Vis studentum.no som: Mobil

Årsstudium i idéhistorie

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Årsstudium
Nettstudier
Heltid
Støttet av lånekassen

Årsstudium i idéhistorie

Få innsikt i utviklingen av politiske, filosofiske, religiøse og estetiske idéer og tanker fra antikken til moderne tid. Studiet gir deg en breddekunnskap som er nyttig innen mange arbeids- og samfunnsområder.

Hvorfor idéhistorie?

Du blir kjent med viktige idémessige strømninger i Vesten gjennom tidene, slik som antikkens filosofi og diktning, kristen tenkning i middelalderen, den mangfoldige italienske renessansekulturen, reformasjonens religiøse brudd, uredde opplysningstenkere, romantikkens uendelighetslengsel og modernitetens kulturkritikk.

Studiet er på heltid over ett år, men du kan ta kontakt med studieveileder dersom du vil undersøke muligheten for redusert studieprogresjon på deltid over to år.

Hva slags jobb kan jeg få?

Idéhistorisk kompetanse gir godt grunnlag for arbeid innen medie- og kultursektoren. Kombinert med andre historiestudier vil årsstudiet i idéhistorie gi deg kompetanse til å undervise i programfaget "Historie og filosofi" i videregående skole. Idéhistoriske studier gir dessuten en form for idémessig breddekunnskap som man vil kunne dra nytte av innen mange arbeids- og samfunnsområder.

Hva lærer du hos oss?

 Årsstudiet i idéhistorie har fire emner, alle på 15 studiepoeng:

  • Fra antikken til 1600-tallet, med tekster av bl.a. Homer, Platon, Augustin, Dante, Machiavelli, Luther og Pascal
  • Opplysningstiden, med tekster av bl.a. Voltaire, Rousseau, Pope, Locke, Wollstonecraft, Winckelmann og Kant
  • Romantikken, med tekster av bl.a. Herder, Fichte, Novalis, de Maistre, Chateaubriand, Burke og Wordsworth
  • Moderniteten, med tekster av bl.a. Simmel, Marx, Freud, Foucault, Said, Sartre, Camus og de Beauvoir

I samtlige emner er det fokus på hvordan ideutviklingen foregår i religiøse, politiske, filosofiske og estetiske sammenhenger. Det er mulig å ta studiet over ett eller to år. Du kan også ta enkeltemner etter behov og interesse

Videre utdanning

Årsstudium i idéhistorie vil kunne innlemmes i ulike utdanningsprogrammer etter behov. Det kvalifiserer for videre studier i idéhistorie ved andre høgskoler og universiteter. Det danner dessuten et godt grunnlag for universitetets master i kulturstudier.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!