverk - Master Flere studiesteder (2)
Electrical Power Engineering - Master Porsgrunn
Energy and Environmental Technology - Master Flere studiesteder (2)
Executive Master of Management - Master Drammen
Faglitterær skriving - Master Horten
Forebyggende arbeid med barn og unge - Master Porsgrunn
Helsefremmende arbeid - Master Horten
Industrial IT and Automation - Master Flere studiesteder (2)
Innovasjon og ledelse - Master Horten
Innovasjon og teknologiledelse - Master Kongsberg
Intensivsykepleie - Master Horten
Jordmorfag - Master Horten
Karriereveiledning - Master Drammen
Klinisk helsearbeid - Master Drammen
Kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag - Master
Kulturstudier - Master
Management Information Systems - Master Ringerike
Maritim ledelse - Master Horten
Master of Science in Computer Science Kongsberg
Menneskerettigheter og flerkulturalitet - Master Drammen
Mikro- og nanosystemteknologi - Master Horten
Natur-, helse- og miljøvern - Master
Nordic Master in Friluftsliv Studies
Norskdidaktikk - Master Horten
Optometri og synsvitenskap - Master Kongsberg
Pedagogikk - Master Flere studiesteder (3)
Process Technology - Master Flere studiesteder (2)
Regnskap og revisjon - Master Horten
Samfunn og helse - Master Flere studiesteder (3)
Samfunnsvitenskap - Master Horten
Smart Systems Integration - Master Horten
Synspedagogikk og synsrehabilitering - Master Kongsberg
Systems Engineering - Master Kongsberg
Tradisjonskunst - Master Rauland
Økonomi og ledelse - Master Ringerike
Økonomi og ledelse (Siviløkonom) - Master Ringerike
Master, 5 år
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Flere studiesteder (6)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 Flere studiesteder (5)
Lektorutdanning i historie - Master Horten
Lektorutdanning i norsk - Master Horten
Lektorutdanning i realfag - Master Kongsberg
Siviløkonom (5-årig) - Master Flere studiesteder (2)
Videre- og etterutdanning
Alternativ og supplerende kommunikasjon - Videreutdanning Horten
AutoCAD - Videreutdanning Nettstudier
Barnehagepedagogikk - Videreutdanning Horten
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere - Videreutdanning Notodden
Biomekanisk terapi, Sko, bevegelse og helse - Videreutdanning Drammen
Coaching og ledelse - Videreutdanning, Drammen Drammen
Coaching og ledelse - Videreutdanning, Porsgrunn Porsgrunn
Coaching og ledelse - Videreutdanning, Vestfold Horten
Demens og alderspsykiatri - Videreutdanning Drammen
Dermatologisk sykepleie - Videreutdanning Drammen
Engelsk årsenhet - grunnskoletrinnet 5-10 Drammen
Engelsk, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn - Videreutdanning Flere studiesteder (3)
Ernæring og helse – Videreutdanning Drammen
Folkehøgskolepedagogikk - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Geografiske informasjonssystemer - Videreutdanning
Geriatrisk vurderingskompetanse - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Glaukom i optometrisk praksis - Videreutdanning Kongsberg
Grunnleggende arbeidsrett - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Helseledelse - Videreutdanning Porsgrunn
Helsesykepleie - Videreutdanning Porsgrunn
Human Resource Management (HRM) - Videreutdanning Flere studiesteder (4)
Hygiene og smittevern - Videreutdanning Nettstudier
Innføring i Norsk folkemusikk - Grunnstudium Rauland
Intervensjonsradiografi - Videreutdanning Drammen
Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner - Videreutdanning Drammen
Kosmetisk dermatologisk sykepleie - Videreutdanning Drammen
Kreativ maskinstrikking 1 - Videreutdanning Rauland
Kreativ maskinstrikking 2 - Videreutdanning Rauland
Kreftsykepleie - Videreutdanning Horten
Kunst- og uttrykksmetoder i terapi - Videreutdanning Drammen
Ledelse, innovasjon og demokrati - Videreutdanning Drammen
Mat og helse 1 for grunnskoletrinn 1-7 og 5-10 Horten
Montessoripedagogikk - Videreutdanning Horten
Norsk 1 for trinn 5-10 - Videreutdanning Horten
Norsk 2 for trinn 1-7 - Videreutdanning Nettstudier
Norsk 2 for trinn 5-10 - Videreutdanning Horten
Operasjonssykepleie - Videreutdanning Horten
Pedagogisk veiledning - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) - Videreutdanning Flere studiesteder (3)
Psykisk helsearbeid - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Samfunnsfag 1, grunnskoletrinn 5-10 - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner - Videreutdanning Porsgrunn
Spesialpedagogikk - Videreutdanning Porsgrunn
Systems Architecting - Videreutdanning Kongsberg
Tekstil – kunst og design 2 - Videreutdanning Notodden
Tre med metall – Kunst, håndverk og design 2 - Videreutdanning Notodden
Veiledning - Videreutdanning Drammen

Vis alle

Kontakt skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00
www.usn.no


Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om Universitetet i Sørøst-Norge.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Omtaler

Gjennomsnittsrangering: 3,5

Basert på 2 omtaler

.
(4)
FHsam
(3)
HIBU er bra skole, ligger på et veldig fintområde. Jeg gikk på optometrylinjen, som er veldig krevende linje, men trossalt så er det verdt å studere her. Anbefaler
Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Universitetet i Sørøst-Norge:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER
Omtale av skolen
(3,5)
Basert på 2 omtaler
Gjør flyreiser mer miljøvennlig

Øyvind Jørgedal Førstøyl ble headhuntet til jobben som Project Manager etter maskiningeniørstudiet. Han stortrives i jobben med å utvikle og teste en revolusjonerende og miljøvennlig metode for å vaske og fjerne is fra fly.

Les mer
Runa hjelper andre gjennom jussen

– Jeg ville ha en jobb hvor jeg kunne være til hjelp for andre mennesker. Som miljøterapeut får jeg virkelig nytte av jusstudiene ved HSN, forteller Runa Aas-Eng. Men – hun er ikke ferdig med å studere jus. Målet er å bli advokat.

Les mer
Cecilie jobber med å ta vare på ...

Cecilie Marie Norberg jobber som barnevernkonsulent i Asker barneverntjeneste. Jobben fikk hun allerede før hun var ferdig med studiene, og hun tror mye skyldes at hun valgte å dra på utveksling gjennom HSN.

Les mer
Da guttens mage lyste opp skjønt...

Etter endt utdanning ved HSN fikk Kirsty Børnes jobb som seksjonsleder på sykehus.
– Masterstudiet ga meg selvtillit og faglig tyngde til å søke stillingen da den ble ledig.

Les mer
Jørgen utvikler mennesker gjenno...

– Det er liten tvil om at studiene har gitt meg utallige flere måter å drive undervisning på, sier Jørgen Buer som har vært med på å starte en ny skole.

Les mer
Liker å jobbe praktisk

Jeg ønsket meg en jobb innen praktisk elektronikk og lab-miljø. Det har jeg fått, og studiet i Vestfold med blanding av teori og praksis var veldig spennende for meg, sier Lisa-Marie Fehn Johansen.

Les mer
Martin tok optometri på HSN for ...

Martin Eilertsen Krogh har studert optometri på campus Kongsberg. I dag fører han slektens optikerarv videre som optiker på Krogh Optikk på CC Vest i Oslo.

Les mer
Tiril designer lys ute og inne

Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr Nordens eneste bachelor i lysdesign. Engasjerte faglærere som utfordrer studentene til å tenke nytt, trekker Tiril Nervik Gustad fram som særlig bra fra studiet. Hun gikk rett i jobb som lysdesigner etter endt studium.

Les mer
– Vær aktiv og nysgjerrig, og tø...

Solfrid Bratland-Sanda er programansvarlig for bachelor i idrettsvitenskap på Høgskolen i Sørøst-Norge. Les om hennes beste student-råd!

Les mer
Linn Sigrid lærte å smi på Raula...

Planen var å bli veterinær, men etter at en ny verden åpenbarte seg på folkekunststudiet i Rauland har Linn Sigrid Bratland fra Vinje aldri sett seg tilbake.

Les mer
Blir «tospråklige» med industrie...

Ingeniørstudent Morten og økonomistudent Philip har lært mye av studentsamarbeidet på master i industriell økonomi. Les om deres erfaringer her!

Les mer
Startet ingeniør-studiet på Tjøme

Førsteårs-seminaret er et tilbud til nye ingeniørstudenter på Høgskolen i Sørøst-Norge. Her får ferske ingeniørstudenter kjenne på ingeniør-livet gjennom praktiske øvelser. 

Les mer
Hilde gjør det hun aller helst v...

Da jeg valgte utdannelse bestemte jeg meg for å velge det jeg liker aller best: Friluftsliv. Det sier Hilde Grannes. – Nå er fjellet kontoret mitt, og jeg er ikke langt fra drømmen!

Les mer
Fredrik fikk jobb i DNB etter IT...

– Jeg har enorm nytte av det jeg lærte som IT-student, sier Fredrik Svendsen som har fått jobb hos DNB i Oslo.

Les mer