Vis studentum.no som: Mobil

Årsstudium i internasjonal forståelse og samarbeid

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Årsstudium
Horten
Heltid
Støttet av lånekassen

Årsstudium i internasjonal forståelse og samarbeid

Forstå samspillet mellom det globale, det nasjonale og det lokale. Lær om internasjonale relasjoner og global utvikling sett i forhold til historiske-, økonomiske-, politiske- og kulturelle endringsprosesser.

Hvorfor internasjonal forståelse og samarbeid, og hva lærer du?

Gjennom deltakelse på studieturer til et land i Midtøsten (som regel Tyrkia) og Balkan, får du verdifull internasjonal praksis med hvordan internasjonale relasjoner utformer seg i praksis.

Vi gir deg kunnskap om internasjonale relasjoner, internasjonal migrasjon, globalisering, identitet og etniske relasjoner og betydningen av kulturforståelse. Vi har fokus på globale endringsprosesser og nasjonsbygging, post-kolonial og global historie, menneskerettigheter, innvandring og integrering i ulike samfunn preget av kulturelt mangfold. Kulturelt mangfold og integrasjon i det flerkulturelle Norge er en sentral del av studiet.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold:

Som student i Vestfold har du et stort utvalg av studentforeninger du kan bli med i. Det er tross alt viktig å leve et sosialt liv ved siden av den intense studeringen

Vestfold-student Yaren Demir

Hvem egner studiet seg for?

Er du interessert i internasjonale spørsmål og internasjonalt arbeid? Vi henvender oss til deg som ønsker å forstå og forklare viktige samfunnsendringer knyttet til globalisering av økonomi, politikk og kultur i et historisk perspektiv, samt hvordan disse får ulike konsekvenser på lokalt og nasjonalt nivå.

Årsstudiet egner seg:

  • som påbygning og faglig utvikling for de som er opptatt av internasjonale spørsmål og allerede har en bachelorgrad eller profesjonsutdanning
  • for deg som tar studiet som første studieår i en høyere utdanning
  • som valgemne innpasset i en bachelorgrad (f.eks. historie, sosiologi eller andre samfunnsfag ved USN), eller i utviklingsstudier og internasjonale relasjoner ved andre universiteter

Har du et fremtidsønske om å jobbe internasjonalt, enten for multilaterale organisasjoner (UNDP, UNICEF, UNHRC), offentlig- eller privat virksomhet, eller humanitære organisasjoner (Redd Barna, Flyktninghjelpen, Røde Kors mfl.) knyttet til freds- og konflikthåndtering, katastrofe- og nødhjelp, bistands og utviklingssamarbeid vil du ha nytte av dette årstudiet.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!