Vis studentum.no som: Mobil

Sykepleie - Bachelor

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
6 semester (heltid) eller 8 semester (deltid)
Bachelor
Ja
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Drammen, Horten, Porsgrunn

Sykepleie - Bachelor

Bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Bachelor i sykepleie

Vil du utgjøre en forskjell i fremtidens helse-Norge? Som sykepleier hjelper du mennesker i sårbare situasjoner, i alle faser av livet, og med forskjellig bakgrunn og utfordringer.

Bachelorgraden i sykepleie er utdanningen du trenger for å søke autorisasjon som sykepleier. Som sykepleier får du en spennende jobb med nye utfordringer hver dag. Du får kontakt med mennesker i alle aldersgrupper. Her kan du arbeide med barn og eldre, på akuttmottak i sykehus, med psykisk helse, og mange andre områder innenfor helsetjenesten, i hele landet og i utlandet.

Sykepleieryrket er ansvarsfullt og krevende, men også variert og givende. Det er et fagfelt i endring, i takt med globaliseringen av samfunnet. Vi ser at gamle sykdommer kan komme tilbake, nye sykdommer blomstrer opp, sykdommer smitter fortere på tvers av landegrenser og kan bli resistente mot behandling. Som sykepleier vil du derfor alltid møte nye faglige utfordringer, samme hva du velger å arbeide med.

Jobbmuligheter innen sykepleie

Behovet for sykepleiere er stort og arbeidsmulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor og i inn- og utland. Sykepleiere jobber innen alle felt av helsetjenesten: sykehus, sykehjem, psykisk helsearbeid, offshore, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid i offentlig og privat sektor, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner. 

Fremtidens sykepleiere vil også få en sentral rolle i samarbeid mellom ulike helseprofesjoner og sektorer i helsetjenesten.

Lærings- og undervisningsmetoder

I studiet legges det vekt på studentaktive læringsmetoder, moderne øvingsposter, samt et høyteknologisk simuleringssenter som brukes aktivt i undervisningen gjennom studiet. Det er noen forskjeller i opplegg og fagplan fra studiested til studiested, men alle legger stor vekt på ferdighetstrening og praksisstudier.

Du får tilbud om studieveiledning med en fast lærer gjennom hele første studieår. Studieveiledning foregår i grupper med medstudenter og individuelt. Du vil kunne få veiledning i studiemetoder, studentrollen og du får hjelp til innblikk i innhold og arbeidsformer i sykepleierstudiet.

Sykepleierutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge er kjent for tett og god dialog med studentene gjennom hele studieløpet. Det legges også stor vekt på at du skal være aktiv i egen læring. Aktiviteter som caseoppgaver, praktisk ferdighetstrening, gruppediskusjoner og oppgaveseminar står derfor sentralt.

Det forventes at du som heltidsstudent arbeider ca. 40 timer per uke med studiene.

For kontakt eller mer informasjon om Sykepleie - Bachelor, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til mange ulike videreutdanninger og mastergrader både ved Universitetet i Sørøst-Norge og andre institusjoner.

USN tilbyr mastergrader innenfor fagområdene:

 • Klinisk helsearbeid
 • Helsefremmende arbeid
 • Anestesisykepleie
 • Intensivsykepleie
 • Jordmorfag
 • Forebyggende arbeid med barn og unge
 • Avansert klinisk sykepleie

USN tilbyr også et doktorgradsløp i personorientert helsearbeid.

Opptakskrav/Søknad

 • Generell studiekompetanse
 • Politiattest
 • Medisinsk testing

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Sykepleie - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Studiested

Studentene setter karakterer

Gjennomsnittsrangering: 4

Basert på 1 omtaler

.
(4)
Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Sykepleie - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER
Vurdering
(4,0)
Basert på 1 omtaler