Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Viser 1-20 av 86 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 86 treff
1
2
3
4
5

Les mer om historieutdanninger her!

Historie handler om samfunnsstrukturer, menneskers handlinger gjennom tidene, og om forholdet mellom klasser, kjønn, etnisitet, religion og generasjon. Gjennom en granskning av den historiske utviklingen fra antikkens tider og frem til i dag, kan man se sammenhenger og strukturer som har fulgt oss og som påvirker oss den dag i dag. Studiene tar utgangspunkt i hvordan menneskers liv under ulike tider formes og endres. Historieundervisning består av diskusjoner og seminarer, samt oppgaveskriving, presentasjoner og eksamener. Fokus ligger på å se helheter og sammenhenger, og man studerer både kulturelle prosesser og miljøforandringer for å få et bredt perspektiv.

Historieutdanning på Høyskole og Universitet

Å ta en utdanning i historie på høyskole eller universitet innebærer hardt arbeid, morsomme diskusjoner, flere eksamener og et bredt kunnskapsgrunnlag. En historieutdanning gir deg evnen til å kritisk analysere historiske hendelser og epoker. Du kan studere historie både som årsstudium, fordypning, bachelor og master. Mange uteksaminerte studenter velger å g å videre innen forskning.

Historieutdanning via nettstudier

Vil du begynne å studere men har ikke mulighet til å flytte på deg? Da kan du velge å ta historieutdanningen som fjernundervisning over nettet. Du legger selv opp dine studier slik det passer deg, men det gjelder å være både disiplinert og strukturert da kravene er like høye som om du hadde studert på et universitet eller en høyskole. For å kunne gjennomføre nettstudier er det et krav at du har tilgang på data og internett. 

Historieutdanning i utlandet

For deg som ikke vil studere i Norge finnes det flere alternativer for å reise utenlands og ta en historieutdanning. Du kan enten reise på egenhånd eller via en utenlandsformidler. En utenlandsformidler hjelper deg med alt innenfor skole, boende, studier, karakteroversettelse, oppholdstillatelse og visum.

Hva kan du jobbe som?

En utdanning innen historie gir et bredt kunnskapsgrunnlag og jobbmulighetene er mange. Fagkombinasjon og spesialisering vil ha mye å si for framtidig yrke. Studiet kvalifiserer for arbeid som setter krav til refleksjon, evne til kritisk håndtering av store informasjonsmengder, samt evne til å håndtere material der sammenhengene mellom årsak og virkning er kompliserte og uklare.

Alt etter hvordan man komponerer programmet, vil studier innen historie kvalifisere til arbeid innen kultur og media, forlag, arkeologi, internasjonalt arbeid, samfunnsforskning med mer. En historiker vil også ha svært relevant bakgrunn for å kunne arbeide innen ABM-sektoren, altså med arkiv, bibliotek og museum. En bachelorgrad i historie kan dessuten kvalifisere for undervisning dersom man velger påbygning med en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Sammenlign
Relevante fagområder
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!